Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7631440 2020-08-17
godz. 12:00
Podlaskie Budowa trzech obiektów małej architektury na terenie gminy Miastkowo w miejscowościach Podosie i Czartoria

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634980 2020-08-17
godz. 12:00
Podlaskie Dowóz dzieci niepełnosprawnych Numer referencyjny: SZ.271.14.2020 Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz dzieci niepełnosprawnych”. Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7636501 2020-08-17
godz. 12:00
Podlaskie Dostawę komputerów dla II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635458 2020-08-17
godz. 12:30
Podlaskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choroszcz w 2020 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7585689 2020-08-18
godz. 00:00
Podlaskie Projekt, wykonanie i dostawa kompletnego zestawu prototypowych form wtryskowych zgodnych z dokumentacją techniczną – zestaw nr 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7630931 2020-08-18
godz. 00:00
Podlaskie Usługa tapicerowania materacy tapczanów dla Domów Studenta Politechniki Białostockiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635339 2020-08-18
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa komory suszarniczej próżniowej do drewna Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej suszarni próżniowej do drewna, która d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637627 2020-08-18
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 2/2020/1.2.1-1/1 na zakup prasy półkowej wraz z wyposażeniem - 1 sztuka Przedmiotem zamówienia jest zakup i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7640478 2020-08-18
godz. 00:00
Podlaskie zlecenie dostarczenia toalet i barierek na imprezę plenerową organizowaną przez M-GCKiS: Dzień Ogórka w Kruszewie (09.08.2020) a) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576458 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego, drukarek w tym 3D, pakietów oprogramowania inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584913 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Usługa wymiany liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. – 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7590004 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Kompleksowe przygotowanie regionalnej polityki rewitalizacji województwa podlaskiego Numer referencyjny: BZP.272.28.2020 Komplekso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7592276 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w gminie Tykocin Numer referencyjny: RIŚ. 271.2.8.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7592368 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych NIEzbędnych do realizacji inwestycji na przejściach granicznych województwa pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7593270 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo w 2021 roku” Numer referencyjny: RGIZ.271.9.2020 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608961 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu Numer referencyjny: RI.271.6.2020 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608868 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa drogi gminnej nr 106075B w miejscowości Nowy Laskowiec, gmina Zambrów. Numer referencyjny: Rrg.271.11.2020 Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620887 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej w Gminie Przerośl poprzez budowę infrastruktury ogólnodostępnej stanowiącej doj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622436 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie wykonanie usługi przeglądu technicznego obiektu pływającego- łodzi koszącej Netta w ZZ Augustów o parametrach: - rodzaj statku: mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623503 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniach Oddziału Neurologicznego Szpitala Wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623658 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Remont drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku od km 0+113 do km 1+977,1, wraz ze ścieżką rowerową po stronie lewej od km 0+009,9 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623519 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie „Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na ul. Utrata i ul. Gen. Z. Podhorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej bez numeru w gran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623577 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Remont kanału sanitarnego w ul. 11 Listopada w Siemiatyczach Numer referencyjny: ZWiK.4501.1.17.2019 1. Przedmiot zamówienia. 1) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627809 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Ełk PGE Dystrybucja S.A. Oddział B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7630394 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie przygotowanie i wydawanie gorących posiłków w ramach programu Posiłek w szkole i w domu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629615 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywne wykonywanie elektroenergetycznych przyłączy kablowych na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629616 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywne opracowanie dokumentacji projektowych elektroenergetycznych przyłączy kablowych na terenie działalności PGE Dystrybucja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632728 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa szczepionki przeciw grypie Numer referencyjny: 76/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionki przeciw grypie na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7631441 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa farb, rozcieńczalników na lata 2020-2021 do Zakładzie Linii Kolejowych w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635226 2020-08-18
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Orla 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)