Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8462539 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie 104471 Dostawa Dell Precision 3650 Tower wraz z monitorami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433212 2021-10-18
godz. 10:30
Pomorskie Zakup i dostawa zestawu komputerowego oraz laptopa w ramach realizacji projektu Aktywni zawodowo w Europie w programie ERASMUS+, A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448516 2021-10-18
godz. 10:30
Pomorskie Dostawa włoka dennego oraz włoka pelagicznego Część 1: Dostawa włoka dennego TV3- 930 x 80 z uzbrojeniem standardowym zgodnego z ICES Manual for the Baltic International Trawl Surveys w zes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397343 2021-10-18
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą analizatorów, komory laminarnej i szaf chłodniczych Numer referencyjny: ZP-PN/UE/38/21 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436787 2021-10-18
godz. 11:00
Pomorskie "Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, niezbędnego do kształcenia zawodowego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie" Ciągnik rolniczy winien spełniać następu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449837 2021-10-18
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa samochodów osobowych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku BL-I.272.13.2021 Część 1: Część I – dostawa samochodu osobowego dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449595 2021-10-18
godz. 11:00
Pomorskie Sadzenie drzew w pasach drogowych i na terenie zieleni miejskiej Przedmiotem zamówienia jest usługa sadzenie drzew w pasach drogowych i na terenach zieleni miejskiej w Sopocie. Zakres przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452212 2021-10-18
godz. 11:00
Pomorskie Remont 6 szt. pomp dozujących przeponowych dwugłowicowych poziomych Maxroy zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453827 2021-10-18
godz. 11:00
Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza gazowego z zespołem redukcyjno- pomiarowym II stopnia o przepustowości do 200 [m3/h] w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458233 2021-10-18
godz. 11:00
Pomorskie Obuwie ochronne PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Półbuty robocze PPO Strzelce Opolskie Model 684 PN-EN ISO, 20345,S1,P,SRC z niemetalową...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459009 2021-10-18
godz. 11:00
Pomorskie 10/P/SWFiS/2021 USŁUGA PRZEPROWADZENIA SĘDZIOWANIA MISTRZOSTW WOT W FUTSALU KOŚCIERZYNA w dniach 03-07.11.2021. PRZEDMIOT POSTĘPO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460734 2021-10-18
godz. 11:00
Pomorskie Remont 2 szt. pomp do ścieków firmy KSB typ Sewatec: K200-330, oraz D200-315 g zamontowanych w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409413 2021-10-18
godz. 11:30
Pomorskie Prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udrożnieniowe rzek na terenie działania ZZ w Sieradzu – etap I Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.60.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konse...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8379387 2021-10-18
godz. 11:32
Pomorskie Musztarda łagodna beczki 150kg PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Musztarda łagodna beczki150kg Firma SEKO S.A. poszukuje producenta/dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432389 2021-10-18
godz. 11:45
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na działce nr 227 w Pętkowicach – Etap I.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Budowę sieci ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395126 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie Ekologia w obiektach liniowych nie musi być kosztowna – innowacyjne podejście firmy Rajbud do budowy podtorza Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412370 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie Zakup respiratora, stolików anestezjologicznych oraz środków indywidulanej ochrony RTG na blok operacyjny do lokalizacji w Gdyni Numer referencyjny: D25M/251/N/40-63rj/21 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435077 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW" 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego w specja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443946 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie GL/108380017/5829 AK - CZĘŚCI ZAMIENNE DO FILTRÓW (prod. MAHLE)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446539 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie ZAKUP LICENCJI ORAZ PRZEDŁUŻENIE WSPARCIA NA OPROGRAMOWANIE REDHAT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448093 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie 349/21/PZ GL/160011799-6231 USZCZELKI I KORKI CHŁODNIC PR2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448017 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie WSPARCIE PRODUCENTA DLA POSIADANYCH 1000 LICENCJI VMWARE WORKSPACE ONE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450601 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie usług szkoleniowych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie w ramach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447922 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2021/2022. Część 1: 1.Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452066 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie 23166 - Zakup i dostawa tensometrów - 20szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452793 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie Wsparcie techniczne dla urządzeń CheckPoint z serii 1400 oraz 1500

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452785 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie Usługa analiz chemicznych otrzymanych produktów z pirolizy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452783 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie Opracowanie i budowa układu laboratoryjnego do przygotowania frakcji stałej o jakości i parametrach spełniających wymagania dot. w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452691 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącej konserwacji elementów budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Świńcz 7A PRZEDMIOT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453095 2021-10-18
godz. 12:00
Pomorskie ROŚ/1/2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z koordynacją i kontro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)