Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7920522 2021-01-18
godz. 09:00
Pomorskie Test Nanocolor detergenty niejonowe 15, zakres 0,3 - 15,0 mg/l Triton X-100; nr 985 047; Metoda 0-47 1. Test Nanocolor detergenty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7870912 2021-01-18
godz. 09:30
Pomorskie Przetarg NIEograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów marki VW dla potrzeb Wydziału Transportu KWP w Gdańsku realizowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898094 2021-01-18
godz. 09:30
Pomorskie Remont nawierzchni al. Hallera w Gdańsku Numer referencyjny: 68/B/IU/2020 Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni al. Hall...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922855 2021-01-18
godz. 09:31
Pomorskie Dostawa testów antygenowych Standard Q Covid-19 Ag PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Testy antygenowe Standard Q Covid-19 Ag Pakowane w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879842 2021-01-18
godz. 09:45
Pomorskie Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w rejonie miejscowości Ustka i Rowy Numer referencyjny: ZP.371.46.2020.JL „Sztuczne zasilanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7867790 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie 1. Zakup drukarko-etykieciarki dla Wydziału Konfekcjonowania w LOTOS Oil Sp. z o.o. Zakład w Gdańsku 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7874529 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie 1. PWK WU/232/2020/MK - Wykonanie przeglądu i naprawa sterowników PLC GE/Emerson 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877024 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 i II Liceum Ogólnokszta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891992 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Usługa prowadzenia mediów społecznościowych dla Politechniki Gdańskiej (Facebook, Instagram) Numer referencyjny: ZP/311/055/U/20 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901627 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Sukcesywne drukowanie etykiet na egzaminy w 2021 roku dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku zgodnie z zamówieniem wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902983 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie 1. PWK WU/232/2020/MK - Wykonanie przeglądu i naprawa sterowników PLC GE/Emerson 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902490 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa art zbożowych i strączkowych w 2021 roku Numer referencyjny: ZP/14/2020/PN 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości skład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904204 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Przygotowanie i przeprowadzenie 18 konwersatoriów dla studentów AWFiS w Gdańsku w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju AWF...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901239 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901657 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie UTRZYMANIE I REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY KOLBUDY Numer referencyjny: IR.271.18.2020 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907519 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu technik chromatograficznych w ramach projektu SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności realizo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906322 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie 21689 - Wykonanie usługi ponownego zarejestrowania zbiornika magazynowego kwasu siarkowego w Urzędzie Dozoru Technicznego 1. Wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905093 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Zagospodarowania terenu - boisko „Jedenastka” przy SP 11 w Wejherowie – Część 1 Numer referencyjny: ZZP.271.43.2020.AO 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909916 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Remont elewacji budynku niemieszkalnego przy ul. Pilotów 3 (montaż płyt warstwowych z okładziną mikroprofilowaną w 5 etapach o łąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909917 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy Startowej 23 o łącznej powierzchni ok. 2 400,00 m2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909919 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Remont 11 szt. dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych VII-XII kondygnacyjnych przy ul. Startowej, Pilotów, Skarżyńskiego i Dyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910117 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905580 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, komputerowej, alarmowej i monitoringu w Szkole Podstawowej w Gardei Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905596 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa pomocy dydaktycznych (pojazdów) do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912167 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Realizacja zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902262 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 1 i 3 w Kępicach Numer referencyjny: ZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913605 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa noszy elektrycznych. Numer referencyjny: SE-407/52/20 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Stacji Pogotowia Ratunko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912378 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Budowa brakującego fragmentu chodnika pomiędzy żłobkiem, a budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w Gdańsku Numer referencyjny: 184/BZP-U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914866 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa odzieży BHP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914852 2021-01-18
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie przeglądów technicznych 8 urządzeń dźwignicowych: Nazwa Nr ewidencyjny Rok budowy Dane techniczne Typ Nr fabryczny Lokal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)