Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6978533 2019-09-09
godz. 11:00
Lubelskie Budowa sieci elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowej „Adamówka 7” w miejscowości Adamówka, w związku z przyłączeniem odb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6979052 2019-09-09
godz. 11:00
Lubelskie Usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie 4 części Numer referencyjny: ZP/PN/37/2019 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6980099 2019-09-09
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa linii nN od stacji transformatorowej „Łosień 6”, w związku z przyłączeniem odbiorcy w miejscowości Giełczew w gminie Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988464 2019-09-09
godz. 11:00
Lubelskie Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV "Majdan Gromadzki 2", budowa linii kablowej SN i nN oraz przyłączy kablowych, w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988878 2019-09-09
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie trzech siłowni zewnętrznych w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności 2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6997534 2019-09-09
godz. 11:00
Lubelskie Wydruk wystawy promującej 450-lecie Unii Lubelskiej w ramach projektu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6977040 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń AGD użytkowanych w jednostkach UMCS w Lublinie przez okres ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969974 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz drogi położonej na działce o numerze ewidencyjnym 110 w miejscowości Łysa Góra N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970094 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów Numer referencyjny: SG.271.21....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6941163 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych Numer referencyjny: OP-IV.272.58.2019.LK Przedmiotem zamówienia w ramach podstawowego zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6943552 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa wyposażenia Data Center Numer referencyjny: Zp/pn/56/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Data Center.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981636 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie wykonywania: neurofizjologicznego monitoringu śródoperacyjnego w trakcie zabiegów neu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6982331 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie Roboty budowlane- roboty związane z naprawą pokrycia dachowego budynku Bloku „H” oraz montażem nowego systemu odprowadzania wód op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6983705 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa klimatyzatora SAPHIR COMPACT TRUMA do symulatora lotu GARMIN G1000 (DIAMOND DA-40, DA-42) z niezbędnymi akcesoriami.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6943205 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984888 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa samochodu 7-osobowego dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Numer referencyjny: ZOW.DA.332.20.2019 1. Dostawa jedn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985948 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa sprzętu elektroniki jądrowej" (PU/42-2019/DOP-a) część 1 - dostawa układu szybkich przedwzmacniaczy spektrometrycznych ECL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986663 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie Kompleksowa organizacja wydarzenia pn. „I Wojewódzki Konkurs Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Numer referencyjny: OP-IV.272.76.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6987545 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie Organizacja wydarzenia pn. „Lubelskie Święto Cydru” [OP-IV.272.77.2019] Numer referencyjny: OP-IV.272.77.2019.LK Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991446 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu biłgorajskiego ”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981722 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie ”Dostawa sprzętu i wyposażenie pracowni szkolnych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, w celu realizacji projektu -Atrak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6994237 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej budynku oraz zaprojektowanie systemu wykrywa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974347 2019-09-09
godz. 13:00
Lubelskie Remont pokrycia dachu Kamienicy przy ul. Staszica 29 w Zamościu Numer referencyjny: DA-ZP.252.7.pn.rb.2019.MB Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985863 2019-09-09
godz. 13:00
Lubelskie Remont budynku nr 5 i nr 20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989802 2019-09-09
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa artykułów do utrzymania czystości i sprzętu sprzątającego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6993839 2019-09-09
godz. 13:00
Lubelskie Zakup radiotelefonu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6996910 2019-09-09
godz. 13:00
Lubelskie Stała konserwacja 3 dźwigów osobowych zamontowanych w głównym budynku szpitala oraz na zewnątrz budynku - Przychodnia POZ nr 6

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992243 2019-09-09
godz. 14:00
Lubelskie Przebudowa dwóch odcinków chodników zgodnie z załączonymi przedmiarami robót oraz przekrojem normalnym (stanowiącymi załączniki nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6994078 2019-09-09
godz. 23:59
Lubelskie Kompleksowa usługa przeprowadzki w budynku przy ul. Konrada Wallenroda 4d.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6977476 2019-09-10
godz. 00:00
Lubelskie KO2/08/2019/LIDER-32 prace budowlane /plac zabaw/ Przedmiotem zapytania są prace budowlane w zakresie: Wykonanie placu zabaw. H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)