Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7700441 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Platforma startowa "Wschodni Akcelerator Biznesu" 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi specjalistycznej dotyczącej kli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687106 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIA MIENIA, UBEZPIECZENIA NNW CZŁONKÓW OSP ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH GM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705482 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i pracami towarzyszącymi w budynku będącym siedzibą Pierwszego Urzędu Skarbowego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705059 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie Aktualizacji Aglomeracji Lubartów obejmującej obszar Miasta Lubartów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705614 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych Część 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wykonywaniu badań echokardiografii ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695494 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”. Numer referencyjny: ZP.271.1.30.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711010 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie zakup przekaźnika MOR -R15/UPsc do systemu zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym typu MOR

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705128 2020-09-25
godz. 10:30
Lubelskie Wykonanie prac związanych z utrzymaniem sprawności i ciagłości pracy z systemami, narzędziami, elementami ochrony mienia w siedzib...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703519 2020-09-25
godz. 10:50
Lubelskie Wycena nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7653743 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Usługa w zakresie organizacji i prowadzenia NIEkomercyjnego badania klinicznego podzielonego na cztery etapy (UM-ZP-262-39/20) Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7662631 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Robota budowlana w zakresie: Remontu budynku nr 68 w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska Polskiego 2 F w Zamościu. Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687181 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie elewacji i instalacji odgromowej w budynku garażu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym w Dorohusku Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686987 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Remont drogi powiatowej nr 1529 L w miejscowości Ciemno. Numer referencyjny: ZDP.B.370.8.2020 Remont drogi powiatowej nr 1529 L w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7688685 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i kierowania Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym Samodzielneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690052 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej Numer referencyjny: PN/83-2020/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693976 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692282 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV „Przemyśl 212”, budowa przyłącza kablowego, w związku z przyłączenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693356 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN zasilanej ze stacji „Grabniak 3” w celu zasilenia działek nr 31/20 i 31/21 w m. Grabniak w gminie Urszuli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693357 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z przyłączami w m. Jarosław, ul. Podzamcze, ul. Zwierzyniecka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697861 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Zakup wraz z dostawą rękawic Numer referencyjny: 08/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą rękawic dla potrzeb ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698928 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2020/2021 1. węgiel kostka-94 tony wartości opałowej minimum 25 MJ/kg 2. miał węglowy - 15 ton o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699981 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu do usuwania elektord Numer referencyjny: DZP.3320.65.20 Dostawa sprzętu do usuwania elektrod - 15 zadań asortymen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700226 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa tabletów i routerów do pracy zdalnej dla szkół Powiatu Biłgorajskiego w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700225 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Numer referencyjny: ZP.272.4.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699283 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Zakup i dostawa kwasu fosforowego ekstrakcyjnego w ilości 24 ton 1. Kwas fosforowy ekstrakcyjny 24 TO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702022 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa 60 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych niszczarek papieru

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702202 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie i dostawa części zamiennych do pomp firmy SUNDSTRAND typu LMV-322Z w ilości 62 sztuk-SIWZ nr BOR10/3255/2020 z dnia 17-0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705411 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Uruchomienie niezależnych systemów kontroli dostępów w 4 budynkach jednostek sądownictwa powszechnego polegającej na: ZADANIE I: d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692992 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawy paliw płynnych, oleju napędowego oraz płynów Numer referencyjny: ZP/20/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695413 2020-09-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki Numer referencyjny: RBD.2710.7.2020.MR 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)