Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5437842 2020-10-23 Podkarpackie Budowa budynku garażu dwustanowiskowego na samochody gaśnicze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywczy Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437843 2020-10-23 Małopolskie Wykonanie robót naprawczo - konserwacyjnych na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych powiatu krakowski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437844 2020-10-23 Opolskie Zakup kruszywa dla zadania: Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Muszkowice, droga p.poż nr 27 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437849 2020-10-23 Dolnośląskie Budowa parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego w Świdnicy” – etap I realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437863 2020-10-23 Małopolskie Roboty budowlano-instalacyjne związane z organizacją węzła cieplnego dla budynków administracyjno-biurowych Małopolskiego Urzędu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437864 2020-10-23 Podlaskie „Przebudowę ciągów komunikacyjnych, budowę miejsc postojowych oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej przy ulicy St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437865 2020-10-23 Wielkopolskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437866 2020-10-23 Mazowieckie Dostawa oprogramowania wraz z usługą subskrypcji Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BDG-WZP.261.8.2020 Dostawa oprogramow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437867 2020-10-23 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WOR-Z.271.33.2020 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zjazdów publicznych i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437871 2020-10-23 Pomorskie INFORMATYZACJA WCHODZĄCYCH W SKŁAD OPERATÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437879 2020-10-23 Łódzkie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta- etap II Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437885 2020-10-23 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZN 06/2020 Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch klatek schodowych i przyległych kor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437888 2020-10-23 Mazowieckie Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m. st. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437893 2020-10-23 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.272.2.8.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437900 2020-10-23 Dolnośląskie Sprzedaż wraz z dostawą mięsa wołowego w 2021 roku do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DTG....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437901 2020-10-23 Małopolskie „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz w m. Rzepiennik Marciszewski odc. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437904 2020-10-23 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.29.2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik ul. Kielecka i Św....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437912 2020-10-23 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN.ZP.1/09/2020 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437915 2020-10-23 Zachodniopomorskie Remontu dachu na budynku Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie  Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/SCK/3/20  Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437916 2020-10-23 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WDMiOD-ZP.272.12.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437920 2020-10-23 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 38/2020 1)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437922 2020-10-23 Łódzkie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437923 2020-10-23 Podkarpackie Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Udanin Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.1.5.2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437926 2020-10-23 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): numer sprawy BZP-3942-40/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki 3D wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437927 2020-10-23 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZ.271.26.2020.II Budowa boiska wielofunkcyjnego na Oś. Radzikowo w Kołobrzegu, w tym: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437928 2020-10-23 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZM.I.272.30.2020.MA. 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie kompletnej dokumentacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437931 2020-10-23 Śląskie Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Mykanów Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437932 2020-10-23 Małopolskie „Zagospodarowanie terenu wokół SP w Chojniku – budowa parkingu” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IK.271.10.2020.ZP 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437933 2020-10-23 Mazowieckie ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH DLA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5437935 2020-10-23 Podkarpackie Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nisko na dz. o nr ewid. 1032/62 Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)