Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5620681 2021-03-03 Łódzkie dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620672 2021-03-03 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620521 2021-03-03 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów kuchennych do miejsc dalszego zagospodarowania z terenu kompleksu wojskowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620528 2021-03-03 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620722 2021-03-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych II.2.4) Opis zamówienia: — świadczenie usługi zagospodarowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620774 2021-03-03 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet VI – leśnictwo: Police II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620813 2021-03-03 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pielęgnacja skarpy obsadzonej bylinami przy Muzeum Śląskim w Katowicach II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiot ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620819 2021-03-03 Pomorskie Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchom. zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gm. Wic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620095 2021-03-03 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZ-260-WR–1/21 Dostawa oprogramowania do digitalizacji zasobów na potrzeby Uniwersytetu M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620100 2021-03-03 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZP.271.22.2019 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620823 2021-03-03 KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 - budowa wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych do budynku Komendy Wojewódzkiej Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620127 2021-03-03 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: . 1-2 Środek uniwersalny do mycia powierzchni ogólnych i szklanych 750 ml / 10 litrów 3-4 Środek do czyszczenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620516 2021-03-03 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody „Góra Św. Wawrzyńca” i „Zbocza Płutowskie” II.2.4) Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620825 2021-03-03 Małopolskie Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Alwernia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620824 2021-03-03 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: . 1 Mleczko do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej 500-1000ml 1 kg 2 Mleczko uniwersalne 750ml 3 Mydł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620826 2021-03-03 Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową mikroinstalacji fotowolta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620128 2021-03-03 Dolnośląskie Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych NPS oraz ciągów pie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620820 2021-03-03 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody „Łąki Ślesińskie” i „Źródła Gąsawki” II.2.4) Opis zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620134 2021-03-03 Wielkopolskie kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620821 2021-03-03 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody „Rogóźno Zamek” i „Dolina Osy” II.2.4) Opis zamówienia: Zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620822 2021-03-03 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody „Ostrowo” i „Stary Zagaj” II.2.4) Opis zamówienia: Zamawiaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620827 2021-03-03 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Instalacja klimatyzacji dla pom. 309-312, 321-316 w budynku W-12 (10-35) Wydziału Inżynierii i Technologii Chem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620829 2021-03-03 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Roboty remontowe w budynkach Wydziału Mechanicznego PK przy al. Jana Pawła II 37, Kraków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620140 2021-03-03 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont pomieszczenia D112 oraz instalacja klimatyzacji dla pom. D112 (I-1) w budynku CZ-D (17-13) Wydziału Inży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620828 2021-03-03 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont instalacji elektrycznej na VI piętrze budynku W-12 (10-35) Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620830 2021-03-03 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Remont pomieszczeń B107-B105a i B105b-B103 dla Instytutu M-5 w budynku CZ-B (6A) (17-11) Wydziału Mechanicznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620832 2021-03-03 Lubelskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Obustronne koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich nr 844, 850, 852, 865, 867 1) Wykonanie pie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620510 2021-03-03 Lubelskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 1: Obustronne koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich nr 816, 844, 846 II.2.4) Opis zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620831 2021-03-03 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Remont pomieszczenia D203B oraz instalacja klimatyzacji dla pom. D203B w budynku CZ-D (17-13) Wydziału Inżynier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5620504 2021-03-03 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)