Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7707773 2020-09-28
godz. 08:00
Podkarpackie Wycinka drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez 33 WOG 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660397 2020-09-28
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych Numer referencyjny: ZP.261.7.2020 Leki narkotyczneLeki narkotyczne w il...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7690397 2020-09-28
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne: ul. Kościelna, ul. Księża i dz. nr ewid. 2892 Numer referencyjny: WGOŚ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689940 2020-09-28
godz. 09:00
Podkarpackie „Naprawa awaryjna szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu na terenie Nadleśnictwa Brzozów w 2020 r.” Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689967 2020-09-28
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego Cześć 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690093 2020-09-28
godz. 09:00
Podkarpackie Remont drogi powiatowej Nr 1 175R relacji Przecław – Radomyśl Wielki w km 0+037 – 0+787 i w km 0+845 – 2+475 w m. Tuszyma i Przecł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696793 2020-09-28
godz. 09:00
Podkarpackie Modernizacja pokrycia dachu budynku administracyjno-technicznego RE Mielec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700306 2020-09-28
godz. 09:00
Podkarpackie Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę oprzyrządowania do sprzętu endoskopowego firmy Karl Storz będącego na wyposażeniu Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702329 2020-09-28
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej zlokalizowanej w obiekcie administrowanym przez Gminę Baligród z siedzibą 38...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704645 2020-09-28
godz. 09:00
Podkarpackie ogniwo główne AW26

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705964 2020-09-28
godz. 09:00
Podkarpackie Zagospodarowanie działki nr ewid. 392/1 w Lisowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pozycja 1 Należy podać kwotę za całość zamówienia 1 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705925 2020-09-28
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa wyposażenia łazienek Komendy Powiatowej Policji w Jaśle PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Suszarka do rąk 2500 W Brisa Acero HIG ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7653600 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, NIE używanych, zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego, systemów audio-video ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690259 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa dwóch analogowych aparatów rentgenowskich wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG SPZOZ w Sanoku w przedmiocie zadania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690314 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa instalacji gazowej i technologicznej wraz z wymianą kotłów w kotłowni budynku dydaktycznego Zespołu Szkół im. gen. Józ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690063 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa odcinka drogi gminnej Opaleniska na Budy dz. ew. nr 196 w m-ci Opaleniska dz. ew. nr 1052/7 w m-ci Zmysłówka Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690292 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej – budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łuka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690250 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów Numer referencyjny: RIN.271.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690150 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji C.O w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku Numer referencyjny: PIK.271.8.2020 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690111 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otałęży Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692753 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 000 000,00zł Numer referencyjny: KS.271.1.2020 4.1 Przedmiotem postępowania jest udzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694429 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup środka pianotwórczego typ AFFF 3% w ilości 5 000 litrów - SRM/212034 1. Środek pianotwórczy AFFF 3 % 5000 litr

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7676897 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Składowej i ul. Ostaszewsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700126 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa wynajmu statku powietrznego wraz z załogą oraz obsługą naziemną zadania. Numer referencyjny: Zp.261.23.2020 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702333 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie MODERNIZACJA INSTALACJI TERMICZNEGO ODGAZOWYWANIA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703817 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIR232/2020 na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania składu i technologii wytw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702960 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie RG.033.79.2020 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w obrębie działki nr ewid.: 1932 w Zarzeczu, gmina Dębowiec PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703534 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie „DOSTAWA URZĄDZEŃ REHABILITACYJNYCH I MEDYCZNYCH” Numer referencyjny: ZP.262.2.2020 1. Przedmiotem postępowania jest dostawa i mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703551 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Numer referencyjny: NA/P/258/2020 Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 ZAŁĄCZNIK I - INFORM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705357 2020-09-28
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łuko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)