Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6990098 2019-09-09
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie DZP.271.51.2019.AD „Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz zbiorników administrowanych przez DGK” PRZEDMIOT POSTĘP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6975701 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Iława w sezonioe zimowym 2019-2020 Numer referencyjny: TIZ.271.13.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6976700 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Przebudowa chodników wzdłuż ul. Kościuszki w celu dostosowania przejść dla pieszych do osób niepełnosprawnych - etap I” w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968409 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Roboty remontowo-budowlane na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Braniewie z podziałem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973120 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa schodów przy kapliczce z ulicy starej Bałtyckiej – os. Likusy – etap I Numer referencyjny: NP.2521.75.2019 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981623 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Produkty lecznicze Numer referencyjny: DZPZ/333/23UEPN/2019 Część nr 1Produkty lecznicze Część nr 2Produkty lecznicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6985180 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowa dostawa paliwa gazowego Numer referencyjny: 1/2019 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego: g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986266 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przewóz uczestników projektu „KURS NA AKTYWNOŚĆ” - edycja 2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989720 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w Oddziale Klinicznym Onkologii i Immunoonkologii z Ośrodk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991072 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach projektu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap na 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991743 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstw a w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 2. Szacunkowa ilość g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991764 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w Bloku Operacyjnym. 2. Średnia ilość godzin niezbędnych d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992162 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Klinicznym Onkologii i Immunoonkologii z Ośrodkiem Dziennym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992809 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowa organizacja forum odnowy wsi 2019”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972981 2019-09-09
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Chopina 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z dwoma mieszkaniami ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973116 2019-09-09
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Studenta Nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Wspólnej 11-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991761 2019-09-09
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w jednostce Rehabilitacja.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6994039 2019-09-09
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie 1. detektor rurowy do klipsownicy internacional 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974354 2019-09-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Termomodernizacja budynku leśniczówki Leśnictwa Makowo Numer referencyjny: ZP.270.1.4.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6979211 2019-09-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 naprawa pokrycia dachowego hali napraw taboru w Olsztynie - 1 robota budowlana

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985173 2019-09-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej budowę boiska sportowego wraz z halą pneumatyczną oraz zapleczem szatniowo -sani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985458 2019-09-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Remont balkonów przy ul. Fromborskiej 27 w Elblągu oraz inne prace towarzyszące.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988829 2019-09-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa komór typu IQ Ultra lub produktów równoważnych w ilości 16 opakowań. Komory wykonane są z chemicznie czystej pi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988888 2019-09-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6979988 2019-09-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ (DMC) 3,5 TONY Z ŁATWĄ DO DEMONTAŻU ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992917 2019-09-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe na wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych(Zapytanie poniżej progu - usługi) PRZEDMIOT POSTĘP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6976686 2019-09-09
godz. 12:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988601 2019-09-09
godz. 12:30
Warmińsko-Mazurskie Zmiana lokalizacji wodomierza dla istniejącego kompleksu wojskowego Elbląg ul. Dąbrowskiego - 1 etap - postępowanie nr 101/RB

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6994127 2019-09-09
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych łącznie z fotorejestracją pasa drogowego oraz wykonanie rocznych i pięciole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6997977 2019-09-09
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Jesienne utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)