Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1295019 2023-12-07 Lubelskie
Budowa drogi gminnej nr 112300L (ul. Łas...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295018 2023-12-07 Wielkopolskie
Dostawa leków stosowanych w onkologii
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295038 2023-12-07 Pomorskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295017 2023-12-07 Podlaskie
Udzielenie Gminie Suchowola kredytu w wy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295016 2023-12-07 Lubelskie
Przebudowa drogi gminnej nr 109423L od k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295015 2023-12-07 Mazowieckie
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295014 2023-12-07 Śląskie
Wykonywanie zadań bieżących z zakresu go...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295013 2023-12-07 Łódzkie
Budowa budynku kancelarii oraz budynku j...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295040 2023-12-07 Łódzkie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki l...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295012 2023-12-07 Małopolskie
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295011 2023-12-07 Mazowieckie
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295039 2023-12-07 Pomorskie
Zakup urządzeń sieciowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295010 2023-12-07 Łódzkie
Modernizacja dróg na terenie Powiatu Brz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295009 2023-12-07 Śląskie
Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomaga...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295041 2023-12-07 Pomorskie
Materiały promocyjne dla mieszkańców i t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295042 2023-12-07 Pomorskie
Zakup pojazdu typu BUS
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295008 2023-12-07 Lubelskie
„Przebudowa drogi gminnej nr 109883L w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295043 2023-12-07 Pomorskie
Etap III i IV cyfryzacji - wektoryzacja ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295044 2023-12-07 Lubelskie
„Odbiór, transport i zagospodarowanie od...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295045 2023-12-07 Pomorskie
Konwersja i dostosowanie baz danych pańs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295046 2023-12-07 Lubelskie
„UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W W...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295047 2023-12-07 Pomorskie
Budowa miejskiego systemu informacji prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295048 2023-12-07 Pomorskie
Obsługa miejskich mediów społecznościowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295049 2023-12-07 Pomorskie
Opracowanie nowego znaku graficznego mia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295050 2023-12-07 Pomorskie
Współorganiacja Samorządowego Kongresu F...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295051 2023-12-07 Pomorskie
Współorganiazcja Europejskiego Forum Now...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295007 2023-12-07 Śląskie
Dostawy mleka i produktów mlecznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295006 2023-12-07 Śląskie
Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295052 2023-12-07 Pomorskie
Współorganizacja Europejskiego Kongresu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1295005 2023-12-07 Łódzkie
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu