Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7897173 2021-01-27
godz. 09:00
Podlaskie Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej Gminy Suwałki Numer referencyjny: In.271.1.12.2020....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897536 2021-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości położonych na terenie gminy Zabłudów Numer referencyjny: ZP.271.24.2020 Wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897543 2021-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Udzielenie i obsługa kredytu - długoterminowego w wysokości 8.566.000 zł oraz krótkoterminowego w wysokości 2.000.000 zł Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929630 2021-01-27
godz. 10:00
Podlaskie świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929627 2021-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług polegających na Wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudka, ich transporcie oraz sprawowaniu opieki w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905618 2021-01-27
godz. 10:30
Podlaskie Zabezpieczenie szyb w ekranach akustycznych wzdłuż ul. Świętego Pio w Białymstoku Numer referencyjny: ZDM-IV.271.15.2020.PR 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903381 2021-01-27
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych i warsztatów dla zawodu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904800 2021-01-27
godz. 11:00
Podlaskie wykonanie dokumentacji technicznych budowy/przebudowy ulic w Wasilkowie Numer referencyjny: OSO.271.22.2020.PN I. PRZEDMIOT ZAMÓW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904814 2021-01-27
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2063B na odc. Sokoły – Nowe Racibory, na terenie gminy Sokoły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904883 2021-01-27
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej Nr 2065B na odc. Jabłoń Spały - Rzące na terenie gminy Nowe Piekuty,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895339 2021-01-27
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897598 2021-01-27
godz. 12:00
Podlaskie Świadczenie usługi przyjęcia i oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ścieków bytowo-socjalnych Numer referencyjny: NDZ.231.26.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897599 2021-01-27
godz. 12:00
Podlaskie Usługa odbioru i zbierania lub odbioru oraz zbierania i zagospodarowania lub odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927042 2021-01-27
godz. 12:00
Podlaskie Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz prowadzenie badań i prac rozwojowych celem opracowania nowatorskiej konstrukcji moduł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927901 2021-01-27
godz. 12:00
Podlaskie sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 marc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913146 2021-01-27
godz. 12:55
Podlaskie TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PERLEJEWIE Numer referencyjny: GP.271.1.15.2020 Przedmiotem zamówienia jest Termom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901621 2021-01-27
godz. 14:00
Podlaskie ubezpieczenie mienia Gminy Szudziałowo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929207 2021-01-27
godz. 14:00
Podlaskie Zakup i dostawa artykułów biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923535 2021-01-27
godz. 23:59
Podlaskie Przedszkole marzeń 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek oraz akcesoriów do Przeds...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903172 2021-01-28
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę pokrycie dachu blachą oraz inne robty ogólnobudowlane - Białystok Zlecę pokrycie dachu blachą oraz inne robty ogólnobudowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915759 2021-01-28
godz. 00:00
Podlaskie Remont mieszkania - Choroszcz Witam. Interesuje mnie remont mieszkania Czekam na kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922791 2021-01-28
godz. 08:00
Podlaskie zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby GCK w 2021 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922790 2021-01-28
godz. 08:00
Podlaskie zakup i dostawa środków czystości do Grajewskiego Centrum Kultury. Ilość asortymentu wskazana została na formularzu cenowym-załącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922796 2021-01-28
godz. 08:00
Podlaskie Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby GCK w 2021 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891787 2021-01-28
godz. 09:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których NIE zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wytwor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899705 2021-01-28
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego, systemów monitorowania pacjentów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900146 2021-01-28
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2021 roku Wartość bez VAT: 1 821 777.38 PLN LipniakPrzedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899985 2021-01-28
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy Bike Parku przy ul. Moniuszki w Suwałkach Numer referencyjny: ZP.271.9.2021 1.Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920624 2021-01-28
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piaskowa 2C ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928748 2021-01-28
godz. 09:00
Podlaskie MODUŁOWY DOM KOPUŁOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka widłowego o parametrach, wyposażeniu i cechach wykazanych w załąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)