Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8068483 2021-04-21
godz. 00:00
Podlaskie Świadczenie sługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych PUHP „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku Świadczenie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075473 2021-04-21
godz. 00:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, tonerów, materiałów promocyjnych i środków czystości na potrzeby Nadleśnictwa Dojlidy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076632 2021-04-21
godz. 00:00
Podlaskie Założenia do kalkulacji Liczba dni - 26 dni Zakres świadczeń dla 45 osób: bufet podczas całego dnia w soboty i niedziele, obiady w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077458 2021-04-21
godz. 00:00
Podlaskie Założenia do kalkulacji 13 noclegów wraz ze śniadaniem Zakres świadczeń dla 45 osób, delegowanych przez pracodawców zgodnie z list...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055917 2021-04-21
godz. 09:00
Podlaskie Budowa i rozbudowa dr.woj. Nr668 wraz z przebud. mostu przez rz. Klimaszewnica w m.Klimaszewnica oraz …. –od km1+800 do km2+500 z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059577 2021-04-21
godz. 09:00
Podlaskie Budowa i rozbudowa dr.woj. Nr668 wraz z przebud. mostu przez rz. Klimaszewnica w m.Klimaszewnica oraz …. –od km1+800 do km2+500 z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073434 2021-04-21
godz. 09:00
Podlaskie Postępowanie jest realizowane na potrzeby projektu nr POWR.02.01.00-00-0051/19 “ „Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073724 2021-04-21
godz. 09:00
Podlaskie Postępowanie jest realizowane na potrzeby projektu nr POWR.02.01.00-00-0051/19 “ „Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075620 2021-04-21
godz. 09:00
Podlaskie SA.270.55.2021 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, tonerów, materiałów promocyjnych i środków czystości na potrzeby Nadleśnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029799 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 w ilości szacunkowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060375 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie budowę drogi osiedlowej, przebudowę drogi osiedlowej, wykonanie remontu ciągów pieszo-jezdnych oraz malowanie znaków poziomych. Su...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060367 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Częściowy remont elewacji budynku przy ul. Młynarskiego 1 oraz częściowy remont dachów budynków przy ul.: Świerkowej 54, Kowalskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065145 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Usługa zorganizowania oraz przeprowadzenia szkoleń zawodowych i kursów prawa jazdy kat. B uczestnikom i absolwentom Ochotniczych H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070816 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach” Dostawa, montaż i uruchomienie pompy ciepła ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072239 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa odczynników chemicznych i wzorców” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072858 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Usługa wsparcia technicznego 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, wsparcie techniczne i merytoryczne w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073348 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie Leki 6/ZP/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8073283 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073302 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1996B, 1934B, 1950B z podziałem na poszczególne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075603 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie COM.271.1.2021 „Świadczenie usługi usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża zgodnie z art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 199...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076454 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie O.26.25.2021.EJ Wykonanie aranżacji Punktu Obsługi Klienta i jego realizacja wraz z wyposażeniem w budynku MOPS przy ul. Głównej 5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077982 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Remont drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 423 we wsi Krzewo.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079937 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników firm: Bio-Rad, PerkinElmer

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080893 2021-04-21
godz. 10:00
Podlaskie wykonywanie zabiegów kastracji oraz znakowania zwierząt właścicielskich (kotów i psów) z terenu miasta Białegostoku przez Schronis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075183 2021-04-21
godz. 10:30
Podlaskie wykonanie robót budowlanych polegających na: Prace remontowe: Remont płyt balkonowych, wymiana barierek bal-konowych, docieplenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061373 2021-04-21
godz. 11:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych własnych na terenie miasta Białegostoku.2. Przewiduje s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073052 2021-04-21
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie jednokrotnej kontroli metrologicznej elementów składowych ciepłomierzy (121 szt. przeliczników wskazujących, 124 szt. pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073623 2021-04-21
godz. 11:00
Podlaskie 1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073659 2021-04-21
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń UG w budynku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 1A w Łomży wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059868 2021-04-21
godz. 12:00
Podlaskie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sytki metodą zaprojektuj i wybuduj” Przedmiot zamówienia obejmuje budowę świetlicy wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)