Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5352436 2020-08-03 Warmińsko-Mazurskie Remont chodnika przy ul. Grabowskiego od nr 2 do nr 28 w Olsztynie - etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.2510.20.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352437 2020-08-03 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.271.26.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztoryso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352438 2020-08-03 Mazowieckie ZP-3/2020 Zakup urządzeń dozujących Dostawa i uruchomienie 17 szt. urządzeń dozujących do zalewania próbek glebowych roztworami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352444 2020-08-03 Kujawsko-Pomorskie Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją remonterem drogowym typu patcher Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352446 2020-08-03 Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne w miejscowości Bukowsko Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352448 2020-08-03 Śląskie Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kozubszczyzna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.OSP.271.1.2020 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352450 2020-08-03 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 15/WOG/RB/Infrastr./20 1.Przedmiotem zamówienia jest remont budynku magazynowego nr 60 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352457 2020-08-03 Mazowieckie Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352458 2020-08-03 Warmińsko-Mazurskie Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakrese...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352459 2020-08-03 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TI/2-5/2020 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Warunki dostawy: a) Dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352462 2020-08-03 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O/OL.D-3.2413.27.2020 Przedmiotem zamówienia jest monitoring w latach 2020-2023 skuteczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352463 2020-08-03 Śląskie Budowa gminnego klubu dziecięcego w Ciasnej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat. 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352464 2020-08-03 Śląskie Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pszczyna w Gminie Pszczyna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352466 2020-08-03 Śląskie Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1: transport sanitarny bez opieki medycznej, transport...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352471 2020-08-03 Wielkopolskie Wykonanie robót remontowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Krakowska 17a w Poznaniu Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352473 2020-08-03 Podkarpackie Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego z zakresu obsługi pakietu "Tekla Structures" dla Politechniki Św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352474 2020-08-03 Warmińsko-Mazurskie Wykonanie przelewów awaryjnych ze zbiorników retencyjnych Z7 i Z8 do rowów przydrożnych drogi S7 zrealizowanej w ramach Kontraktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352480 2020-08-03 Wielkopolskie Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego w ilości ogółem 120000 litrów oraz oleju grzewczego 30000 litrów dla Rolniczo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352481 2020-08-03 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): G.202.10.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352483 2020-08-03 Warmińsko-Mazurskie Remont chodnika przy ulicy Dworcowej 48 w Olsztynie – etap 3 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.2510.24.2020 W ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352494 2020-08-03 Wielkopolskie Zakup i dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu osobowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 474/2020/DKOT Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352499 2020-08-03 Mazowieckie Budowa kanałów ściekowych w ulicach: - Feliksa Dzierżanowskiego i Jana Szczepkowskiego w Milanówku wraz z odcinkami sieci od kana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352505 2020-08-03 Małopolskie Dostawa mebli konferencyjnych do żłobka nr 16 przy ulicy Sygnałowej 23 we Wrocławiu (52-130) Znak postępowania: ZP-53/WZŻ/2020. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352507 2020-08-03 Mazowieckie Przedłużenie gwarancji i wsparcia serwerów dyskowych firmy EMC Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-361-45/2020 1.Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352509 2020-08-03 Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352512 2020-08-03 Małopolskie Roboty adaptacyjne w lokalu przeznaczonym na filię biblioteczną przy ul. Przyzby 10 w Krakowie. Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352516 2020-08-03 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIR.BFiZP.271.1.18.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest letnie zarządzanie drogami powiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352519 2020-08-03 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.29.2020 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rowów melioracyjnych leżących na g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352521 2020-08-03 „Świadczenie usług transportu odpadów o kodzie 19 12 10 – paliwo alternatywne” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZO/30/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352526 2020-08-03 Mazowieckie Przebudowa drogi gminnej Bacze – Opinogóra Dolna etap II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIOŚ.Z.271.6.2020 Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)