Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5236258 2020-03-26 Pomorskie Prace z zakresu pozyskania i hodowli – zamówienie uzupełniające do zamówienia ZG2.270.2.6.2019.IS - pakiet III. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236263 2020-03-26 Mazowieckie Remont nawierzchni ul.Iwa,Henryków Urocze-odc.od km 0+375 do km 0+600". Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): spr.15/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236264 2020-03-26 Śląskie „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Budynek przy ul. Kuboszka 5,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236159 2020-03-26 Mazowieckie Dostawa centrali i telefonów VoIP, do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236068 2020-03-26 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIP-RIF.271.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku w Proszowicach w formul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236091 2020-03-26 Dolnośląskie Zakup masy mineralno-asfaltowej na gorąco dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236099 2020-03-26 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa ul. Krakowskiej w Toruniu – etap IV Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-271.8.2020 W ramach inwestycji prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236101 2020-03-26 „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wrocławiu” – Etap 1. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/13/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236102 2020-03-26 Mazowieckie Przebudowa drogi powiatowej o nr 1229L Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.272.01.02.2020 Przedmiotem zamówienia jest p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236103 2020-03-26 Dolnośląskie Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 polegająca na: Zadanie nr 1. Poprawie bezpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236106 2020-03-26 Mazowieckie Zakup i dostawa środków czystości dla Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego oraz jednostek obsługiwanych Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236113 2020-03-26 Małopolskie Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla: DPTiW Wrzos, ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko i DPTiW Szeligówka, ul. Nędzy Kubiń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236133 2020-03-26 Małopolskie „Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Wolbrom” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WTI.271.2.4.2020.ZP Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236139 2020-03-26 Mazowieckie Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulejówku – roboty uzupełniające Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): W.PRP.271.12.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236145 2020-03-26 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.271.2.3.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych - drogowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236151 2020-03-26 Lubelskie Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych – marzec 2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GZOK.2710.32.2020 Dostawa kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236153 2020-03-26 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedliszcze 2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GT.272.1.2020 W zakres zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236162 2020-03-26 Kujawsko-Pomorskie Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236165 2020-03-26 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 17/BZP-U.510.7.2020/KW 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236172 2020-03-26 Zachodniopomorskie Sprzedaż i dostarczenie koagulantu glinowego w postaci wodnego roztworu soli glinu (Al3+) do zwalczania kożucha i poprawy indeksu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236181 2020-03-26 Podkarpackie "Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236188 2020-03-26 Mazowieckie Zakupu ambulansu na potrzeby Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236195 2020-03-26 Dolnośląskie Dostawa sprzętu stołowo-kuchennego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 27/KPW/ŻYWN/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236197 2020-03-26 Kujawsko-Pomorskie Termomodernizacja ścian budynku Gmachu Dydaktyki PW Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236198 2020-03-26 Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do: 1) stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236199 2020-03-26 „Przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych w budynku przy ulicy Szpitalnej 32 w Żninie” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236207 2020-03-26 Dostawa podłoża chromogennego do identyfikacji Listeria monocytogenes (RAPID) dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236211 2020-03-26 Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236215 2020-03-26 Pomorskie Prace z zakresu pozyskania – zamówienie uzupełniające do zamówienia ZG2.270.2.6.2019.IS - pakiet I. Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236233 2020-03-26 Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZI-II.271.4.2020.DW ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)