Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5360472 2020-08-11 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: PAKIET NR 5 1) rękawice jednorazowe nitrylowe – rozmiar S – 96 100 szt.; 2) rękawice jednorazowe nitrylowe – ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361178 2020-08-11 Śląskie Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Narama 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361179 2020-08-11 Modernizacja oraz wymiana wyposażenia pionu żywienia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2/ZP/2020 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361182 2020-08-11 Mazowieckie DOSTAWA ZAMIATARKI CIĄGNIONEJ NA POTRZEBY ZUOK W OLSZTYNIE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZGOK/PN/48/2020 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361183 2020-08-11 Małopolskie Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej dla pacjentów na terenie spacerniaka Pawilonu nr XXIII oddziału psychiatrii sądowej o wzmocn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361187 2020-08-11 Pomorskie „Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana w Gdańsku” w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361189 2020-08-11 Łódzkie Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Maciszewice i Domaniew Gmina Błaszki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIZ.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361191 2020-08-11 Łódzkie Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361194 2020-08-11 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-ZP.271.9.2020.1 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361198 2020-08-11 Mazowieckie wykonanie inwentaryzacji, bilansu energetycznego oraz całościowej koncepcji zasilania szpitala wraz z wykonaniem dokumentacji pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361201 2020-08-11 Podlaskie Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski na odcinku od km 36+129 do km 36+182.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361207 2020-08-11 „Dostawa, montaż i uruchomienie pomp ciepła w budynkach komunalnych Gminy Raciechowice pod adresem Raciechowice 277 i Gruszów 150...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361214 2020-08-11 Mazowieckie Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361217 2020-08-11 Pomorskie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361222 2020-08-11 Mazowieckie Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, w tym działania z zakresu PR, Projektu pn. „Modernizacja i adaptacja zabytkowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361223 2020-08-11 „Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej” Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361233 2020-08-11 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGK.ZP.271.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. : Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361237 2020-08-11 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Or.272.1.8.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych polegających...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361240 2020-08-11 Śląskie ROZBIÓRKA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ- ETAP IV, ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DŁUGOŁĘCE, DZ. NR 168/2, OBRĘB DŁUGOŁĘKA Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361255 2020-08-11 Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361258 2020-08-11 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.9.2020.AG Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Szczecinek do placówek oświatowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361273 2020-08-11 Dostawa i montaż kotłów na biomasę w 5 obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Studzienice Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361276 2020-08-11 Mazowieckie ZAKUP I DOSTAWA ŚWIEŻYCH OWOCÓW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 04/06/20 Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361277 2020-08-11 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPu.271.2.2020.KK Niniejsze zamówienie dotyczy budowy sieci wodociągowej z przyłączami u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361279 2020-08-11 Wielkopolskie Kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie: 5.000.000 PLN Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AB.272.7.2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361280 2020-08-11 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.20.2020.KM 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty budowlane ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361284 2020-08-11 Małopolskie Usługa kompleksowego sprzątania budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361287 2020-08-11 Warmińsko-Mazurskie Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361293 2020-08-11 Lubuskie Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 18 w Zielonej Górze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5361294 2020-08-11 Lubelskie Wykonanie modernizacji oświetlenia boiska do piłki nożnej SP 356 ul. Głębocka 66, w ramach budżetu partycypacyjnego: jasne boisko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)