Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7311486 2020-02-17
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie Gminy Stawiguda w ramach za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275604 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271280 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w jednostce zamiejscowej w Ełku pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278360 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa, wniesienie, montaż fabrycznie nowego zaawansowanego symulatora urazowego z zestawem sterującym i zestawem wymiennych ran ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304848 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pompowni ścieków i przebudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7306901 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI NA DZIAŁCE NR 131 W DZIETRZYCHOWIE Numer referencyjny: Or.III.1.1.1.2020 1.Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309965 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa dojazdu pożarowego Nr 24 w leśnictwach Kowalik i Czapla na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie Numer referencyjny: SA.270.16....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7310031 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie i bieżącą naprawę nawierzchni gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w roku 2020 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7310776 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko z podziałem na części Numer referencyjny: BI.271.10.2019 Zakres ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285261 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku ” Numer referencyjny: ZP.271.1.2020 1. Rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315693 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług medycznych przez: • lekarzy świadczeń zdrowotnych z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ) Szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315666 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nowobudowanej deszczowni stałej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szkółce ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320052 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Objęcie stanowiska: Lekarz-specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz-specjalista z zakresu rehabilitacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318314 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie dostawa dwóch łodzi motorowych na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie Numer referencyjny: PSR.272.3.2020 – PSR.3144.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320836 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie usługa sprawowania opieki informatycznej nad posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Bank Krwi wraz z jego modułami, doradz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322522 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych Numer referencyjny: SOSW.230.3.2020 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323119 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego oraz egzaminów pozwalających na zdobycie certyfikowanych kwalifikacji zawodowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324437 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 4/2020 - Dostawa produktów leczniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7324725 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup i dostawa gazu płynnego-zbiornikowego propan, propan - butan na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Jabłonka.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318534 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Konserwacja , bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci wod-kan i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318541 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa odblaskowych gadżetów promocyjnych. Numer referencyjny: ZP.272.1.6.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odblaskowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325077 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii przez lekarza specjalistę z dziedziny anestezjologii i intensywnej tera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325079 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach normalnej o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327582 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Konserwacja, utrzymanie i naprawy awaryjne urządzeń TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ w latach 2020 i 2021 na terenie działania IZ Olsztyn.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329038 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu braniewskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego zgodnie z art. 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331619 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332835 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usługi usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu braniewskiego na parking strzeżony oraz prowadzenie parkingu strzeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335014 2020-02-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług hotelowo - gastronomicznych na potrzeby organizacji VI Konferencji Matematyczno-Informatycznej Congressio-Mathem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278324 2020-02-17
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7303421 2020-02-17
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie „Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym”. Numer referencyjny: TI.271.6.2020 I. Opis przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)