Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7576935 2020-07-15 Podkarpackie Poszukuję brygady do układania płyt jumbo oraz ażurowych - Jeżowe Poszukuję brygady do układania płyt jumbo oraz ażurowych. Zainte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561366 2020-07-15
godz. 08:45
Podkarpackie DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH NA OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO SPOŁEM POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W STALOWEJ WOLI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556487 2020-07-15
godz. 09:00
Podkarpackie „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cisna w roku 2020” – IV postępowanie Numer referencyjny: Z....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569367 2020-07-15
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawy preparatów do mycia, czyszczenia, konserwacji różnych powierzchni i urządzeń oraz innych artykułów gospodarczych. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572355 2020-07-15
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 4 zadania Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WA/11/2020 Zamówienie obejmuje:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573756 2020-07-15
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 2 szt. klimatyzatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574782 2020-07-15
godz. 09:00
Podkarpackie „Wykonanie projekcji holograficznej znanego etnografa F. Kotuli związanego z dziedzictwem kulturowym pogranicza oraz dostawa sprzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578211 2020-07-15
godz. 09:00
Podkarpackie Części do drukarek przemysłowych 1. Drivery do drukarkiDOD Tiara 102 12 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578210 2020-07-15
godz. 09:00
Podkarpackie CZUJNIK TENSOMETRYCZNY 15832(2) 1. CZUJNIK TENSOMETRYCZNY PRODUCENT TEDEA MODEL: 1242 Enax: 250 kg KLASA DOKŁADNOŚCI C3/50 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559636 2020-07-15
godz. 09:15
Podkarpackie Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, parkingów, chodników i oświetlenia wraz z budową miejsc postojowych w SPZZOZ w Nowej Dę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554001 2020-07-15
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Ożannie 2020 cz. 1. Budowa obiektów małej architektury z infrastrukturą towarzyszą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559509 2020-07-15
godz. 09:30
Podkarpackie Przebudowa dwóch dróg poscaleniowych do pól w Stobiernej Numer referencyjny: BR.271.1.16.2020 2. W zakres przedmiotu zamówienia w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551619 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 091 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557232 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle dla zadania: Budowa sieci i przyłączy ciepło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559436 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554041 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ „ALBIGOWA-GRANICE” W MIEJSCOWOŚCI ALBIGOWA Numer referencyjny: RZP.271.17.2020 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567032 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566169 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest o ciężarze szacunkowym ok. 76,00 Mg z miejsc tymcza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569342 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Jednorazowe wykonanie okresowych przeglądów elektrycznych 5-cioletnich wraz z przeglądem instalacji odgromowej w ośmiu obiektach. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570978 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krempna - w roku 2020. Zakres robót: - szczelne opakowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573834 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą pomieszczenie kontenerowego do segregacji pacjentów SOR w związku z COVID

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564356 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa rękawic jednorazowych, maseczek, półmasek oraz gogli ochronnych” Numer referencyjny: 1801-ILZ1.260.22.2020 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574202 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa części zamiennych do aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574869 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa staplerów, sprzętu do diatermii oraz światłowodu Numer referencyjny: EZ/215/44/2020 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576280 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Remont obiektów na Zakładzie Gospodarki Odpadami w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564701 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa 2 sztuk kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych Numer referencyjny: NA/P/168/2020 Szczegółowy opis zawiera SIWZ. ********...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576734 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie 1: Stanowisko oceny podstawowych parametrów technologicznych tworzyw polimerowych i kompozytów z przeznaczeniem do celów naukowo b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576732 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie 1: Dostawa urządzenie do wytwarzania/badania kompozytów. 2: Dostawa generatora arbitralnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579112 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa projektowania, druku oraz montażu tablic informacyjnych, tablic przydrzwiowych, wydziałowych, numeracja pokoi biurowych z l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579066 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie FeCr800 na VIII 2020 1. FeCr800 - HSJ 100 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)