Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10558342 2024-06-19
godz. 09:00
Wielkopolskie Suchy Las – przebudowa sali gimnastycznej przy SP1 oraz projekt i budowa rozwiązań przeciwpożarowych w SP1 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10538695 2024-06-19
godz. 09:00
Śląskie 1. Nazwa zamówienia:„Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dost. do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu –Etap I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10525146 2024-06-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Remont mostu w ciągu DW 369 w km 14+967 w m. Lubawka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ NI.2720.57.2024 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10601999 2024-06-19
godz. 09:00
Łódzkie 48/TP/ZP/D/2024 Dostawy drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia oddziałów szpitalnych dla USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego post...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588114 2024-06-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) ścinanie i uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588413 2024-06-19
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa zbiorników wodnych w Parczowie oraz Sędowie w Gminie Białaczów Część 1: część 1 zamówienia – „Przebudowa zbiornika wodnego w Parczowie w Gminie Białaczów” obej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611668 2024-06-19
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy pasa włączenia i wyłączenia na ciągu drogi DK94 w ramach zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10614337 2024-06-19
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa wyrobów medycznych - materiałów opatrunkowych Część 1: Dostawa przylepców.Szczegółowy zakres i opis znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ. Część 2: Wyroby gazowe....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611715 2024-06-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami oprogramowania dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 sztuk komputerów ty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611691 2024-06-19
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług telefonii komórkowej dla Polski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605145 2024-06-19
godz. 10:00
Małopolskie Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z oprzyrządowaniem (apar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10606274 2024-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa pieczywa (49) „Dostawa pieczywa ”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do swz. SZSPOO.SZP.3810/49/2024 **************************...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10610156 2024-06-19
godz. 10:00
Lubuskie Ochrona osób i mienia Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o. o. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10595850 2024-06-19
godz. 10:00
Dolnośląskie ZAKUP I DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU SAMOCHODOWEGO TYPU AUTO LAWETA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10594428 2024-06-19
godz. 10:00
Dolnośląskie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Siechnice z zastosowaniem oprawa LED z podziałem na zadania:1) Zadanie nr 1 Wymiana opraw oświetlenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10597035 2024-06-19
godz. 10:00
Łódzkie MATERIAŁY OPATRUNKOWE Część 1: Pakiet nr 1 - Opaski dziane i elastyczne 1. Opaski dziane, nie krótsze niż 4 metry, przepuszczalne dla powietrza i promieni RTG, bez luźnych włókien ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10589901 2024-06-19
godz. 10:00
Lubuskie Modernizacja sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy Przewóz oraz Stacji Uzdatniania Wody w Przewozie i Dąbrowie Łużyckiej Inwestycja realizowana na podstawie wstępnej pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10590887 2024-06-19
godz. 10:00
Łódzkie Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice w zakresie ochrony przeciwpożarowej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10592316 2024-06-19
godz. 10:00
Małopolskie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sławice Szlacheckie i Pojałowice – Gmina Miechów”. Część 1: Zadanie częściowe nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10582512 2024-06-19
godz. 10:00
Pomorskie DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (napędy ortopedyczne, głowica do echokardiografu, USG) ORAZ DOSTAWA I MONTAŻU PANELI MEDYCZNYCH NADŁÓŻKOWYCH Część 1: Napędy ortopedyczne Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10584086 2024-06-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne” obejmuje wykonanie sieci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10584109 2024-06-19
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem. . Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Ochotniczej Straży Pożarne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10552484 2024-06-19
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z najmem analizatorów. Wyszczególnienie ilościowe i asortyme...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10539051 2024-06-19
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej współpracującego z SOR MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO ORA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10589096 2024-06-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu w Rusinowie”, w zakresie rozszerzenia zagospodarowania dla już istniejącego terenu rek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10547829 2024-06-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem” w Głogowie CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGOpowierzchnia zabudowy żłobka z prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10596224 2024-06-19
godz. 10:15
Lubelskie Dostawa obuwia medycznego i kucharskiego dla USK nr 1 w Lublinie Część 1: Obuwie medyczne damskie Część 2: Obuwie operacyjne specjalistyczne gumowe damskie, męskie Część 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10609819 2024-06-19
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług z zakresu prowadzenia nauki języków obcych dla pracowników Urzędu Dozoru Technicznego w latach 2024-2026, znak sprawy ZP-DK-51/24 Przedmiotem zamówienia jest świad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10591941 2024-06-19
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew XII etap Przedmiotem zamówienia jest budowa:1) kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej składająca się z 14 odcinków z rur PE o łącznej dł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10581424 2024-06-19
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa komory dostępowej do trafostacji przy wylocie tunelu ul. Złotej w Warszawie wraz z przebudową infrastruktury technicznej Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)