Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9171966 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie [PROJEKT ANDALUZJA] Wykonanie robót budowlanych w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Eł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9171923 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa zabudów medycznych oraz szaf medycznych metalowych Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabudowy medycznej do Pracowni USG, zgodnie ze specyfikacjami: r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9171972 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie [PROJEKT ANDALUZJA] Wykonanie robót budowlanych w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Eł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9173675 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Wymiana 8 sztuk okien PCV w składnicy akt w budynku PT KRUS w Zambrowie położonym przy ul. Obrońców Zambrowa 4, kod 18-300, tel. 86 271 61 10.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9175147 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w celu przyłączenia nowych odbiorców na terenie działalności Rejonu Energetyczny Suwałki PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9175148 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa osprzętu transformatorowego na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9175496 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa urządzeń rekreacyjnych na place zabaw i siłownie zewnętrzne na terenie Gminy Bielsk Podlaski. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9176541 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa respiratorów ratowniczo-transportowych Przedmiotem postępowania jest dostawa 6 szt. respiratorów ratowniczo-transportowych, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9178547 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA KOMPAKTOWEGO Z AGREGATEM KOSZĄCYM ORAZ PRZYCZEPĄ JENOOSIOWĄ NA POTRZEBY AKCEN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9179391 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa aparatury zabezpieczającej na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9180233 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie: - Udzielania świadczeń w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć - Udzielania św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9180298 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości Obręb Dobrzyniewo Duże gm. Dobrzyniewo Duże ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9180302 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 1. Obręb Osowicze gm. Wasilków - 16 działek,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9180303 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9183480 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Pionu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Kard...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9186875 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie zakup systemu holter EKG i RR z oprogramowaniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9159949 2022-09-26
godz. 10:00
Podlaskie Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rutka-Tartak Zamówienie obejmuje inwestycje:- ,,Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101585B Potopy – Rowele”- „Rozbudowa i pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9176443 2022-09-26
godz. 10:30
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromii zachowanych pod przemalowaniami na wytypowanych ścianach klatki schodowej kamienicy przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9160706 2022-09-26
godz. 11:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Marianowo oraz Piątnica Poduchowna”. Zadanie polegać będz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9174525 2022-09-26
godz. 11:00
Podlaskie „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9181636 2022-09-26
godz. 11:00
Podlaskie Mycie i czyszczenie pojazdów samochodowych wchodzących w skład floty samochodowej Enea Ciepło Sp. z o.o.( znak sprawy OZ/261/B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9157033 2022-09-26
godz. 11:30
Podlaskie Przebudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dwóch murów oporowych i nawierzchni podjazdu do garaży na części działki nr 1401/27 w obrębie 11 – Śródmieście, przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9157031 2022-09-26
godz. 12:00
Podlaskie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Moniek Część 1: Zagospodarowanie parku miejskiego przy Al. Niepodległości w Mońkach obejmuje min: 1) dostawienie ławek parkowych, kos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9171773 2022-09-26
godz. 12:00
Podlaskie DOSTAWA DYNAMOMETRU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9175076 2022-09-26
godz. 12:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa węgla w sezonie grzewczym 2022/2023 na potrzeby Gminy Narew. 1. Przedmiot zamówienia pn.: Sukcesywna dostawa węgla w sezonie grzewczym 2022/2023 na potrzeby Gminy Nare...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9175056 2022-09-26
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa paszy dla żubrów do Białowieskiego Parku Narodowego Część 1: Dostawa 30 ton buraków pastewnych wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Ośrodek Hod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9175150 2022-09-26
godz. 12:00
Podlaskie Budowa i rozbudowa sieci energetycznej nN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Białystok Teren PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok -2 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9175485 2022-09-26
godz. 12:00
Podlaskie Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Surażu w roku szkolnym 2022/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9160215 2022-09-26
godz. 12:00
Podlaskie Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na szczepienia w celu przeciwdziałania Covid-19. 1. Przedmiotem zamówienia dostawa jednego samochodu 18-osobowego, przystosowanego do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9180271 2022-09-26
godz. 12:00
Podlaskie Ubezpieczenie NNW i OC studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)