Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
874033 2020-10-19 Małopolskie
Przebudowa budynku biurowego w zakresie ...
874034 2020-10-19 Małopolskie
Przebudowa budynku usługowego.
874035 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa wraz z przebudową zespołu budy...
874036 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie
Remont elewacji zabytkowego budynku PZN
874037 2020-10-19 Małopolskie
Budowa wiaty - samoobsługowej wypożyczal...
874038 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie
Budowa dwóch budynków usługowych wraz z ...
874039 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie
Budowa drogi dojazdowej do studni awaryj...
874044 2020-10-19 Śląskie
Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowero...
874045 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie
Budowa punktu czerpania wody - zbiornika...
874046 2020-10-19 Śląskie
Budowa drogi dla rowerów
874047 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie
Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorod...
874048 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie
Wewnętrzna instalacja gazowa, c.o. i wod...
874049 2020-10-19 Śląskie
Budowa drogi wewnętrznej
874050 2020-10-19 Śląskie
Budowa zespołu dziesięciu budynków miesz...
874051 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa ulicy Piaskowej
874052 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie
Droga
874053 2020-10-19 Śląskie
Budowa budynku portierni
874054 2020-10-19 Śląskie
Budowa budynku magazynowego z częścią so...
874061 2020-10-19 Śląskie
Budowa farmy fotowoltaicznej Zabrodzie w...
874062 2020-10-19 Śląskie
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i os...
874063 2020-10-19 Śląskie
Przebudowa budynku
874064 2020-10-19 Śląskie
Rozbudowa i przebudowa wraz z termomoder...
874065 2020-10-19 Śląskie
Przebudowa alejek parkowych
874066 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa odwodnienia ul. Akacjowa
874067 2020-10-19 Śląskie
Przebudowa placu przed dworcem PKP
874068 2020-10-19 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa i demontaż linii napowietrzne...
874069 2020-10-19 Śląskie
Remont oraz budowa instalacji wentylacji...
874073 2020-10-19 Śląskie
Remont schodów terenowych
874076 2020-10-19 Śląskie
Budowę dachowej instalacji fotowoltaiczn...
874078 2020-10-19 Śląskie
Projekt zamienny - rozbudowa kamienicy o...