Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8397558 2021-09-24
godz. 08:30
Podkarpackie Wykonanie przebudowy drogi gminnej dz. nr ewid. 126/2, 127/18 położnej w miejscowości Stężnica, zgodnie z załączonym przedmiarem r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8352625 2021-09-24
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa urządzeń medycznych Numer referencyjny: Z/ZZP.2378.4.21 Przedmiotem zamówienia są dostawy: Zadanie nr 1 - Aparatu do znieczulenia z monitorem – 1 szt.. Zadanie nr 2 -. Defibrylatorów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8383976 2021-09-24
godz. 09:00
Podkarpackie Bieżąca konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba w 2021 roku Zadanie polega na bieżącym utrzymaniu - konserwacji dróg leśnych wewnątrzzakładowych, na terenie Nadleśnictw N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391983 2021-09-24
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów ul. Urocza – 1 część

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8393900 2021-09-24
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie RE Stalowa Wola w msc. Stalowa Wola – 1 część.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397248 2021-09-24
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2021 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399061 2021-09-24
godz. 09:00
Podkarpackie Sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowość do 500 m³/dobę. Opracowany dokumentacja pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401284 2021-09-24
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru auto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404925 2021-09-24
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie oceny 5-letniej zbiornika Nowa Wieś gm. Trzebownisko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8378696 2021-09-24
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów w km 10+105 – 10+905 w miejscowości Jasionów Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie niżej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407939 2021-09-24
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą oleju i płynuhamulcowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407877 2021-09-24
godz. 09:30
Podkarpackie Zakup z dostawą - pręt teflonowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410462 2021-09-24
godz. 09:59
Podkarpackie Plazma - dysze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8349394 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, NIE używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego Numer referencyjny: ZP/UR/224/2021 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8349493 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie "Dostawa naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych" . Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/8/21 Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8353653 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie ZP/UR/224/2021 Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8376522 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2021 RI.271.7.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8379239 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zawóz - ETAP III W ramach budowy sieci kanalizacyjnej dla m-ci Zawóz etap III przewidziane są do wykonania następujące prace:Będąca przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8384310 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wielkie Oczy” Przedmiotem zamówienia jest:1). Przebudowa drogi gminnej nr 105316R ulica Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 - km 0 + 110,2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8384544 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej i terenów sportowych w Mielcu przy ul.Św. Kingi - etap I Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej i terenów sportowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8385220 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie MODERNIZACJA SZPITALA MIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II – REMONT KLATEK SCHODOWYCH remont klatek schodowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8385628 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie "Budowa oświetlenia placu gminnego obok remizy OSP w Świerczowie" Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia placu gminnego obok remizy OSP w Świerczowie. Zakres zamówienia obejmuje:1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8386439 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie Remont dróg i szlaków na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w 2021 roku Część 1: Roboty budowlane polegające na wyrównaniu ubytków w istniejącej nawierzchni podbudów lun nawierzchni tłuczniowej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389688 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie "Budowa oświetlenia placu gminnego obok remizy OSP w Świerczowie"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389665 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie Wymiana układu automatyki w budynku Centrum Leczenia Ambulatoryjnego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Sportowej 6, 37-700 Przemyśl Wymiana układu automatyki SZR ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8390956 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie 4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Realizacja zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych - MBA W OCHRONIE ZDROWIA - e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8392131 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie PRACUJ I STUDIUJ - studia dualne na kierunkach Psychologia w Zarządzaniu, Zarządzanie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Adm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8392627 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa fabrycznie nowego resektoskopu ,,26’’ komplet – 1 szt. dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Resektoskop

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398637 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie okresowego przeglądu serwisowego zaworów oddechowych oraz przerywaczy ognia, pracujących na zbiornikach Bazy Paliw w LOT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398965 2021-09-24
godz. 10:00
Podkarpackie Organizacja i przeprowadzenie czterech jednodniowych szkoleń w formie on-line z zakresu zasady zrównoważonego rozwoju, w terminie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)