Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8033138 2021-04-23
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLD.01.02.02-10-0023/19 pn. „Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi układami redukcji ha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8033148 2021-04-23
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLD.01.02.02-10-0023/19 pn. „Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi układami redukcji ha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035131 2021-04-23
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLD.01.02.02-10-0037/18 pn. Ładowarka Vehicle-to-Vehicle (eV2V-DC) (dalej: „Projekt”) ws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035130 2021-04-23
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLD.01.02.02-10-0037/18 pn. Ładowarka Vehicle-to-Vehicle (eV2V-DC) (dalej: „Projekt”) ws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067591 2021-04-23
godz. 09:00
Lubuskie Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Estkowskiego 16 w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078356 2021-04-23
godz. 09:00
Lubuskie Usługa pielęgnacji terenów zielonych należących do KTBS Sp. z o.o. w latach 2021-2023 - II Usługa pielęgnacji zieleni rosnącej na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062075 2021-04-23
godz. 09:30
Lubuskie „Remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Kostrzynie nad Odrą” Przedmiotem zamówienia są roboty bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062470 2021-04-23
godz. 09:30
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn „Remont II piętra starej części Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029630 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli Numer referencyjny: DZP-280-1-4/2021 Pakiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062739 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Wylotowej od granicy z miastem Gorzów Wlkp. do skrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069638 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie ZP/17/2021/S Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w m. Janczewo oraz przebudowa sieci wodociągowej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075158 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie 29/E/WEN/2021 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku WKU Zielo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075647 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie odnowy oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078169 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Nowe Przedszkole Tajemniczy Ogród w Gorzowie Wielkopolskim Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078266 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 157...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078787 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Modernizacja systemu detekcji pożaru na terenie Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080249 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie WYDRUK I OPRAWA KRONIKI 4 PPLOT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080764 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Sol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080778 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg powiatowych. Część 1 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081135 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Elementy Ramy do Agregatu Vaderstad Top Down TD500

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084418 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Trzebicz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084452 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Przeglądy i naprawy wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych sprzętu (maszyn) do bieżącego utrzymania dróg będącego w posiadaniu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084470 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Bagrowanie - usuwanie piasku z nurtu rzeki ODRY przy przeprawach promowych na terenie RDW Zielona Góra

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084958 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Naprawa higrostatów w aparacie grzewczo-kanałowym typ CV-P1-L/HE w budynku nr 6 w JW Czerwieńsk przy ul. Składowej 10

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082009 2021-04-23
godz. 11:00
Lubuskie Dostawa i montaż żurawia słupowego na kolumnę COLDBOX zlokalizowaną na terenie instalacji Odazotowni Grodzisk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073869 2021-04-23
godz. 11:30
Lubuskie Zakup wypełnienia kolumny wody złożowej dla KRNiGZ Lubiatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078785 2021-04-23
godz. 11:30
Lubuskie Dostawa narzędzi i elektronarzędzi na potrzeby PGNiG SA O/ZG Dostawa elementów zgodnie ze specyfikacją stanowiąca załącznik nr 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075592 2021-04-23
godz. 12:00
Lubuskie DR.2.2021.MK Przebudowa dachu budynku mieszkalnego przy ul. Szosa Kisielińska 16 w Zielonej Górze PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077640 2021-04-23
godz. 12:00
Lubuskie "Nowatorska technologia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy" Przedmiotem zamówienia nr 01/04/2021 jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078273 2021-04-23
godz. 12:00
Lubuskie Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do pracy kolorowej w trybie ciągłym w m. Bytom Odrzański w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 – w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)