Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8270387 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie Zakup macierzy dyskowej wraz z instalacją i wdrożeniem 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją i wdrożeniem 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273834 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie 1 P-100PtIr(S) Set of 10 STM Tips for STM made from 0.5mm dia PtIr wire, by grinding and electro-polishing, approximate lenght 10m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275019 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie remontu konstrukcji taśmociągu służącego do nawęglania kotłów zasilanych miałem węglowym przy Kotłowni Samodzielnego Pub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275038 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa i montaż 3 szt. garaży typu blaszak dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Lublinie Rejon w Puławac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276008 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa dwóch sztuk pamięci masowych all-flash dla ośrodków przetwarzania danych Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdroże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8277619 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie POMPA HYDRAULICZNA BI50M ABER - DOSTAWA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8277622 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie TERMOMETR LABORATORYJNY ELEKTR. ST-9215B IP67 -50/+300C ATM - DOSTAWA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8278449 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie ZŁĄCZKA Z WKRĘTEM ROZŁADOWANIA CIŚNIENIA FDPV-DN4-50 wg CTH 08.055.00.00.000 - DOSTAWA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279595 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie FILTR DFT 330 G50 B1.0 HYDAC - DOSTAWA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279614 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie Zakup i dostawa folii stretch ręcznej - 6 szt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8280753 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie Zakup i dostawa tulei tekturowych - 10 szt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281490 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie FILTRY SPECJALNE 50.106244.xxxx - DOSTAWA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281489 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie FILTRY POWIETRZA, OLEJU - DOSTAWA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282205 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284906 2021-07-23
godz. 12:00
Lubelskie Remont dróg powiatowy chodnikówch nr 2936L i 2956 L - usuwanie skutków nawalnych deszczy polegający na odtworzeniu konstrukcji 2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8260838 2021-07-23
godz. 13:00
Lubelskie Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grodzkiej 13, Blok I w Zamościu - zgodnie ze Szczegółowym kosztorysem ofert...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8261363 2021-07-23
godz. 13:00
Lubelskie Wykonanie przez specjalistę psychoterapii opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Miejską Komisję Roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8261367 2021-07-23
godz. 13:00
Lubelskie Wykonanie przez lekarza psychiatrę opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269956 2021-07-23
godz. 13:00
Lubelskie kompleksowa organizacja kursu pn. „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” wraz z organizacją praktyk zawodowych, walidacją i cert...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276380 2021-07-23
godz. 13:00
Lubelskie Zakup energii elektrycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8266692 2021-07-23
godz. 14:00
Lubelskie Realizacja specjalistycznych usług rehabilitacyjnych, logopedycznych oraz wsparcia psychologicznego dla osób potrzebujących wsparc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8266781 2021-07-23
godz. 14:00
Lubelskie Dowóz i odwóz w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 roku z terenu gminy Stary Zamość (z miejsca zamieszkania) 11 dzieci posiada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274140 2021-07-23
godz. 14:00
Lubelskie Remont zaplecza technicznego - z podziałem na części: Część nr 1: Remont pokrycia dachowego budynku administracyjnego Obwodu Drogo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279172 2021-07-23
godz. 14:00
Lubelskie Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy, kurs prawo jazdy kat. C dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8252434 2021-07-23
godz. 15:00
Lubelskie LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8252435 2021-07-23
godz. 15:00
Lubelskie LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8264595 2021-07-23
godz. 15:00
Lubelskie „Budowa infrastruktury badawczo-rozwojowej w Drukarni DAKO” Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej prasy BCT. Zamawia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272130 2021-07-23
godz. 15:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zadanie nr 1 - w godzinach normalnych ordynacji lekarskich, tj. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275889 2021-07-23
godz. 15:00
Lubelskie Sprzedaż i dostawa urządzeń sieciowych typu NAS na potrzeby Wydziału 1T w OR KRUS w Lublinie wraz z podległymi Placówkami Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8266929 2021-07-23
godz. 16:00
Lubelskie Dobry START na rynku pracy Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół im...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)