Przetargi woj. śląskie

Województwo Śląskie jest głównym przemysłowym regionem Polski oraz najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym. To również najgęstsza w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad. W 2015 r. ogłoszonych zostało aż 81231 zamówień, co stanowi ponad 18% całkowitej ilości ogłoszonych przetargów i zleceń w Polsce. Monitorując przetargi z woj. śląskiego uzyskasz dostęp do cennych informacji różnych branż.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7512893 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Zakup aparatu RTG Numer referencyjny: SZP.270-35/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu RTG dla Samodzielnego Publiczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7525094 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. i 2021 r. PWiK Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539379 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie 4WOG.1200.2712.57.2020 Zakup i dostawa akcesoriów samochodowych oraz środków chemicznych w podziale na 2 zadania Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539330 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny Miasta Ruda Śląska na stolarkę PCV w 2020 roku Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541467 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska wraz z oświetleniem na terenie POSiR Pszczyna Numer referencyjny: IZ.272.5.2020 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541836 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Ścinka zawyżonych poboczy oraz odmulenie rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 408, 901 i 907 Numer referencyjny: ZDP/D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7545895 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Dostawa materiałów biurowych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem dla „Śródmieście” Sp. z o.o. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7546616 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie 1 Usługa przeglądu pól rozdzielczych typu Rok-6 wraz z budową rozdzielni R-84 i siecią zasilającą na dole kopalni w TAURON Wydobyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547566 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Dostawa leków Numer referencyjny: DZA.381.16.2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w ilościach i asortymenci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7549004 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie 1 Zadanie 1: Oświęcim, ul. Foksa – budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami z istniejącą siecią SN i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552146 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie AG/zp/100/5/2020 dostawa; Część nr 1 Defibrylator przenośny KOD CPV- 33182100-0 - 4 szt Część nr 2 Respirator KOD CPV -33151700-9 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552174 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Dostawa;2 (dwóch) fabrycznie nowych ambulansów typ C z wyposażeniem AG/zp/100/4/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550320 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Dostawy materiałów górniczo-budowlanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary - Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowice-Wesoła I”.1.1. B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555601 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Sukcesywna dostawa, przez okres 12 miesięcy, tonerów i tuszy do drukarek komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554056 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555963 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie ”Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie” Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553924 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług napraw uszkodzonych skrzyń biegów w pojazdach służbowych o DMC do 3,5 tony, użytkowanych przez Komendę Wojewódzk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554764 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie I dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przygotowania sali wystawienniczej na potrzeby organizacji wystawy czasowej Życie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555068 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie MOTOREDUKTOR [P3/M/586 ] 1. Motoreduktor kompletny z silnikiem MRA-10/55/F4/E/B3 z silnikiem SKf-90L6 i=55; n2-obr/min. 16,4 MOC ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554686 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie R01/25/2020 Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej i Kolejowej w Rzeczycach na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do budynku n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552954 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Serwis klimatyzatorów typu split użytkowanych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553260 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchnio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554953 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Zakup wraz z montażem oznakowania świetlnego przy progach zwalniajacych na osiedlu Balbina w Tychach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554779 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Zakup i dostawa płyt sufitowych na potrzeby organizacji wystawy czasowej Życie jako pieśń. Z teki profesora Adolfa Dygacza

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554944 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy ul. Czarnej 42-62

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555579 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie ZP-M-24/2020 udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywane przez wykwalifikowaną pielęgniarkę/pielęgniarza dla potrzeb Szpitala Pedi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556678 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie DL.4241.40.2020.AM Naprawa zbiorczej instalacji telewizji naziemnej w budynku przy ul. Gagarina 108 w Jastrzębiu-Zdroju w związku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553326 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie „Świadczenie usług napraw uszkodzonych skrzyń biegów w pojazdach służbowych o DMC do 3,5 tony, użytkowanych przez Komendę Wojewódz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552955 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w ogrodzeniu położonym przy ul. Kościuszki 90 w Brzeszczach – naprawa szkód ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553155 2020-07-03
godz. 09:00
Śląskie PZD.ZPU.20.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1023 S w m. Kamienica Polska ul. Konopnicki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)