Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10119011 2023-12-08 Zachodniopomorskie Usługa dostępu do systemu informacji prawnej dla pracowników PIW Koszalin. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Inspekcja Weterynaryjna Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119166 2023-12-08 Zachodniopomorskie Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach Wolińskiego Parku Narodowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119164 2023-12-08 Zachodniopomorskie Inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Umocnienie tymczasowe podstawy skarpy zejścia turystycznego (schody) relacji ICawcza Góra -plaża, zlokalizowanego w Międzyzdroja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119428 2023-12-08 Śląskie Wykonanie zamówienia - usług polegających na ochronie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strumień

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119479 2023-12-08 Śląskie wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy Lubliniec w roku 2024.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119945 2023-12-08 Śląskie Zakup wraz z dostawą 2 sztuk pomp membranowych z napędem pneumatycznym dla wydziału zbrojeniowo - likwidacyjnego w JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka - Bzie Ruch Zofiówka.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119948 2023-12-08 Śląskie Zakup i dostawa piły taśmowej do cięcia rur dla KWK Borynia - Zofiówka - Bzie Ruch Zofiówka.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119952 2023-12-08 Śląskie Zakup i dostawa kotwiarki hydraulicznej dla potrzeb KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Zofiówka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120187 2023-12-08 Małopolskie Wykonanie usługi stałej konserwacji dźwigów osobowych zgodnie z wymaganiami UDT oraz usuwanie bieżących usterek w dźwigach osobowych zamontowanych przy podporach kładki dla pieszych zlokaliz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120185 2023-12-08 Warmińsko-Mazurskie Dostawa prasy do siedziby Zamawiającego oraz do podległych mu Rejonów w 2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120183 2023-12-08 Warmińsko-Mazurskie Bieżące usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające oraz odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych po kolizjach i wypadkach w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120221 2023-12-08 Podkarpackie Obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg powiatowych w Mielcu, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120225 2023-12-08 Podkarpackie Usługa związana ze zbieraniem, wywozem i utylizacją martwych zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2024 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120455 2023-12-08 Warmińsko-Mazurskie Sprzedaż i dostawę (depozyt) zestawów śródmiąższowych oraz zestawów wewnątrzkomorowych do pomiaru ciśnienia i temperatury wewnątrzczaszkowej wraz z dzierżawą urządzenia z kablem przyłączenio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122080 2023-12-08 Świętokrzyskie Opłata za przyjęcie i opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami. „Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Staszów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122209 2023-12-08 Mazowieckie wzorcowanie pomiarów mocy dawki spektrometru HDS-101-GN, przeznaczonego do kontroli radiometrycznej w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Modlin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122319 2023-12-08 Lubelskie Projekt, wykonanie, dostawa i montaż gablot ekspozycyjnych w budynku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie przy Al. Kraśnickiej 2d. 2. Zakres prac obejmuje: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122390 2023-12-08 Zachodniopomorskie Wykonywanie usług w zakresie ochrony elektronicznej polegającej na monitorowaniu systemów alarmowych znajdujących się w pomieszczeniach Inspekcji Weterynaryjnej w Koszalinie przy ul. Połczyń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122395 2023-12-08 Zachodniopomorskie Wykonywanie kompleksowej usługi dostawy wody pitnej w butlach o poj. ok. 19-20 litrów, do siedziby Inspektoratu. Usługa winna zawierać: dostawę wody w uzgodnionych terminach lub po zgłoszeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122415 2023-12-08 Wielkopolskie Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2024 w rejonach A, B, C, D, E, F zakres robót: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122417 2023-12-08 Wielkopolskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo w roku 2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122298 2023-12-08 Wielkopolskie Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw położone w obrębie administracyjnym miasta Le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122979 2023-12-08 Śląskie Przeprowadzanie przeglądów i konserwacji instalacji systemu przeciwpożarowego oraz przeglądów serwisowych i nadzór nad prawidłowością pracy zestawu hydroforowego instalacji hydrantów wewnętr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123153 2023-12-08 Wielkopolskie Kompleksowa dostawa paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123163 2023-12-08 Śląskie dostawę: Koryta podawacza wibracyjnego kruszarki gładkiej wg rys F-S 1271, F-S 1272, F-S 1273, F-S 1274 -1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123670 2023-12-08 Świętokrzyskie Zakup opału w 2024 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123765 2023-12-08 Podlaskie Usługa mycia i czyszczenia pojazdów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na 8 części Przedmiot zamówienia: Usługa mycia i czyszczenia pojazdów Gen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123876 2023-12-08 Zachodniopomorskie Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów gastronomicznych o kodzie 20 01 08 ze Szkoły Podstawowej Nr 11 ul. Emilii Plater 20 i ul. Dubois 38 w Szczecinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123843 2023-12-08 Mazowieckie Systematyczna dostawa prasy codziennej i czasopism fachowych w prenumeracie drukowanej i elektronicznej w 2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123930 2023-12-08 Łódzkie Zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu Profilaktyka 40 PLUS na obszarze województwa: 10 - ŁÓDZKIE.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)