Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5562221 2021-01-26 II.1.1) Nazwa: Przegląd techniczny, konserwacja, diagnoza oraz naprawa 6 szt. zamrażarek firmy Jouan, nr sprawy: IHIT/WR/105/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561274 2021-01-26 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562236 2021-01-26 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562286 2021-01-26 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): COZL/DZP/ED/3412/PN-205/20 Świadczenie usług kurierskich na rzecz COZL. Szczegółowy opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562240 2021-01-26 Wielkopolskie Dostawa mieszanki kamiennej i wysiewki torowej oraz świadczenie usług równiarką samobieżną , walcem statycznym samobieżnym i walc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562250 2021-01-26 Mazowieckie Świadczenia usług sprzętowo – transportowych przy robotach utrzymaniowych dróg i mostów na terenie Powiatu Ostrołęckiego będących...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562283 2021-01-26 Podkarpackie Budowa budynku Stacji Uzdatniania Wody z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Będziemyślu Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562255 2021-01-26 Dolnośląskie Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad dwoma zadaniami pn.: „Zaprojektowanie i budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych - ekranów akus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562244 2021-01-26 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): COZL/DZP/ED/3412/PN-186/20 Świadczenie usług kurierskich na rzecz COZL. Szczegółowy opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562299 2021-01-26 Zachodniopomorskie wykonywanie przeglądów serwisowych układów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz wykonywanie prac niezbędnych w celu u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562301 2021-01-26 Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie materiałów promocyjnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562305 2021-01-26 Pomorskie Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regiona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562306 2021-01-26 Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562311 2021-01-26 Śląskie Przygotowanie i dowożenie gotowych posiłków dla 70 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat uczęszczających do filii Żłobka Miejski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562313 2021-01-26 Wielkopolskie Ustawienie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562281 2021-01-26 Pomorskie „Usługa rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych oraz zielonych selektywnie zebranych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562262 2021-01-26 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska (zad nr 5) na terenie obszaru chronionego Natura 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562316 2021-01-26 II.1.1) Nazwa: 2020/W100/WP-002805: Wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie PT/UP/00365274/Zawiercie/Wielka / Gazownia Zawierc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562234 2021-01-26 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa materiałów elektrycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562318 2021-01-26 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562324 2021-01-26 Śląskie II.1.1) Nazwa: 2020/W100/WP-002768: Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie PT/UP/00361422/Częstochowa/Malownicza/Gazownia Częs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562327 2021-01-26 Śląskie II.1.1) Nazwa: 2020/W100/WP-002512: Wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie PT/UP/00297784/Ruda Śląska/Sobieskiego/Gazownia Ru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562328 2021-01-26 Lubuskie II.1.1) Nazwa: WP-002267: PT/UP/00286710/Gazyfikacja/Cynków/Gmina Koziegłowy/Budowa gazociągu śr/c II.1.4) Krótki opis: Wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561892 2021-01-26 Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla potrzeb Politechniki Wrocławskiej usług: a) stałej konserwacja wybranych układów wentyla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562369 2021-01-26 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Część 9 – prace konserwacyjno-utrzymaniowe na Potoku Jadkowa w miejscowości Ząbkowice Śląskie w km 0+000 – 1+90...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562360 2021-01-26 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 – 2 prace konserwacyjno-utrzymaniowe rz. Tarnawka, Kanału ulgi rz. Tarnawki, oraz rz. Młynówka Grzmiąca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562366 2021-01-26 Opolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część 6 – prace konserwacyjno-utrzymaniowe rz. Młynówka Bielicka, oraz rz. Ścinawa Niemodlińska w gminie Niemod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5562143 2021-01-26 Mazowieckie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561841 2021-01-26 Zachodniopomorskie Usługi konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na terenie miasta i gminy Rawicz Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5561336 2021-01-26 Wielkopolskie Oświetlanie dróg, placów i ulic na terenie gminy Wilczyn za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Oświetlenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)