Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5245253 2020-04-03 Dolnośląskie Remonty i modernizacje instalacji pieców obrotowych, kotłów rafinacyjmych i innych urządzeń produkcyjnych i pomocniczych – branża ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245249 2020-04-03 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet 1 – leśnictwo Bukowica II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245282 2020-04-03 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wymiana wyłączników w rozdzielniach 6 kV dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole II.1.4) Krótki opis: Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245245 2020-04-03 Śląskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywne wytwarzanie i dostarczanie druków na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2020 r. II.1.4) Krótki opis: Zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245243 2020-04-03 Łódzkie CZĘŚĆ NR 3 II.2.1) Nazwa: Pomieszczenia Nadzoru Wodnego Częstochowa II.2.4) Opis zamówienia: Szczegółowy wykaz czynności dotyczący...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245450 2020-04-03 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pomieszczenia Nadzoru Wodnego Zduńska Wola II.2.4) Opis zamówienia: Szczegółowy wykaz czynności dotyczących sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245241 2020-04-03 Łódzkie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Usługa projektowa, wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej oraz okołoprojektowej wraz z nad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245500 2020-04-03 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługa projektowa, wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej oraz okołoprojektowej wraz z nadzorem a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245278 2020-04-03 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Czerwonak – kanalizacja sanitarna w ul. Taczaka i Leśnej w Koziegłowach. II.1.4) Krótki opis: Budowa sieci kanaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245215 2020-04-03 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa i serwis 22 pojazdów specjalistycznych zasilanych gazem ziemnym CNG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245224 2020-04-03 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa zestawu: nośnika i osprzętu do zimowego i letniego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 812 administrowanej prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245210 2020-04-03 Śląskie II.1.1) Nazwa: Rozbudowa Zakładu Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” w Kędzierzynie-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245209 2020-04-03 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245761 2020-04-03 Śląskie dróg gminnych w Brzeszczach ul. Reja nr 510502K oraz ul. Sikorskiego nr 510503K Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZP.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245764 2020-04-03 Pomorskie Dostawa paliwa lotniczego (kod NATO F-34) do silników turbinowych statków powietrznych eksploatowanych przez lotnictwo Straży Gra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245765 2020-04-03 Lubelskie Przebudowa/remont drogi wojewódzkiej nr 848 Deszkowice - Szczebrzeszyn od km 25+100 do km 29+838 o długości 4,738 km Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245768 2020-04-03 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.03272.2020.13-20 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sukcesywneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245771 2020-04-03 Mazowieckie Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245774 2020-04-03 Pomorskie „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie kościerskim” w ramach projektu „Nowoczesna ed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245776 2020-04-03 Łódzkie Dostawa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu ciężarowego trzyosiow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245777 2020-04-03 Zachodniopomorskie Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych, wbudowywanych na gorąco na drogach powiatow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245782 2020-04-03 Podlaskie "Cross-border Network for Sustainable Transport Governance" (dot. przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245783 2020-04-03 Dostawa, montaż i uruchomienie unitu stomatologicznego wraz z kompresorami i pompami ssącymi w Uniwersyteckiej Przychodni Specjal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245784 2020-04-03 Dolnośląskie Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu śmieci - śmieciarki dla potrzeb Przedsię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245785 2020-04-03 Dostawa kruszywa naturalnego, łamanego, sortowanego frakcji 0-31,5 i 0-63 oraz pospółki lekko zaglinionej i zapylonej na potrzeby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245787 2020-04-03 Pomorskie Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla Uniwersytetu Gdańskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): A120-211-139/19/Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245789 2020-04-03 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku – remont dachu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245793 2020-04-03 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP/WI/U-332-9/20 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie gwarancji i wsparcia techni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245795 2020-04-03 Małopolskie Zabezpieczenie obudową podporową części rezerwatu GK, w których nie występują pokrywy halitowe oraz wypełnienie wnęk ociosowych m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5245797 2020-04-03 Świętokrzyskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ WYKONANIA POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SOI KŁODZKO Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)