Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1428887 2024-05-10 Dolnośląskie
Budowa placu zabaw w miejscowości Ołob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428892 2024-05-10 Mazowieckie
Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428890 2024-05-10 Dolnośląskie
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428895 2024-05-10 Lubuskie
Budowa oświetlenia przejścia dla piesz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428896 2024-05-10 Dolnośląskie
Doposażenie placu zabaw i zagospodarowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428900 2024-05-10 Dolnośląskie
Zagospodarowanie miejsc publicznych peł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428903 2024-05-10 Dolnośląskie
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Star...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428905 2024-05-10 Dolnośląskie
Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428907 2024-05-10 Dolnośląskie
Modernizacja budynku zaplecza sportowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428910 2024-05-10 Dolnośląskie
Budowa ogólnodostępnej siłowni tereno...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428913 2024-05-10 Dolnośląskie
Remont świetlicy wiejskiej w Moskorzyni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428916 2024-05-10 Dolnośląskie
Przebudowa boiska treningowego w Wiązow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428918 2024-05-10 Dolnośląskie
Utworzenie placu zabaw z elementami rekr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428922 2024-05-10 Lubuskie
Budowa oświetlenia przejścia dla piesz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428924 2024-05-10 Lubuskie
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428921 2024-05-10 Dolnośląskie
Remont budynku Unisław Śląski 4B na p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428928 2024-05-10 Lubuskie
"Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428927 2024-05-10 Dolnośląskie
Zakup strojów ludowych dla Zespołów L...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428932 2024-05-10 Podkarpackie
Modernizacja przejść dla pieszych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428931 2024-05-10 Dolnośląskie
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428934 2024-05-10 Podlaskie
Budowa przejścia dla pieszych na starod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428936 2024-05-10 Podlaskie
Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428935 2024-05-10 Dolnośląskie
Wyposażenie świetlic wiejskich na tere...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428940 2024-05-10 Lubuskie
Budowa monitoringu miejskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1427697 2024-05-10 Lubuskie
Doświetlenie przejść dla pieszych ora...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428971 2024-05-10 Podlaskie
Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428984 2024-05-10 Świętokrzyskie
Budowa monitoringu w punktach newralgicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428985 2024-05-10 Świętokrzyskie
Wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428986 2024-05-10 Zachodniopomorskie
Modernizacja i doposażenie przejść dl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1428987 2024-05-10 Zachodniopomorskie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu