Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8270666 2021-07-23
godz. 12:00
Pomorskie Świadczenie usług specjalistycznych w ramach projektu "Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice" Część 1 – Opiekun / asystent dla osób niesamodzieln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274133 2021-07-23
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa oraz montaż wyposażenia sportowego na potrzeby pierwszego wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279810 2021-07-23
godz. 12:30
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Obieraczka do warzyw z seperatorem - urządzenie profesjonalne do obierania ziemniaków i innych warzyw ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8224898 2021-07-23
godz. 13:00
Pomorskie (17) Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechan. obróbki odpadów inne niż wymienione w 19...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8254750 2021-07-23
godz. 13:00
Pomorskie Badanie olejów i smarów na potrzeby przeglądów okresowych dla FW Bystra, Karcino, Karścino, Myślino, Parsówek w latach 2021 - 2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8263473 2021-07-23
godz. 13:00
Pomorskie GK.7021.6.35.2021 Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Parku Trampolin na terenie Faktorii w Pruszczu Gdańskim PRZEDMIOT P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8266937 2021-07-23
godz. 13:00
Pomorskie „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinanso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272325 2021-07-23
godz. 13:00
Pomorskie Wykonanie remontu klatki schodowej budynku przy ul. Paderewskiego 12 w Tczewie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282961 2021-07-23
godz. 13:00
Pomorskie Pas biały z koalicyjką wzór POLICJA PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pas biały z koalicyjką dla ruchu drogowego Pas biały – wykonany ze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8242812 2021-07-23
godz. 14:00
Pomorskie GL/160001328/5033/KM CZĘŚCI ZAMIENNE DO SPRĘŻARKI MPR TYP R600, NUMER FABRYCZNY 63053/SPARE PARTS FOR MPR COMPRESSOR TYPE R600, SE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8252253 2021-07-23
godz. 14:00
Pomorskie Umowa ramowa na serwis dźwigów na platformach - prace Offshore (LPB/027/2021/MG)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279639 2021-07-23
godz. 14:00
Pomorskie Uszczelki /160009749/

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281898 2021-07-23
godz. 14:00
Pomorskie Remont chodnika w miejscowości Gostkowo, DW 212 w km 40+224 - 40+308 strona prawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8252456 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Atestacja tratw pneumatycznych i przegląd techniczny łodzi.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8252467 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Wywóz i utylizacja odpadów olejowych i nieczystości płynnych z lodołamaczy PUMA, NARWAL, TYGRYS, REKIN, FOKA, ORKA, ŻBIK.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8255069 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Celem zamówienia jest opracowanie nieinwazyjnej technologii wyznaczania parametrów, zaprojektowanie i produkcja prototypów urządze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258881 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Opracowanie wentylatorów o konstrukcji uwzględniającej w unikalnym stopniu uwarunkowania instalacyjne w celu redukcji emisji hałas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8259193 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Opracowanie wentylatorów o konstrukcji uwzględniającej w unikalnym stopniu uwarunkowania instalacyjne w celu redukcji emisji hałas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8261655 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Opracowanie wentylatorów o konstrukcji uwzględniającej w unikalnym stopniu uwarunkowania instalacyjne w celu redukcji emisji hałas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8261929 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Opracowanie wentylatorów o konstrukcji uwzględniającej w unikalnym stopniu uwarunkowania instalacyjne w celu redukcji emisji hałas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8262706 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Opracowanie wentylatorów o konstrukcji uwzględniającej w unikalnym stopniu uwarunkowania instalacyjne w celu redukcji emisji hałas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8263426 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Opracowanie wentylatorów o konstrukcji uwzględniającej w unikalnym stopniu uwarunkowania instalacyjne w celu redukcji emisji hałas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8263634 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Opracowanie wentylatorów o konstrukcji uwzględniającej w unikalnym stopniu uwarunkowania instalacyjne w celu redukcji emisji hałas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8263914 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Opracowanie wentylatorów o konstrukcji uwzględniającej w unikalnym stopniu uwarunkowania instalacyjne w celu redukcji emisji hałas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270203 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Życzliwa dłoń Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do klubu seniora w Kartuzach. Szczegółowy opis przedmiotu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270335 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w klubach seniora dla uczestników projektu pt. „Życzliwa dłoń” - Część I: Zajęci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8271591 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalo-Użytkowego dla inwestycji pn. Wykonanie rezerwowych ujęć wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273732 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Przewóz materiałów kamiennych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274187 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie WIATROMIERZ GILL WindObserwer /160008747/

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274349 2021-07-23
godz. 15:00
Pomorskie Centrum Wsparcia Usług Społecznych w Gminie Gardeja Zapytanie ofertowe na usługi rehabilitacji/fizjoterapii/masażu osób starszych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)