Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7288714 2020-01-28
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie lokalu w budynku przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 2 ( 326 m2, lokal po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298769 2020-01-28
godz. 10:00
Podlaskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ i POŁOŻNICZEJ W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH: - ANESTEZJOLOGII I INTE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284850 2020-01-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa żwiru 2020 Numer referencyjny: S.270.03.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Nadleśnictwa Nurzec kruszywa na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301711 2020-01-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy Thermo Fisher

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275714 2020-01-28
godz. 10:45
Podlaskie Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej w leśnictwie Podozierany oraz budowa wiaty parkingowej koło siedziby Nadleśnictwa Żednia Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7252258 2020-01-28
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa rękawic Numer referencyjny: 114/2019 Pakiet nr 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty. Pakiet nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288772 2020-01-28
godz. 12:00
Podlaskie Przeprowadzenie szkolenia, pod nazwą Wiosenno-letnie igraszki z muzyką - zabawy muzyczne, rytmiczne, taneczne i instrumentalne o t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296351 2020-01-28
godz. 12:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół i Przedszkola w Tykocinie, ul. J. Kochanowskiego 1 w II semestrze roku s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288977 2020-01-28
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa zestawów artykułów artystycznych i biurowych oraz sprzętu związanego z komputerami, tonerów i tuszu,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284827 2020-01-28
godz. 15:30
Podlaskie Udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambula...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291370 2020-01-29
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/NW - świadczenie usług trenera umiejętności społecznych podczas grupowych form wsparcia w projekcie „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294544 2020-01-29
godz. 00:00
Podlaskie ciągnik rolniczy, moc 100-120KM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294553 2020-01-29
godz. 00:00
Podlaskie Ciągnik rolniczy, moc 90-110 km

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294555 2020-01-29
godz. 00:00
Podlaskie Opryskiwacz ciągany, poj. 2700-3200 litrów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294561 2020-01-29
godz. 00:00
Podlaskie opryskiwacz ciągany, poj. 2000-2400l

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293906 2020-01-29
godz. 00:00
Podlaskie Przeprowadzenie kursu programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 wraz z certyfikatem w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292848 2020-01-29
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawców – prowadzących wsparcie indywidualne dla uczestników projektu „Aktywność z pasją!". Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291934 2020-01-29
godz. 00:00
Podlaskie Wozu asenizacyjnego o pojemności 18-20 tys. litrów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280972 2020-01-29
godz. 00:00
Podlaskie Budowa silosu przejazdowego na kiszonkę o pojemności 2081m³ według dokumentacji budowlanej udostępnionej do wglądu w siedzibie inw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280979 2020-01-29
godz. 00:00
Podlaskie Budowa budynku inwentarskiego o obsadzie 42 DJP ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności 560m³ w gospodarstwie o ca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292585 2020-01-29
godz. 00:00
Podlaskie Kategoria: Pojazdy inne Pozostałe pojazdy Pojazd typu Melex Adres nadania: Polska , Podlaskie, Białowieża Adres dostawy: Polska ,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298766 2020-01-29
godz. 09:00
Podlaskie Usługa w ramach projektu Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291625 2020-01-29
godz. 09:00
Podlaskie Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się wraz z dowozem do szkół na terenie Gminy Bargłów Kościelny Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290099 2020-01-29
godz. 09:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Białystok Teren PGE Dystrybucja S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278056 2020-01-29
godz. 09:00
Podlaskie Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Rehabilitacji w Becejłach Termomodernizacja budynku ośrodka rehabilitacji w Be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298815 2020-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy artykułów biurowych zgodnie z wykazem jak w tabeli nr 1., załączonej do formularza ofertowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7252507 2020-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288719 2020-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Przeprowadzenie konsultacji prawniczych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299903 2020-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa Karta regulatora EEA-PAM-535-D-32; 02-36041, Valve Type KF*G4V-5. (znak sprawy: OZ/261/BA/D/18/20). 1. Karta regu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299937 2020-01-29
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów biurowych na rok 2020 r

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)