Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8401201 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa węgla kamiennego (kostka) w ilości szacowanej na 40 ton oraz węgla kamiennego typu ekogroszek o uziarnieniu 5-25 mm (przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400610 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa artykułów spożywczych w podziale na dziesięć zadań Część 1: cz. 1 MIĘSOPrzedmiotem niniejszego zamówienia są: sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402443 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja elementów systemu ściany multimedialnej LED w ramach realizacji inwestycji uruchomienia środowiska produkcji programów informacyjnych w Oddzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402746 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych w ramach programu POWER Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w ramach programu POWER Projekt jest ws...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404644 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Utworzenie Prototypowni w celu prowadzenia prac b+r w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań konstrukcji i technologii wykonywania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406136 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Adaptacja i wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym ul. Szkolna 14 realizowane w ramach projektu: „Kompetentny od przedszkola 2–zapewnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407534 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa szkła laboratoryjnego szkło firmy Labit

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407538 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie remontu i zagospodarowania terenu cmentarza wojennego w Czyżewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410549 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie Udzielenie kredytu konsumenckiego w wysokości 3 000 000 złotych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399492 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie 1.Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa kruszywa naturalnego na remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Cieciory, działka nr 293”, w km 0+000 - 0+950.1) Mieszanki kruszywa naturalneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413577 2021-09-27
godz. 10:00
Podlaskie WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU RENTGENODIAGNOSTYKII RADIOLOGn ZABIEGOWEJ PRZEZ TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGn W DZIALE DIA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8387416 2021-09-27
godz. 10:50
Podlaskie Remont nawierzchni jezdni, dojazdów i urządzeń dylatacyjnych na: a) moście w m. Suchowola przez rzekę Olszankę b) moście w m. Białobrzegi przez rzekę Nettę Remont nawierzchni jezdni, dojazd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355408 2021-09-27
godz. 11:00
Podlaskie Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z rozrzutnikiem i ciągnika rolniczego z przyczepą do osadów Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego do obsługi systemu gospodarowania osad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8376530 2021-09-27
godz. 11:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku SP w Konarzycach na potrzeby prowadzenia szkoły podstawowej i p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8384855 2021-09-27
godz. 11:00
Podlaskie Przebudowa drogi w miejscowości Chyliny w km 0+000 do km 0+397,96 odcinek długości 397,96 m Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Chyliny w km 0+000 do km 0+397,96 odc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389697 2021-09-27
godz. 11:00
Podlaskie Budowa Międzygminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w miejscowościach: Świerzbienie, Augustów, Dąbrowa Białostocka, Dolistowo Stare, Koszarówka Część 1: Zaproj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402829 2021-09-27
godz. 11:00
Podlaskie "Gmina Sokoły wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Sokoałch" Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi catering...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407548 2021-09-27
godz. 11:00
Podlaskie Przezwojenie stojanów silników dwóch pomp śmigłowych typu 50PZ17-3L o nr fabrycznych 88907,88908 na pompowni Siemianówka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389690 2021-09-27
godz. 12:00
Podlaskie Budowa lub rozbudowa Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach: Knyszyn, Nowinka, Rajgród i Suchowola w formule „zaprojektuj i wybuduj” Część 1: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404711 2021-09-27
godz. 12:00
Podlaskie Rekonstrukcja koła wodnego i konserwacja mechanizmów w młynie wodnym, zabytkowym obiekcie wchodzącym w skład zespołu pałacowo-park...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406022 2021-09-27
godz. 12:00
Podlaskie Umowa na serwis, przeglądy i czyszczenie aparatów grzewczo-wentylacyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411523 2021-09-27
godz. 12:00
Podlaskie Świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzyna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412084 2021-09-27
godz. 12:00
Podlaskie prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i pedagogizujących w Ośrodku Kuratorskim nr 1 w Białymstoku przy Sądzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416065 2021-09-27
godz. 14:15
Podlaskie Dostawa cateringu/wyżywienia dla 17 dzieci do lat 3 będących pod opieką żłobka przy ulicy 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec-part...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416066 2021-09-27
godz. 14:15
Podlaskie Dostawa cateringu/wyżywienia dla 10 dzieci od 1 do lat 3 będących pod opieką żłobka przy ulicy 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409971 2021-09-27
godz. 14:43
Podlaskie BI.272.81.2021 Zakup pomieszczenia magazynowego (blaszaka) dla sołectwa Zbaków Dolny. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pomieszczenie mag...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405598 2021-09-27
godz. 15:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach: Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410539 2021-09-27
godz. 15:00
Podlaskie Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (lekarz, pielęgniarka).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8354919 2021-09-27
godz. 23:59
Podlaskie Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur Przedmiotem zamówienia jest do zorganizowania kursów event manager w miejscu wskazanym przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8358507 2021-09-27
godz. 23:59
Podlaskie Zmiana procesu produkcji kostki brukowej ,,Premium Lux” Podkłady produkcyjne – 1 komplet Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)