Przetargi woj. śląskie

Województwo Śląskie jest głównym przemysłowym regionem Polski oraz najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym. To również najgęstsza w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad. W 2015 r. ogłoszonych zostało aż 81231 zamówień, co stanowi ponad 18% całkowitej ilości ogłoszonych przetargów i zleceń w Polsce. Monitorując przetargi z woj. śląskiego uzyskasz dostęp do cennych informacji różnych branż.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8081746 2021-04-19
godz. 08:30
Śląskie materiały elektryczne - Pokój

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888251 2021-04-19
godz. 08:45
Śląskie Zaprojektowanie i wykonanie źródła ciepła wraz z wymianą i rozbudową instalacji centralnego ogrzewania i robotami budowlanymi towa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8023495 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8027196 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie stworzenia elementów prototypu zrobotyzowanego urządzenia kurierskiego o regulowanej t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029809 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „Warta” S.A. w postaci: ustabilizowanych komunalnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032590 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8039176 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Usunięcie osadów ze zbiorników ścieków fenolowych nr 3 i 5 oraz zbiornika ścieków deszczowo-przemysłowych nr 1 w 2021 r., w JSW KO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047416 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Zaprojektowanie i montaż instalacji monitoringu wizyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Browarowej 4 administrowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047412 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie oświetlenia ulicznego Część 1. Wykonanie oświetlenia ul. Żwirowej w Wodzisławiu Śląskim w dzielnicy Radlin IIZakres rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8051212 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Remont Sali 5 i 7 w Rektoracie Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/20/AL 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055775 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Wzrost konkurencyjności HOTELU BESKIDIAN w Węgierskiej Górce poprzez unowocześnienie oferty i dostosowanie działalności do realiów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8056934 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa drogi - ulicy Słonecznej w miejscowości Rzerzęczyce 1Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058705 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie „Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową w Siemianowicach Śląskich – Etap I” 1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058863 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Dostawa osprzętu i akcesoriów do endoskopów Numer referencyjny: DEZ.26.013.2021 Osprzęt i akcesoria do endoskopówOpis przedmiotu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059737 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie „Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową w Siemianowicach Śląskich – Etap I”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063962 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie „ USŁUGA SPORZĄDZANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW W ZAKRESIE WYŻYWIENIA OSÓB ZATRZYMANYCH W PDOZ ORAZ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W PID"0

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063948 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie USŁUGA SPORZĄDZANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW W ZAKRESIE WYŻYWIENIA OSÓB ZATRZYMANYCH W PDOZ ORAZ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W PID Zadanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064182 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064392 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie prac na piecu kręgowym nr 5 w zakładzie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064661 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Usługa pielęgnacji zieleni na terenach RPWiK Zawiercie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064828 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa śląskiego Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065164 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Wynajem statku powietrznego wraz z załogą do realizacji skoków dla JW. 4101 w Lublińcu. Przedmiotem zamówienia jest: Szkolenie do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065670 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie R01/10/2021 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i ul. Nowy Świat w Gliwicach” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067001 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Dostawa leków do Działu Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywną, wynikaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8067580 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie "Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068158 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Zakup wraz z dostawą zestawów nowych certyfikatów kwalifikowanych oraz odnowienie posiadanych certyfikatów kwalifikowanych. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068771 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie „Wykonywanie prac serwisowych na systemie monitoringu”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068440 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i odpadów remontowo – budowlanych b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068489 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie „Dostawa pomp dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK z podziałem na Części. Część I: Dostawa pomp zatapia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069388 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie ZAŚLEPKI PLASTIKOWE DO HYDRANTÓW (ZKP AM535933)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)