Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8433568 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie Remonty w obiektach SP w Słupsku – dot. remontu budynku kuchni-stołówki i budynku świetlicy w Ustce-Uroczysku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku kuchni-stołówki i budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8423734 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie projektu wraz z modernizacją rozdzielni zasilających wentylację mechaniczne w bud. Collegium Biomedicum Gdańsk ul. Dębinki 1 oraz wykonanie przewietrzenia poddasza technicznego w b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439582 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie GUM2021ZP0111 Wdrożenie przesyłu do niezależnej centralnej oceny i interpretacji w Laboratorium Centralnym oraz przesłania zwrotne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441273 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie Sukcesywne świadczenie usługi hotelowej w ramach projektu "Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii"KARDIOLOGIA_POWER 5.4 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441612 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa wytwornicy lodu, licznika komórek oraz trenażera laparoskopowego w 3 pakietach Część 1: Pakiet nr 1 – wytwornicy lodu szt. 1 Część 2: Pakiet nr 2 – licznika komórek– szt. 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442204 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych i zdalnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych województwa pomorskiego realizowanych w ramach RPS oraz zadań statutowych Ośrodk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445246 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa drobiu i wędlin drobiowych oraz mięsa i tłuszczy zwierzęcych dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobiu i wędlin dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450294 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450296 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450297 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450295 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448220 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego endoskopowego - 24/TP/2021 Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu medycznego w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448540 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych związanych z przebudową odcinka 200 m. w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2717g - ul. Leśnej w miejscowości Radostowo" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449153 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa BTSL Część 1: • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych oraz opracowanie skryptu do zajęć z przedmiotu Prawo celne i przewo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460657 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie Śruba M6 - magazyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461176 2021-10-18
godz. 09:00
Pomorskie Tablica informacyjna "Przeładunek materiałów niebezpiecznych"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451410 2021-10-18
godz. 09:27
Pomorskie Niszczarka, laminator, plecak PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Podnóżek Q-Connect KF4525 1 szt. 2 Niszczarka Wallner FXD85B 1 szt. 3 Ple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442428 2021-10-18
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa elektrod diagnostycznych dla UCK Numer referencyjny: 189/PN/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrod diagnostycznych dla UCK w asortymencie oraz wymaganiach określonych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449701 2021-10-18
godz. 09:30
Pomorskie Eksploatacja zlecona systemu cieplnego od źródła ciepła w bud. 8, 13, 15, 22 do grzejników oraz innych urządzeń odbierających ciepło oraz zabezp. potrzeb cieplnych w kompleksie woj. SOI Czar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8386482 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie Prace remontowe rurociągów i aparatów do wykonania w PR2022 zakład PZO - SRM/243313

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397208 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych na obszarze miasta Łeby w latach 2021-2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających w szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429900 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja ul. Cegielnia w Będargowie i utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie 1. Przedmiotem zamówienia jest:a) Modernizacja ul. Cegielnia w Będargowie o długości 408,0 m- wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432383 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie Zagospodarowanie terenu w Osłoninie - etap I. Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie terenu w Osłoninie – etap I”. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433099 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach dla osób niepełnosprawnych z dobudową dwóch wind zewnętrznych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433215 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433310 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie 335/21/PZ GL/160011280/6125 Uszczelnienie mechaniczne i zestaw naprawczy - producent AESSEAL.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433489 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarnówko dz. nr 70, 122, 73, obr. Nowa Wieś Lęborska Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433564 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja odwodnienia w ciągu dróg powiatowych Powiatu Gdańskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: Zadanie nr 1 - modernizacja odwodnienia w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438455 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie Prace remontowe rurociągów i aparatów do wykonania w PR2022 zakład PZO - SRM/243313

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439226 2021-10-18
godz. 10:00
Pomorskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania porad specjalistycznych w dziedzinie nefrologii, alergologii i endokrynolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)