Przetargi woj. pomorskie

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Swoją siedzibe mają tu m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG. W 2015 r. na terenie województwa pomorskiego zostało ogłoszonych 28002 przetargów i zleceń, w których największą popularnością cieszyła się branża projektowanie - 2465 zamówień. Warto zatem monitorować przetargi woj. pomorskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8053674 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie Usługa operatora 6 elektrycznych rowerów trójkołowych na okres od 04.05.2021 r. do 15.09.2021 r., o następującym zakresie usług: C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054175 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie Remont schodów i balkonu budynku Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Reymonta 1 w Starogardzie Gd. Zad. 1-Remont schodów i balkonu b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054374 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Rozbudowa chodnika w ciągu ulicy Hubalczyków w Słupsku” w ramach zadania inw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054704 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie Remont ogrodzenia WSG na terenie kompleksu wojskowego 8695 (Gdynia ul. Korzeniowskiego 7). Remont ogrodzenia WSG na terenie kompl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055376 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055521 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia wzdłuż ulicy Portowej w Ustce. 2. Przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem przedst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8057807 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie Remont częściowy budynku nr 107 przy ul. Powstańców Warszawy 28B w Pruszczu Gdańskim. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058680 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie placu zabaw w ramach projektu: „Stworzenie miejsca rekreacyjno – turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058691 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie Remont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Krzyżu. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060204 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie usługi montażu i naprawy taśm na przenośnikach i urządzeniach mobilnych Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług montażu i n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067069 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Polskie Mosty Technologiczne Doradztwo związane z weryfikacją prawn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067406 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie Wyposażenie Centrum Logistyczno – Produkcyjnego i Usługowego w celu utworzenia Laboratorium – Centrum Badawczo – Rozwojowego Dźwig...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067683 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa elementów elektronicznych na potrzeby projektu DIAMSEC - ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń ep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067689 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa precyzyjnego stanowiska do zatapiania szklanych ampuł na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Poli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069965 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070217 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie RFP na wykonanie badań czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy Wykonanie badań czynników szkodliwych i uciążliwyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071081 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie WU/044/2021/MK - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż zadaszonej wiaty śmietnikowej z możliwością zamknięcia na klucz.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075360 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z prawem budowlanym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075745 2021-04-19
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie usługi-organizacji szkolenia pn. Stolarz meblowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070033 2021-04-19
godz. 10:44
Pomorskie Akcesoria komputerowe PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Ipad Apple IPad Air 64GB 4 szt. 2 Pencil A[[le Pencil 2 generacji 4 szt. 3 Zasila...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075618 2021-04-19
godz. 10:44
Pomorskie Zaproszenie do przedstawienia oferty na dostawę oraz montaż szlabanów G 5000 do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku PRZEDMIOT POSTĘP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070036 2021-04-19
godz. 10:54
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Technik systemów nurkowych Wykonanie pracy technika systemów nurkowych AF-2 i MOBNUR praca na lądzie. 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062073 2021-04-19
godz. 11:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064877 2021-04-19
godz. 11:00
Pomorskie 17TOL-SZP.253.4.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na wycinkę drzew i/lub nasadzeń zastępczych 234 drzew w ramach r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065503 2021-04-19
godz. 11:00
Pomorskie Wykonanie instalacji hydrantowej dla budynku DPS Niezapominajka przy ul. Jagodowej 19, 83-200 Starogard Gdański oraz dla budynku D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067151 2021-04-19
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego oraz elektrycznego sprzętu AGD do stołówek wojskowych 6 WOG Ustka w 2021 roku. Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067947 2021-04-19
godz. 11:00
Pomorskie Zintegr rozwój publicz szkoln zawod w Pow Wejherow poprzez wzrost jakości eduk zawod w ram przedsięw strategicz – Kształtow sieci ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067946 2021-04-19
godz. 11:00
Pomorskie Zintegr rozwój publicz szkoln zawod w Pow Wejherow poprzez wzrost jakości eduk zawod w ram przedsięw strategicz – Kształtow sieci ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070176 2021-04-19
godz. 11:00
Pomorskie 22057 - Kombinezon przeciwchemiczny OP1 wielokrotnego użytku do pracy ze stężonym kwasem siarkowym oraz ługiem sodowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071478 2021-04-19
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa pomp glikolu wraz z ich montażem i uruchomieniem w systemie chłodzenia dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)