Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7707759 2020-09-28
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa licencji oprogramowania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707760 2020-09-28
godz. 00:00
Podlaskie dostawa samochodu dostawczego na potrzeby Politechniki Białostockiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707762 2020-09-28
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa kserokopiarki - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707763 2020-09-28
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa kolumny chromatograficznej - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660417 2020-09-28
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690443 2020-09-28
godz. 09:00
Podlaskie Rozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko – Etap II Numer referencyjny: Nr sprawy: WZ. 271.9.2020 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694708 2020-09-28
godz. 09:00
Podlaskie Przetarg NIEograniczony na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych Numer referencyjny: DZP.2344.33.2020 Pakiet nr 1Aci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7700731 2020-09-28
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa sprzętu kwaterunkowego, materiałów do konserwacji i środków czystości w ramach projektów: - 3/9-2018/BK-FAMI Infrastruktur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708320 2020-09-28
godz. 09:00
Podlaskie Konserwacja 18 wodopojów na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w ramach projektu Kompleksowa ochrona żubra w Polsce. Wzór umo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684984 2020-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury - BO Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690056 2020-09-28
godz. 10:00
Podlaskie „Przebudowa dróg gminnych: nr 101941B i nr 101942B w miejscowości Płociczno oraz drogi nr 10133B w miejscowości Zajączkowo Folwark...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7662863 2020-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Zajęcia sportowe i zdrowotne dla dzieci w przedszkolu w ramach projektu pn. „Healthy Boost” Numer referencyjny: ZP.271.72.2020 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699111 2020-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac budowlano – montażowych odgałęzień od linii napowietrznych SN ze stanowis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703862 2020-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Zautomatyzowana linia produkcyjna okuć do łodzi i jachtów jako innowacyjny projekt klastrowy i element koncepcji transferu przedsi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703278 2020-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się w urzędzie (Starostwie Powiatowym) – zakup, dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703399 2020-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa sprzętu do obsługi PSZOK w ramach projektu pn. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698006 2020-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wraz z montażem placów zabaw, altan drewnianych i wykonanie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711655 2020-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Naprawa falownika trakcyjnego MEDCOM FT500-3000/UF-M, nr fabr. 101523268/2 rok prod. 2015 (sterownik VPST 429.3, 2 szt.) w EZT EN5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7662514 2020-09-28
godz. 10:30
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie siłowni przy obiektach oświatowych w Białymstoku w ramach Budżetu Obywatelskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7658037 2020-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa mieszanki gazu płynnego propan- butan w ilości ok. 60 000 L na cele grzewcze w sezonie 2020-2021 Termin realizacji zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690076 2020-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Budowa energetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV w miejscowości Szelment w ramach projektu „Modernizacja WOSiR Szelment na rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698632 2020-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Przeprowadzenie 3-tygodniowego treningu 36 kolarzy, z zapewnieniem opieki trenerskiej i archiwizacją danych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700727 2020-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku - Rzeka Swisłocz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703467 2020-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 1 miesiąca Numer referencyjny: 89/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708335 2020-09-28
godz. 11:00
Podlaskie wykonanie zadania pt.: Serwis dwóch hydrogeneratorów MEW Siemianówka.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700084 2020-09-28
godz. 12:00
Podlaskie Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( ilość miejsc 13+1 ) z miejscem do kotwiczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702341 2020-09-28
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa wag z jonizatorem do CBK

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702531 2020-09-28
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, samochodu osobowego 9-cio (8+1) miejscowego, typu bus, specjalnie przystosowanego do prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706674 2020-09-28
godz. 12:00
Podlaskie Z dziedzictwem kulturowym Ziemi Sejneńskiej w przyszłość Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu wyposażenia pracowni cerami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706675 2020-09-28
godz. 12:00
Podlaskie Z dziedzictwem kulturowym Ziemi Sejneńskiej w przyszłość Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu wyposażenia pracowni audio-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)