Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7904836 2021-01-21
godz. 11:00
Podlaskie Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn.: „Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912961 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie Rozbudowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w Jazach nad jez. Mikaszewo Numer referencyjny: ZPP.271.2.2020 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913666 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa szkła laboratoryjnego Numer referencyjny: WIW-AG.272.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szkła laborat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913663 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Lewic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905752 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie „Przebudowa pomieszczeń po byłym Oddziale Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym na IV piętrze budynku głównego Szpitala ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917553 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901467 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie Budowa powierzchni utwardzonych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Jartuzy Numer referencyjny: RRG.271.14.2020 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7878979 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drohiczyn. Numer referencyjny: RG.271.22.2020.AŻ Przedmiotem zamówienia jest Budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922827 2021-01-21
godz. 12:00
Podlaskie zakup polis na ubezpieczenie mienia na rok 2021 będącego na stanie Gminy Brańsk, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905636 2021-01-21
godz. 14:00
Podlaskie Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach – Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879463 2021-01-21
godz. 15:00
Podlaskie Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz działalności B+R firmy KAN sp. z o.o. Przedmiotem zapytania jest wykonanie projektu, ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7881599 2021-01-21
godz. 15:00
Podlaskie ,,Wdrożenie innowacyjnej produkcji wibroprasowanych elementów prefabrykowanych z betonu w firmie BETONEX” Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7881706 2021-01-21
godz. 15:00
Podlaskie ,,Wdrożenie innowacyjnej produkcji wibroprasowanych elementów prefabrykowanych z betonu w firmie BETONEX” Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919846 2021-01-21
godz. 23:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lektorskich z języka angielskiego, indywidualnych i grupowych dla dzieci, przebywają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895573 2021-01-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję brygady/pracowników do ociepleń - Siemiatycze Witam. Poszukuję brygady/pracowników do ociepleń Zajmujemy się różnym budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895574 2021-01-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję brygady do prac remontowych - Siemiatycze Poszukuję brygady do prac remontowych Zajmujemy się różnym budownictwem. Prace...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895579 2021-01-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję posadzkarza - Siemiatycze Poszukuję posadzkarza Zajmujemy się różnym budownictwem. Prace na terenie Siemiatycz i okolic....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895584 2021-01-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję dekarzy/brygad - Siemiatycze Poszukuję dekarzy/brygad Zajmujemy się różnym budownictwem. Prace na terenie Siemiatycz i o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916846 2021-01-22
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa elementów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923125 2021-01-22
godz. 00:00
Podlaskie Świadczenie usługi edukacyjnej poprzez przeprowadzenie Akademickich Dni Dydaktyki Politechniki Białostockiej 2021 dla pracowników ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924213 2021-01-22
godz. 00:00
Podlaskie Sukcesywny druk i oprawa publikacji i czasopism wraz z dostawą

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888084 2021-01-22
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa urządzenia wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906788 2021-01-22
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej z rur stalowych podwójnych”: a) podzadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901376 2021-01-22
godz. 09:00
Podlaskie Budowa budynku garażowego przy U.G. Szypliszki Budowa budynku garażowego przy U.G. Szypliszki, na 8 stanowisk postojowych. Szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891932 2021-01-22
godz. 09:00
Podlaskie Modernizacja leśniczówki Krasnopol Numer referencyjny: SA.270.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót modernizacyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923962 2021-01-22
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywny druk i oprawa publikacji i czasopism wraz z dostawą.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891258 2021-01-22
godz. 10:00
Podlaskie Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy. Numer referencyjny: Izp.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903982 2021-01-22
godz. 10:00
Podlaskie KPK II – Zintegrowany Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży etap II Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902841 2021-01-22
godz. 10:00
Podlaskie Utworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji Numer referencyjny: ZP.271.15.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903966 2021-01-22
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa atestowanych przejść szczelnych do produkcji wyrobów budowlanych w 2021 roku Numer referencyjny: ZPH.4120.69.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)