Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7622247 2020-08-04
godz. 14:00
Podlaskie Usługa polegająca na wykonaniu studium wykonalności inwestycji dla przedsięwzięcia obejmującego informatyzację Urzędu Miasta Wysok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7602597 2020-08-05
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe 5/2020 na wykonanie systemu wychładzania produktu po procesie gotowania w ramach Programu Operacyjnego Intelige...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610825 2020-08-05
godz. 00:00
Podlaskie Zadanie A.5 Maszyna do pakowania suszy w saszetki. (zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613635 2020-08-05
godz. 00:00
Podlaskie Kategoria: Paczki Elementy mebla do wawy na jutro-pojutrze Adres nadania: Polska , Podlaskie, Dąbrowa Białostocka Adres dostawy: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614245 2020-08-05
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Badawczo – Rozwojowego przedsiębiorstwa „DESIGN PRO TECHNOLOG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614294 2020-08-05
godz. 00:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorze inwestorskim nad inwestycjami: Budowa 3 brodów w Dolinie Górnej Narwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617772 2020-08-05
godz. 00:00
Podlaskie usługa udostępniania na podstawie imiennej karty pracownikom Zamawiającego, ich osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników (zw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617668 2020-08-05
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa odczynników chemicznych i szczepów mikroorganizmów do badań cytotoksyczności

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598581 2020-08-05
godz. 09:00
Podlaskie Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO Numer referencyjny: ZP.271.61.2020 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601011 2020-08-05
godz. 09:45
Podlaskie Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, przy ul. Leśnej 11 Numer referencyjny: DPS.II.3210.2.01.2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7595729 2020-08-05
godz. 10:00
Podlaskie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kulesze Kościelne w roku 2020 - II " Numer referencyjny: RIZ.271.20.2020.AP Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601188 2020-08-05
godz. 10:00
Podlaskie ,,Przebudowa dróg gminnych: 1) drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 14 w miejscowości Zajączkowo Folwark, 2) drogi nr 101934B w miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608550 2020-08-05
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612875 2020-08-05
godz. 10:00
Podlaskie dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614016 2020-08-05
godz. 10:00
Podlaskie Wymiana poprzez dostawę, montaż i uruchomienie dźwigów osobowych szt. 2 w istniejących szybach windowych w budynku Drugiego Urzędu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615012 2020-08-05
godz. 10:00
Podlaskie zakup klaczy źrebnej ze źrebakiem płci żeńskiej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617540 2020-08-05
godz. 10:00
Podlaskie wykonanie robót budowlanych zadania pod nazwą: Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 108673B Dubicze Cerkiewne-Grabowiec (działki: n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620141 2020-08-05
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601279 2020-08-05
godz. 10:50
Podlaskie Remont nawierzchni drogi krajowej nr 61 w Grajewie na odcinku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w km 215+000 do km 216+200, dł.1,2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613822 2020-08-05
godz. 11:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615199 2020-08-05
godz. 11:00
Podlaskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Białostocka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606336 2020-08-05
godz. 11:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na dostawę wielowirnikowców wraz z kamerami i szkoleniami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Region...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622477 2020-08-05
godz. 11:00
Podlaskie Usługa z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest polegająca na: 1) Zbieraniu i załadunku zebranych wyrobów azbestowych na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614122 2020-08-05
godz. 11:30
Podlaskie Zakup i dostawa mebli do pracowni obsługi klienta w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników” Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598680 2020-08-05
godz. 12:00
Podlaskie Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki Numer referencyjny: BZP.271.8.2020 Przedmiotem zamówienia są roboty bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615010 2020-08-05
godz. 12:00
Podlaskie wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą fragmentu pokrycia dachu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Białyms...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613846 2020-08-05
godz. 15:30
Podlaskie Dostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Pamięci Sybiru Numer referencyjny: DAF.261.115.2020 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568740 2020-08-06
godz. 00:00
Podlaskie 1. Centrum tnące – 1 sztuka a) Możliwość cięcia profili o przekroju (szer/wys) min. 120/200 mm b) Tarcza tnąca o średnicy ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571093 2020-08-06
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie Ofertowe nr 77/2020/CBR z dnia 06.07.2020 r. na zakup środka trwałego wraz z instalacją i konfiguracją: Szafa ognioodpor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571128 2020-08-06
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie Ofertowe nr 77/2020/CBR z dnia 06.07.2020 r. na zakup środka trwałego wraz z instalacją i konfiguracją: Szafa ognioodpor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)