Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7412685 2020-04-08
godz. 11:00
Lubelskie Druk, oprawa i dostawa książek do Wydawnictwa UMCS. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części, zgodnie z poniższym: 1) Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398041 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” Numer referencyjny: AZP-24...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398120 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” Numer referencyjny: AZP-240/PN-p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402466 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie Zakup i dostawa cystern do transportu CO2 (ONECON) 2 szt./ Purchase and delivery of CO2 tankers (ONECON) 2 pieces 1. Cysterny do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404531 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Miejskiego w Modlib...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394226 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów promocyjnych z logo AMW na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407823 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie Zakup i dostawa elektrody pH CPS11D-7BA2G 19szt. - zgodnie z SIWZ BOR14/1141/2020 1. Elektrody pH CPS11D-7BA2G 19 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409567 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie Remonty dróg-roboty zabezpieczające i awaryjne w pasach dróg powiatowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409576 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa mebli do pokoi sypialnych w budynku pawilonu sanatoryjnego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412089 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie 29/2020 Dostawa części elektronicznych do budowy przetwornicy AC/DC 1 Przewód wstążkowy Raster taśmy 1mm, Liczba żył 44, Średnica ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412093 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie 30/2020 części elektroniczne do budowy przetwornicy AC/DC: Lp. Produkt Opis Liczba Jedn. 1 Kondensator Typ kondensatora ceramiczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412097 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie 31/2020 części elektroniczne do budowy przetwornicy AC/DC: 1 Przewód Przewód instalacyjny LgY 0,5 mm2 czarny 100 metr 2 Przewód Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412115 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie Zakup i dostawa laptopów do zdalnego nauczania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413147 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa drobiu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można złożyć na c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413984 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z torbą do zdalnej nauki dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z torbą do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414017 2020-04-08
godz. 12:00
Lubelskie dostawa 4 fabrycznie nowych telefonów komórkowych, dotykowych smartfonów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404089 2020-04-08
godz. 13:00
Lubelskie Wykonywania procedur z zakresu ortopedii i traumatologii oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo - Ortopedycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411389 2020-04-08
godz. 13:00
Lubelskie Zakup i dostawa środków smarnych 3 pozycje w ilości ok.5 t 1. Olej AN 68 4250 KG 2. Benzyna do ekstrackcji 300 L 3. Nafta antykor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414869 2020-04-08
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403383 2020-04-08
godz. 14:00
Lubelskie Dostawa akcesoriów zużywalnych do systemu dokumentacji procesów dekontaminacji dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409786 2020-04-08
godz. 14:00
Lubelskie Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, 3 sztuki 1. Fiolki szklane do HPLC z zakrętką - Scerew top vial, 12x32mm with c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412705 2020-04-08
godz. 15:00
Lubelskie Konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów, prace porządkowe (groby, pomniki, alejki), naprawy i konserwacja obiektów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409698 2020-04-08
godz. 23:55
Lubelskie LU00-IR-AG.2380.3.2020.MĆ1 Prowadzenie usługi przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacji zainstalowanych w wybranych obiekta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409699 2020-04-08
godz. 23:55
Lubelskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Prowadzenie usługi przeglądów konserwacyjnych urządzeń wentylacji mechanicznej zainstalowanych w wybrany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374340 2020-04-09
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej dwuślimakowej wytłaczarki do regranulacji PP z podaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397799 2020-04-09
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/03/2020 z dnia 23.03.2020 – TERMOMODERNIZACJA Etap IV Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie ścian zewnęt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400498 2020-04-09
godz. 00:00
Lubelskie PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY W OPARCIU O ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI PRACE BUDOWLANE (MODERNIZACJA BUDYNKU, POSTAWIENIE MAGAZYNU NAMIOTO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401122 2020-04-09
godz. 00:00
Lubelskie Celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac budowlanych do realizacji przedmiotu projektu: Fizyczno - intelektualna opieka nad pacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401115 2020-04-09
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dokończenie modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie w ramach zadania „Modernizacja ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402803 2020-04-09
godz. 00:00
Lubelskie Modernizacja chlewni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)