Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9164215 2022-09-27
godz. 12:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Szepietowo-Podleśne. IMK.271.12.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9183462 2022-09-27
godz. 12:00
Podlaskie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (autyzm dziecięcy)-terapia neurologoped...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184677 2022-09-27
godz. 12:00
Podlaskie Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć w formie stacjonarnej, obejmujących swym zakresem zarówno wykłady jak i ćwiczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186712 2022-09-27
godz. 12:00
Podlaskie Rozeznanie cenowe na konserwację UTB zainstalowanych w budynkach Oddziału ZUS w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9152851 2022-09-27
godz. 13:00
Podlaskie Usługa palenia w piecach centralnego ogrzewania ogrzewających budynek szkoły i budynek mieszkalny znajdujący się obok szkoły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9171971 2022-09-27
godz. 13:00
Podlaskie [PROJEKT ANDALUZJA] Wykonanie robót budowlanych w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działalności Rejonu Energetycznego Białystok Teren PGE Dystrybucja S.A. Odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184543 2022-09-27
godz. 13:00
Podlaskie Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli Przedszkola Specjalnego w Sokółce w SOS W w Sokółce w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189564 2022-09-27
godz. 14:00
Podlaskie Renowacja, konserwacja, odnowienie liter na 14 mogiłach żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9152843 2022-09-27
godz. 15:00
Podlaskie Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9132725 2022-09-27
godz. 23:59
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: - zakup i montaż maszyny drukującej ze specjalistycznymi zespołami do druku wypukłego wchodz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9183361 2022-09-27
godz. 23:59
Podlaskie Usługa docieplenia dachu oraz położenie dwóch warstw papy Opis Zlecę wykonanie docieplenia dachu wraz z położeniem dwóch ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184287 2022-09-27
godz. 23:59
Podlaskie Zlecę wykonanie elewacji na budynkach wolnostojących, szeregowych, bliźniaczych w Łomży i Ostrołęce, łącznie ok 6000-8000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184288 2022-09-27
godz. 23:59
Podlaskie Zlecę wykonanie posadzek 2000m2. Praca na terenie Łomży. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184285 2022-09-27
godz. 23:59
Podlaskie Zlecę wybudowanie płotu z prefabrykatów. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184289 2022-09-27
godz. 23:59
Podlaskie Zlecę wybudowanie domu stan surowy, dach i elewacje w Łomży, zainteresowane osoby proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184286 2022-09-27
godz. 23:59
Podlaskie Zlecę wykonanie stanów surowych, dachów, elewacji - budowa 10 budynków Łomża, możliwość ciągłej współpracy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9158016 2022-09-28
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę naprawę cieknącej pompy wtrysków w lukas Mercedes c202- Kleosin Zlecę naprawę cieknącej pompy wtrysków w lukas Merce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186416 2022-09-28
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę wykonanie posadzek 2000 m2 - Łomża Zlecę wykonanie posadzek 2000 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186421 2022-09-28
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę wykonanie elewacji na dwóch budynkach - Ostrołęka, Łomża Zlecę wykonanie elewacji na dwóch budynkach, łącznie 6000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9181340 2022-09-28
godz. 01:00
Podlaskie Świadczenie usługi przygotowania, dostarczenia obiadów i podwieczorków 2 Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest:Część I - Świadczenie usługi przygotowania, dostarczenia obiad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9182542 2022-09-28
godz. 08:00
Podlaskie WYTWORZENIA OPROGRAMOWANIA UMOŻLIWIAJĄCEGO KOMERCYJNE I SKALOWALNE WDROŻENIE APLIKACJI CHMUROWEJ DIGITALHQ Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9165115 2022-09-28
godz. 09:00
Podlaskie Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy- Turośń Dolna- Markowszczyzna w km od 3+690 do km 3+850 strona prawa i lewa. RDWBi.2511.5.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9166797 2022-09-28
godz. 09:00
Podlaskie Budowa oświetlenia ulicznego w Kobylance – II etap wraz z montażem oświetlenia solarnego. Część 1: Budowy linii oświetleniowej w Kobylance – II etap. Część 2: Montaż 30 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9166824 2022-09-28
godz. 09:00
Podlaskie Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białegostoku w formule „zaprojektuj i wybuduj” Część 1: CZĘŚĆ I - Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Dłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9183252 2022-09-28
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w roku szkolnym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9165105 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie prac projekt. i rob. budowl. polegających na budowie budynku dla koni na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w B-stoku poł. w Parku Konstytucji 3 Maja w formule „zaprojektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9166848 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby Pododdziału Ortopedycznego 1. Przedmiotem zamówienia jest realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9171956 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych (pakiety W) w celu przyłączenia nowych odbiorców na terenie działalności Rejonu Energetycznego Białystok Teren PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9180387 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:1) Wykonanie dokumentacji geodezyjnych (operatów geodezyjnych) niezbędnych do wprowadzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9180365 2022-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie mienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)