Przetargi i zamówienia - Białystok - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7329295 2020-02-19
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach POSTĘPOWANIA nr 2.POPW.2020 na zakup usług hotelarskich, transportu osób oraz usług tłumacza języka ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331773 2020-02-19
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2020 A. Przygotowanie strategii marketingu w internecie. B. Usługa doradcza w zakresie projektowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293067 2020-02-19
godz. 08:45
Podlaskie Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316043 2020-02-19
godz. 10:00
Podlaskie Przywrócenie parametrów użytkowych budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji BPN-T w związku ze stale powtarzającymi się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320007 2020-02-19
godz. 10:00
Podlaskie Sprzedaż energii elektrycznej do wszystkich węzłów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322905 2020-02-19
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług telekomunikacyjnych do numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szosa Baranowicka 35 w Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323681 2020-02-19
godz. 10:00
Podlaskie Usługa wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenia pasa technologicznego w pobliżu wytypowanych czynnych linii ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335840 2020-02-19
godz. 11:00
Podlaskie Wykonanie przeglądów okresowych budynków, budowli, obiektów budowlanych i instalacji oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326950 2020-02-19
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa asortymentu do Pracowni Hemodynamiki na okres 3 miesięcy Numer referencyjny: 21/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329083 2020-02-19
godz. 12:00
Podlaskie Akredytacja analitycznych laboratoriów badawczych na potrzeby przemysłu zgodnie z ISO/IEC 17025:2017

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329078 2020-02-19
godz. 12:00
Podlaskie Tworzenie artykułów (prac) naukowych-szkolenie dla kadry dydaktycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330242 2020-02-19
godz. 12:00
Podlaskie Pełnienie funkcji Konsultanta naukowego w projekcie PLBU.03.01.00-20-0268/17/00..Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332633 2020-02-19
godz. 12:00
Podlaskie usługi telekomunikacyjne i internetowe na potrzeby DDPS w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332637 2020-02-19
godz. 13:00
Podlaskie Wykonywanie okresowych przeglądów i serwisowania sprzętu gaśniczego i hydrantów w obiektach podległych organizacyjnie Izbie Admini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330163 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie Zakup i sukcesywna dostawa odczynników i materiałów pomocniczych w 2020 roku do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329353 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/KLANZA/2020 z dnia 11.02.2020 r. na wyłonienie wykonawcy do prowadzenia zajęć grupowych dla dzieci oraz i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331153 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa aparatury do Laboratorium ubocznych produktów leśnych ZWL w ramach projektu PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju (POWR.03...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331041 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie Usługa kalibracji, konserwacji posiadanego mikroskopu skaningowego oraz napylarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331832 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie Szkolenia dla nauczycieli Przedmiotem zamówienia jest organizacja opisanych w zapytaniu ofertowym 2 szkoleń dla nauczycieli. Cel ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330300 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/PR41 dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych w projekcie „Nowe perspekty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331842 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację szkoleń zawodowych Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie szkoleń zawodowych: • kurs Progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331815 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa urządzenia do napraw pomp elektrohydraulicznych Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia do napraw pomp elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334231 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie Specjalista z zakresu elektroniki i cyfrowego przetwarzania sygnałów – specjalista z zakresu miernictwa elektrycznego i konstruowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334232 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie Programista analizy obrazu Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie programisty ( analiza obrazu) Zatrudnienie na podstawie umowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334233 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie Specjalista z zakresu uprawy roślin technik Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie jako członka zespołu badawczego specjalisty ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334234 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie Optyk- specjalista z zakresu analizy widma światła. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie jako członka zespołu badawczego opty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334235 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie Programista - analiza obrazu Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie programisty- analiza sygnałów, specjalisty w programowaniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334236 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie Programista niskopoziomowy C++ Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie programisty 1 niskopoziomowy C++. Zatrudnienie na podstaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334237 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie programisty 2 wysokopoziomowy . Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w okresie od 01....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334238 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie programisty 3 wysokopoziomowy . Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w okresie od 01....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)