Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8178971 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I GMINNYCH NA TERENIE GMINY CHŁOPICE Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach przedmiotowego zadania. Zakres rzeczowy przedmiotowego zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8180590 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Część 1 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi konserwacja budynku nr 2 w Trzciańcu (naprawa wentylacji w pomieszczeniach węzłów sanitarnych z wymianą przewodów wentylacyjnych oraz urzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183074 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 109852R „KRACZKOWA PRZEZ WIEŚ” ORAZ DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 109851R „KRACZKOWA DZIAŁY ZACHODNIE” 1. Przedmiotem zamówienia jest ROZBUDOWA DROGI GMI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186968 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Wymiana okien w pracowniach w budynku ZSO w Zaklikowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187656 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Wzmocnienie spękanych i uszkodzonych ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz wzmocnienie fundamentów ściany północnej budynku miesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8181863 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Odbudowa mostu przez potok Tarnawka w ciągu drogi powiatowej Nr 1546 R Husów – Tarnawka km 4+262 Roboty będą polegać na: Wymagania ogólne. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190480 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Wymiana istniejącego wyłącznika

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191192 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług dostępu do Internetu w centrali PZDW w Rzeszowie oraz Rejonach i bazach PZDW w okresie w okresie 01.01.2022 do 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191375 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192223 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa gazów medycznych w stanie ciekłym wraz z dzierżawą zbiornika i jego konserwacją dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu I. Przedmiot zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193361 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawy artykułów spożywczych dla DPS Sośnica w II półroczu Część 1 Dostawy pieczywa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich Część 2 Dostawy nabiału Część 3 Dostawy mięsa i wędli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193685 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa odzieży całorocznej oraz obuwia ochronnego dla zespołów wyjazdowych Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu Część 1 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194874 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz z PSZOK w Skopaniu i zimnego popiołu z wyznaczonych miejsc na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8196893 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowionej) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące ˜1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup średniego samochodu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197100 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa oprogramowania graficznego dla Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego (ZP/UR/156/2021) ˜1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa oprogramowania graficznego dla W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203240 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa stołu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203281 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa zestawu ćwiczeń eksperymentalnych dla studentów jako wyposażenie studenckiej pracowni fizycznej- mechanika

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184433 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa artykułów biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do swz SZSPOO.SZPiGM.3810/27/2021 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203004 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup ośmiu komputerów przenośnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202775 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Światło LED na potrzeby OTV Rzeszów Poz. 1. Lampa Super LED F7 VW (M.O) (2 szt.) Poz. 2. Softlight 2 XL VW (M.O.) Desisti (2 szt.)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205797 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie wyposażenia łazienek i pomieszczeń przedszkolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208342 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup ośmiu komputerów przenośnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208428 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Rekultywacja boiska LKS Nurt Potok realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego przedmiotem zamówienia jest: > wertykulacja aktywna,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214680 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Łożysko 22308 EMW33W800C4 TIMKEN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215011 2021-06-22
godz. 10:00
Podkarpackie Szlifierka kątowa Bosch GWS 1000 Profesional

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8152977 2021-06-22
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa endoprotez i wyrobów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Numer referencyjny: Z.II.260.020.Zp.2021 Dostawa endoprotez i wyrobó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205216 2021-06-22
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa sprzętu do niszczenia dokumentów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205238 2021-06-22
godz. 10:30
Podkarpackie Przeglądy, certyfikacja i legalizacja oraz pozostałe usługi dla sprzętu i urządzeń służby MPS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211576 2021-06-22
godz. 10:52
Podkarpackie 91/B/W/2021 Dostawa kserokopiarek dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kserokopiarka Konica-Minolta ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153629 2021-06-22
godz. 11:00
Podkarpackie Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w m. Podlesie Machowskie Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku. Parametry budynku przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)