Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8405849 2021-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Zakup usługi dostępu do baz respondentów wraz z narzędziem do przeprowadzania badań metodą CAWI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407535 2021-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa szkła laboratoryjnego szkło firmy Labit

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408925 2021-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do Żłobka Miejskiego w Grajewie w ramach r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409645 2021-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Zakup zrobotyzowanego systemu do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych, w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412800 2021-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Zakup przenośnych klimatyzatorów do Oddziału ZUS w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389134 2021-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce wraz z budową mostu w m. Staworowo w Powiecie Sokólskim – etap II. Część 1: 1. Część A. Przebudowa drogi po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415501 2021-09-29
godz. 10:00
Podlaskie S.270.2.2021 Dostawa 450 m3 żwiru drogowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa 450 m3 żwiru drogowego Dostawa 450 m3 żwiru drogowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403804 2021-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług pogwarancyjnych aparatury medycznej Część 1: Przedmiotem zamówienia są usługi pogwarancyjne (serwisy) polegające na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych, konserwac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416097 2021-09-29
godz. 10:30
Podlaskie Usługa supportu macierzy dyskowych CKZ na okres 1 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413994 2021-09-29
godz. 11:00
Podlaskie przeniesienie panelu sterowniczego centrali pożarowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8392095 2021-09-29
godz. 11:15
Podlaskie Przebudowa ciągów komunikacyjnych terenu Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu PB D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8361113 2021-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM 1. Celem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8364528 2021-09-29
godz. 12:00
Podlaskie wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami, robót budowlanych obejmujących w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8393961 2021-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Budowa ul. Ogrodniczki w Białymstoku wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul. O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394179 2021-09-29
godz. 12:00
Podlaskie „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w mieście Sejny wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej” 1. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zadania:1) ZAD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414042 2021-09-29
godz. 12:00
Podlaskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395496 2021-09-29
godz. 12:15
Podlaskie Kompleksowa usługa w zakresie całodobowej obsługi kotłowni osiedlowej w Narwi, ul. A. Mickiewicza 105 (2 kotły o mocy 300kV każdy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407208 2021-09-29
godz. 13:00
Podlaskie Zakup i dostawa artykułów spożywczych w podziale na dziewięć zadań Część 1: Cz. 1 – MIĘSOPrzedmiotem niniejszego zamówienia są: sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415593 2021-09-29
godz. 15:00
Podlaskie naprawa powypadkowa pojazdu służbowego Policji KIA CEED PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 naprawa powypadkowa pojazdu służbowego Policji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413533 2021-09-29
godz. 15:30
Podlaskie Dostawa materiału (tarcicy iglastej) do bieżących napraw płotów w rezerwatach nr 1, nr 2, nr 4 Ośrodka Hodowli Żubrów. Łączna iloś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409514 2021-09-29
godz. 16:00
Podlaskie Dobre miejsce 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych na stacjach benzynowych na terenie powiatów bielsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413359 2021-09-29
godz. 16:00
Podlaskie Wdrożenie strategii wzorniczej kluczowym elementem rozwoju firmy Górna Półka. Przeprowadzenie rebrandingu marki i opracowanie ksi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8366752 2021-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad do wykończeń - Białystok Poszukuje brygad do wykończeń Zakres prac: malowanie,szpachlowanie, gładzie, zabudowy g/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8366754 2021-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad murarzy, zbrojarzy - Białystok Poszukuje brygad murarzy, zbrojarzy Praca od zaraz w Białymstoku i okolicach. Zain...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8366756 2021-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad do elewacji - Białystok Poszukuje brygad do elewacji Praca od zaraz w Białymstoku i okolicach. Zainteresowanych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8366773 2021-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad do posadzek - Białystok Poszukuje brygad do posadzek Praca od zaraz w Białymstoku i okolicach. Zainteresowanych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8366774 2021-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad tynkarzy - Białystok Poszukuje brygad tynkarzy Praca od zaraz w Białymstoku i okolicach. Zainteresowanych proszę ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8381025 2021-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Wykonanie przyłącza kanalizacji i przyłącza wody do budynku Wspólnoty.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407533 2021-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek do adresatów wskazanych przez z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408490 2021-09-30
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa ciekłego gazu LPG (propanu przeznaczonego do celów opałowych) do kotłowni w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)