Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8438516 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa i uruchomienie baterii akumulatorów 220V wraz z zasilaczami buforowymi MEDCOM dla stacji 110/15kV Sieniawa, 110/15kV Przemyśl Bakończyce i 110/15kV Jarosław Północ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440396 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Remont oświetlenia terenu budynku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441813 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Modernizacja linii 110kV celem dostosowania do wymagań normatywnych w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego słupów linii 110kV Przemyśl – Przemyśl Przekopana i linii 110kV Przemyśl Bak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441815 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN i przyłączy kablowych nN zasilanych z linii napowietrznej „Wytyczno 6” w celu przyłączenia budynku rekreacyjnego, altany i domku letniskowego na dz. nr 609/3, 609/4,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442873 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów z zakresu: Słupy i płyty dla Oddziału Zamość

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442437 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa modułów do rozbudowy funkcjonalnej urządzenia do spektroskopii w bliskiej podczerwieni Numer referencyjny: PN/187-2021/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwuczęściowego modułu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448092 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Zakup i dostawa uszczelek - łącznie 104szt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450489 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Tyszowcach w sezonie grzewczym 2021/2022”, , polegająca na sukcesywnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451414 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Sprzedaż, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1a ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450979 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Sprzet pomiarowy do kolejowy i drogowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452610 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa gazów laboratoryjnych opisanych w formularzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455810 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych z podziałem na następujg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444838 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa produktów flizelinowych, rękawic oraz drobnego sprzętu medycznego Część 1: Pakiet nr 1 - materiały jednorazowego użytku do endoskopii Część 2: Pakiet nr 2 - papier i żel do apar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457353 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa kompletnego zestawu pługu do odśnieżania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459674 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie UTRZYMANIE RUCHU/ELEKTROMECHANIKA 5/ zestaw elektryczny 13.10.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437956 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu do elektrofizjologii Część 1: Cewniki diagnostyczne czteropolowe – 120 szt. Część 2: Cewniki diagnostyczne 10 – polowe z dystalną oliwką – 80 szt. Część 3: Cewniki d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460461 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie zakup - części do pompy 63WL55M509/EX oraz 100WL55M555/EX

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460465 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie zakup - części do pompy PSZ 50/65/100

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461511 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie zakup - części do pompy OW-250 AM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462781 2021-10-18
godz. 11:30
Lubelskie Zakup materiałów: zmywacz, olej, pędzel, szczotka, smar, klej, tarcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465358 2021-10-18
godz. 11:30
Lubelskie Zakup materiałów: maseczki ochronne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394444 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY KONOPNICA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer referencyjny: IPP.271.24.2021 3. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397413 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowego urządzenia treningowego klasy FNPT II MCC służącego do symulacji lotu samolotów w modułach SEP, MEP, MET na potrzeby Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398883 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią z wykorzystaniem OZE w obszarze technologii wrażliwych na ciągłość zasilania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429310 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych związanych z budową nasypu na potrzeby użytkowania SpW w kompleksie wojskowym w Chełmie. Zakres przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432351 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Wymiana dźwigu osobowego nr 9 w budynku H w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej Wymiana dźwigu nr 9 w budynku H ZP.3522/3/21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433367 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Wymiana dźwigu osobowego nr 9 w budynku H w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433519 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Remont drogi powiatowej Nr 2121L Fajsławice – Wola Idzikowska – Oleśniki od km 2+160 do km 2+410; od km 2+955 do km 3+163 o łącznej dł. 0,458 km. 4.2.1. Remont drogi powiatowej nr 2121L prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436549 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Odbudowa drogi gminnej nr 109071L od km 0+170 do km 0+400 w miejscowości Aleksandrówka, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2021 roku ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:- roboty pomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443839 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów - pielęgnacja drzew i wspinaczka drzewna, tj. kursów prowadzących do zdobywa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)