Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8401865 2021-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Serwis pogwarancyjny - kompleksowe usługi serwisowe, przeglądy, naprawy samochodów osobowych i dostawczych o DMC poniżej 3,5 tony ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402844 2021-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Usługa konserwacji i naprawy 7 szt. dźwigów osobowo-towarowych znajdujących się w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo-Technologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403064 2021-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Usługa pn.Weryfikacja raportu rocznego emisji CO2 oraz raportu dotyczącego poziomu działalności na potrzeby Europejskiego Systemu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405621 2021-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa paszy dla żubrów w hodowli zamkniętej i hodowli wolnej do Białowieskiego Parku Narodowego. Część 1: Dostawa buraków pastewnych wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406947 2021-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa drobnej aparatury w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” w ramach konkursu TEAM- NET ze środków EFRR (...) Przedmiotem zamówienia jest dostawa d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407145 2021-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku w ramach projektu Wiemy więcej – budujemy więcej Część 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408943 2021-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Przeprowadzenie rozgraniczenia działki nr 332/3 z działką nr 335/5. Działki położone są na terenie obrębu geodezyjnego 0013 Szumow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409747 2021-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa łożysk (OZ/261/MWI/D/283/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404054 2021-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wózka widłowego do ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO W MARIANOWIE.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411359 2021-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404719 2021-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Zakup 10 laptopów, stacji dokujących i toreb na laptopy, 14 monitorów oraz 4 sztuk słuchawek na potrzeby służbowe administracji BP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411990 2021-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Sporządzenie 17 operatów szacunkowych określających wartość: 1) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 867/2, położonej w obrębi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406872 2021-09-28
godz. 13:00
Podlaskie Klub Integracji Społecznej w Sokółce - edycja 2 przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie usługi cateringowej – se...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410526 2021-09-28
godz. 14:00
Podlaskie Renowacja boiska szkolnego ORLIK 2012 zlokalizowanego na terenie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405500 2021-09-28
godz. 15:00
Podlaskie DAT.2348.29.2021 Świadczenie usług transportu sanitarnego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8358484 2021-09-28
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/08/2021/1.3 RPOWP - zakup, dostawa i montaż maszyny do heblowania i profilowania - 1 szt. OPIS PRZEDMIOTU ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8358485 2021-09-28
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/08/2021/1.3 RPOWP - zakup, dostawa i montaż szlifierki szerokotaśmowej - 1 szt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8358562 2021-09-28
godz. 23:59
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/08/2021/1.3 RPOWP - zakup, dostawa i montaż sześcioosiowego centrum obróbczego sterowanego numerycznie CN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405682 2021-09-29
godz. 00:00
Podlaskie Usługa palenia w piecach centralnego ogrzewania ogrzewających budynek szkoły i budynku mieszkalnego znajdującego się obok szkoły p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410546 2021-09-29
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji pomieszczeń w Sądzie Rejonowym w Łomży

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394553 2021-09-29
godz. 09:00
Podlaskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B (II Etap) Bielsk Podlaski – Strabla. Odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B (II Etap) B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408558 2021-09-29
godz. 09:00
Podlaskie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Augustowie 14/ZP/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410348 2021-09-29
godz. 09:00
Podlaskie Global KOM - Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409851 2021-09-29
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest ocena wpływu wybudowanych zastawek na stan zachowania siedlisk (warunki hydrologiczne) w obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich.2. Przedmiot zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402510 2021-09-29
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa 30%-wej mieszanki piaskowo-solnej ZP.2620.51.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404478 2021-09-29
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa 30%-wej mieszanki piaskowo-solnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394274 2021-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie instalacji gazowych w czterech budynkach w Czyżewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394932 2021-09-29
godz. 10:00
Podlaskie remont części C budynku Domu Dziecka w Supraślu w związku z utworzeniem mieszkania chronionego - powtórzenie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397272 2021-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Usługa pn.Czyszczenie hydrodynamiczne kondensatora Turbiny V63 w Elektrociepłowni Białystok. (znak sprawy OZ/261/BA/U/276/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399835 2021-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Usługa pn.Czyszczenie hydrodynamiczne kondensatora Turbiny V63 w Elektrociepłowni Białystok. (znak sprawy OZ/261/BA/U/276/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)