Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5295794 2020-06-02 Małopolskie Letnie oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Miasta Olkusz Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OA....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295847 2020-06-02 Dolnośląskie Remont mostu drogowego przez rzekę Zieloną w ciągu drogi gminnej ul. Starowiejska m. Radwanice, gm. Siechnice Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295852 2020-06-02 Podkarpackie „Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 0+000 do km 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania i n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295856 2020-06-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część 1 zamówienia - budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi na drodze p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295664 2020-06-02 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 19/2020 Przedmiotem zamówienia jest budowa alejek na cmentarzu Św. Jerzego przy ul. Gałczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5296659 2020-06-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: "Remont drogi powiatowej Nr 2050W Łosice – Hadynów- Próchenki - Krzesk - droga nr 2”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295821 2020-06-02 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.4.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5296687 2020-06-02 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 zamówienia - budowa oświetlenia z linią elektroenergetyczną kablową w pasach dróg gminnych w rejonie ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295860 2020-06-02 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I: Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720 S – ul. Odkrywkowa w Będzinie – etap III

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5296688 2020-06-02 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II: Przebudowa drogi powiatowej 4708 S – ul. Wojska Polskiego w Będzinie – etap I

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295873 2020-06-02 Śląskie Rozbudowa ul. Kozielskiej poprzez budowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż jej odcinka od dzielnicy Stare Gliwice do granicy z dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295879 2020-06-02 Podkarpackie Usługa pielęgnacji, konserwacji i utrzymania boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej Stadionu Miejskiego "Stal"...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295884 2020-06-02 Wielkopolskie Przebudowa drogi powiatowej Roszki - Koźminiec od km 0+000 do km 0+454 - dokończenie Roboty odtworzeniowe i pomiarowe 0,454km; r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295902 2020-06-02 Pomorskie „Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku” w ramach zadania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295903 2020-06-02 Opolskie Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.042.3.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295944 2020-06-02 Śląskie Naprawa nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych na terenie Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295973 2020-06-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ZAKUP MATERIAŁÓW DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I WBUDOWANIEM W DROGI W ROKU 2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295978 2020-06-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000.00-0+768.00 w miejscowości Lipnica Wielka, gmina Lipnica Wielka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5296690 2020-06-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont drogi gminnej nr 604603K w km 0+000-0+300 w miejscowości Lipnica Wielka, gmina Lipnica Wielka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5296691 2020-06-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont dróg rolniczych w miejscowości Lipnica Wielka, gmina Lipnica Wielka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5296692 2020-06-02 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Remont dróg rolniczych w miejscowości Lipnica Wielka oraz Kiczory, gmina Lipnica Wielka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295989 2020-06-02 Kujawsko-Pomorskie Remont drogi gminnej G50335C na odcinku Mochle-Szczutki od km 0+000 do km 1+800 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.32.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5296693 2020-06-02 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5296003 2020-06-02 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2991S ul. Łabędzka w Sośnicowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295885 2020-06-02 Dolnośląskie Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Polanica-Zdrój Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AM-ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5297138 2020-06-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Rozbudowa sieci wodociągowej”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295922 2020-06-02 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5297206 2020-06-02 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Stawa górna nabieżnika „Raduń”;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5297207 2020-06-02 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Stawa dolna nabieżnika „Raduń”;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5295797 2020-06-02 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pomost do stawy górnej nabieżnika „Raduń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)