Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9074392 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest: realizacja zadania remontowego o nazwie „Remont kuchni więziennej w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie” polegająca na remoncie kuchni więziennej w Areszc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9074649 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Asfaltowanie dróg gminnych (2) Część 1: 3.1 Część nr 1 obejmuje Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilczopole na dz. nr 157 – odcinek o dł. 670 mb....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077405 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie 4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wysz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078103 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Prace remontowe opaski wokół budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipskiej 42C w Zamościu - zgodnie ze Kosztorysem ofe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078385 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Prace remontowe opaski wokół budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipskiej 42C w Zamościu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078246 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap II”.W ramach inwestycji wybudowanej zostanie ok. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9078329 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Adaptacja pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na potrzeby realizacji zadania pn. „Bajkowe przedszkolaki” Zakres robó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080723 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Remont drogi leśnej o nawierzchni bitumicznej nr inw. 220/136 w leśnictwie Siedliska Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi leśnej o nawierzchni bitumicznej nr inwent. 220/136 w le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9081160 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie poszczególnych miejscowości w Gminie Wojcieszków Część 1: Część 1 – Przebudowa drogi gminnej Nr 102705L w mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014972 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Udzielenie długoterminowego kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji Numer referencyjny: IGM-ZP.272.32.2022.AZ 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083929 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie „Zakup i dostawa autobusu 24 osobowego (23+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” - II Postępowanie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa autobusu 24 osob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086203 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086470 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Zadanie nr 1: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bełżyce Zadanie nr 2: Odbiór i transport odpadów komunalnych z PSZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086418 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja istniejącego stacjonarnego urządzenia RTG Nuctech RF6010 do prześwietlania wagonów kolejowych zlokalizowanego na KPG w Hrubieszowie wraz rozbudową infrastruktury towarzysz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088548 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów elektrycznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088906 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Kodeń 4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw - dostawa standardowego oleju napędowego spełniającego normę PN-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089280 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi outsourcingu drukarek, urządzeń drukujących oraz kompleksowa obsługa druku. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi outsourcingu drukarek, urządzeń druk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091113 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na wymiar, przystosowanych do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091290 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu i działającego przy niej punktu przedszkolnego”.Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091597 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej pn.: Reduta Tadeusza Kościuszki w Ogrodzie Botanicznym UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9089545 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Izbicy w okresie od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092213 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego, elektrycznego, elektronicznego oraz licencji Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek – wymienionych oraz opisanych w formularzu cenowym, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092576 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie. Część 1: WARZYWA Część 2: OWOCE Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094637 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie 7/AZ/2022 DOSTAWA I MONTAŻ WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 DOSTAWA I MONTAŻ WIATY ŚMIETNIKOWEJ OPZ 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095036 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2022/2023 w max. ilości 97 000 dm3 o następujących parametrach:1) wartość opałowa min 42,6 MJ/kg2) g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095054 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkola Samorządowego w Gminie Izbica Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie oraz dostarczanie pos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095947 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ów: usługi zakwaterowania - zapewnienie noclegu i/lub usługi gastronomicznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095598 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów motywacyjno-integracyjnych w miejscowości Kazimierz Dolny lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095498 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Usługa cateringu wraz z dekoracją hal namiotowych, stołów i obsługą kelnerską na Dożynkach Wojewódzkich Radawiec 2022 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej organ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008945 2022-08-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Trzeszczany Numer referencyjny: IPK.271.1.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)