Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1435236 2024-05-22 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa sprzętu komputerowego i urządz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435235 2024-05-22 Wielkopolskie
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435234 2024-05-22 Zachodniopomorskie
ubezpieczenie Mienia i OC Szpitala
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435233 2024-05-22 Łódzkie
Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Ra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435258 2024-05-22 Łódzkie
Budowa zaplecza rekreacyjno - socjalnego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435232 2024-05-22 Pomorskie
Świadczenie usługi nadzoru inwestorski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435259 2024-05-22 Pomorskie
„Usługa kompleksowego oświetlenia ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435231 2024-05-22 Kujawsko-Pomorskie
Remont ul. Szosa Lubicka w Toruniu wraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435230 2024-05-22 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435229 2024-05-22 Zachodniopomorskie
Odbiór i transport odpadów komunalnych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435228 2024-05-22 Pomorskie
„Rozwój krytycznej infrastruktury spo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435227 2024-05-22 Śląskie
Budowa oświetlenia drogi gminnej poło...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435260 2024-05-22 Śląskie
Budowa oświetlenia ulicznego Przymiłow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435261 2024-05-22 Śląskie
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435262 2024-05-22 Śląskie
Opracowanie projektu planu ogólnego dla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435226 2024-05-22 Mazowieckie
„ Modernizacja świetlicy w miejscowo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435225 2024-05-22 Opolskie
Administrowanie obiektami
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435224 2024-05-22 Zachodniopomorskie
Remont drogi ulicy Dworcowej w Resku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435222 2024-05-22 Podlaskie
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435263 2024-05-22 Podlaskie
Naprawa chodników w ciągu drogi wojew...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435223 2024-05-22 Lubelskie
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435220 2024-05-22 Zachodniopomorskie
Dowóz uczniów i wychowanków do placó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435219 2024-05-22 Mazowieckie
Rozbudowa sieci wodociagowej w Ciachcini...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435218 2024-05-22 Śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435217 2024-05-22 Lubuskie
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435216 2024-05-22 Podlaskie
Dostawa wyrobów medycznych do urządzen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435215 2024-05-22 Małopolskie
„Remont drogi rolnej Przybysiowa w Sid...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435214 2024-05-22 Małopolskie
Odwiert studni głębinowej w m. Giebuł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435264 2024-05-22 Małopolskie
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej cis...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1435265 2024-05-22 Kujawsko-Pomorskie
Roboty cząstkowe nawierzchni bitumiczny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu