Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035134 2022-04-29 Mazowieckie
Poprawa jakości klimatu poprzez moderni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035131 2022-04-29 Małopolskie
Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sport...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035146 2022-04-29 Podlaskie
Rozbudowa budynku SP im. JPII
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035147 2022-04-29 Małopolskie
Wymiana trawy syntetycznej stanowiącej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035149 2022-04-29 Podlaskie
Renowacja zabytkowego obiektu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035148 2022-04-29 Podlaskie
Inwentaryzacja i dokumentacja projektowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035166 2022-04-29 Podlaskie
Termomodernizacja budynku użyteczności...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035214 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlania ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035205 2022-04-29 Małopolskie
Budowa siłowni plenerowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035332 2022-04-29 Małopolskie
Budowa krytej trybuny na boisku do piłk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035333 2022-04-29 Małopolskie
Przebudowa boiska szkolnego wraz z budow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035336 2022-04-29 Mazowieckie
Stworzenie nowego terenu zieleni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035338 2022-04-29 Mazowieckie
Przebudowa/moderenizacja placu z fontann...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035340 2022-04-29 Mazowieckie
Zieleń wraca do rynku-modernizacja oraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035341 2022-04-29 Mazowieckie
Utworzenie miejskiej zielonej przestrzen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035339 2022-04-29 Mazowieckie
Wykonanie 2 Zielonych galerii edukacyjny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035342 2022-04-29 Mazowieckie
Zakup zielonych wiat przystankowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035343 2022-04-29 Mazowieckie
Stworzenie terenu zielonego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035344 2022-04-29 Mazowieckie
Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i tr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035335 2022-04-29 Mazowieckie
Rewitalizacja parku miejskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035334 2022-04-29 Małopolskie
Budowa boiska wielofunkcyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035348 2022-04-29 Małopolskie
Wymiana nawierzchni urazogennej (asfalto...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035350 2022-04-29 Małopolskie
Wykonanie przebudowy istniejącego przys...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035366 2022-04-29 Małopolskie
Budowa siłowni zewnętrznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035368 2022-04-29 Mazowieckie
Podkowa Leśna dla klimatu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035367 2022-04-29 Małopolskie
Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035370 2022-04-29 Małopolskie
Modernizacja infrastruktury sportowej na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035373 2022-04-29 Mazowieckie
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Pods...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035374 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia drogowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035369 2022-04-29 Mazowieckie
Wymiana źródeł światła na stadionie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu