Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7911576 2021-01-26
godz. 00:00
Podlaskie Kategoria: Maszyny i sprzęt Maszyny i urządzenia przemysłowe Wiertarka Blum Adres nadania: Polska , Podlaskie, Zambrów Adres dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924501 2021-01-26
godz. 00:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924771 2021-01-26
godz. 00:00
Podlaskie Zakup oprogramowania do tworzenia materiałów e- learningowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926148 2021-01-26
godz. 00:00
Podlaskie Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Politechniki Białostockiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926145 2021-01-26
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa odczynników chemicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926147 2021-01-26
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa proszków do zbrojenia kompozytów MMC

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929635 2021-01-26
godz. 00:00
Podlaskie dostawa odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891719 2021-01-26
godz. 09:00
Podlaskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których NIE zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wytwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902442 2021-01-26
godz. 09:00
Podlaskie Remont budynku nr 2 na terenie Składu Osowiec Zielona (K-466) Numer referencyjny: 55/PN/2020 1. Przedmiotem zadania jest Remont b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924703 2021-01-26
godz. 09:00
Podlaskie Droga do aktywności Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu pośrednictwa pracy, w wymiarze 10 godzin/osoba dla 15 Uc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924700 2021-01-26
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu "Droga do aktywności." Pracownik magazynowo ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924687 2021-01-26
godz. 09:00
Podlaskie MODUŁOWY DOM KOPUŁOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka widłowego o parametrach, wyposażeniu i cechach wykazanych w załąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926153 2021-01-26
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa odczynników chemicznych ZO/WM/K-DZP.263.002.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926156 2021-01-26
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa proszków do zbrojenia kompozytów MMC.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7882340 2021-01-26
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usługi zabiegów eksploatacyjnych w sieci WN i SN na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894913 2021-01-26
godz. 10:00
Podlaskie „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” – dostawa karmy wraz z jej rozwiezieniem i wyłożeniem na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897429 2021-01-26
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kolno Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913729 2021-01-26
godz. 10:00
Podlaskie DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Numer referencyjny: SZP 3820 - 48/20 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904012 2021-01-26
godz. 10:00
Podlaskie “Budowa i urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie” Numer referencyjny: IN.271.10.2020 Przedmiot zamówienia ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905625 2021-01-26
godz. 10:30
Podlaskie Dostawa ciągnika rolniczego oraz maszyn rolniczych Numer referencyjny: BFE.271.30.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895072 2021-01-26
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz akcesoriów okulistycznych Numer referencyjny: 121/2020 Pakiet nr 1Jednorazowe akcesoria ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903959 2021-01-26
godz. 11:00
Podlaskie Zakup sprzętu i aparatury do monitorowania parametrów pacjenta na potrzeby Oddziału Neurologii z pododdziałem udarowym w ramach pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888291 2021-01-26
godz. 12:00
Podlaskie Budowa budynku Urzędu w Juchnowcu Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer referencyjny: IGK.271.2.26.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897239 2021-01-26
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do hemodializ Numer referencyjny: 125/2020 Pakiet nr 1 – Linie krwi do hemodializy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7913083 2021-01-26
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12 Numer referencyjny: GGiOŚ.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929053 2021-01-26
godz. 12:00
Podlaskie świadczenie obsługi prawnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926065 2021-01-26
godz. 13:00
Podlaskie Przeprowadzenie muzykoterapii dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych poprzez wypełnienie formularz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905636 2021-01-26
godz. 14:00
Podlaskie Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach – Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918194 2021-01-26
godz. 15:00
Podlaskie Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924502 2021-01-26
godz. 15:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)