Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4371206 2018-03-22 Grodzenie upraw w Nadleśnictwie Zaporowo w 2018 roku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.7.2018 Przedmiotem zamówi...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371205 2018-03-22 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MZNK.DZP.2510.1.2018 Wykonanie Jaworznickiego Rynku Kultury i Rozrywki w Niedzieliskach ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371199 2018-03-22 Małopolskie Dostawa 1 szt. drukarki 3D dla WIMiIP Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp.272- Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371198 2018-03-22 Remont pomieszczeń szatni w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Wołowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 6/PCM/2018/...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371157 2018-03-22 Pomorskie Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371158 2018-03-22 Wykonanie nawierzchni betonowych wraz z rozebraniem istniejących dróg i chodników oraz wykonaniem odwodnień liniowych w ramach za...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371162 2018-03-22 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZPiFZ.271.6.2018.JA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla mi...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371176 2018-03-22 Świętokrzyskie Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R4.ST.372.6.2018.ik 1. Zamówienie ob...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371174 2018-03-22 Przebudowa drogi gminnej nr 109104L (ul. Kościelna) w miejscowości Turobin od km 0+004.30 do km 0+371.00 Numer referencyjny (je...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371173 2018-03-22 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R2.ST.371.1.2018.ag 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: „ Re...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371171 2018-03-22 „Zakup i dostawa 2 samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego z wykupem” Numer referencyjny (jeżeli doty...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371170 2018-03-22 Pomorskie Opracowanie programu inwestycji, inwentaryzacji drzew do usunięcia, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz spra...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371168 2018-03-22 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SVA/NDM/4620-13/2018 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem stali na za...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371165 2018-03-22 Małopolskie Utrzymanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich, pomników, miejsc pamięci narodowe i innych powierzchni na terenie Miasta...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371163 2018-03-22 Naprawa murów oporowych zjazdu do garażu podziemnego na os. Centrum A 7A w Krakowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 22/2...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371154 2018-03-22 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica Zadanie 1: Przeb...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371216 2018-03-22 Mazowieckie dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictw...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371207 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część nr: 1 Nazwa: Dostęp do aktualizacji, aktualizacja systemu SIMPLE.ERP

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371261 2018-03-22 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Opieka serwisowa systemu SIMPLE.ERP

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371409 2018-03-22 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.15.2018 1.2. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szk...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371407 2018-03-22 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP. 252. 2. 2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371405 2018-03-22 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371399 2018-03-22 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-1-2018 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie serwera bazodan...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371401 2018-03-22 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CZ-I.271.7.16.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegający...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371403 2018-03-22 Zachodniopomorskie Przebudowa ulicy Obodrytów w miejscowości Boleszkowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OŚGN.ZP.271.4.2018 Zadanie doty...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371408 2018-03-22 Małopolskie „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371397 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie Dostawa kruszywa drogowego dla gminy Dobrcz Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGK 271.1.2018 Przedmiotem zamówienia jest...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371400 2018-03-22 Mazowieckie Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka (na odcinku od km 0+053,00 do 0+560,00) polegająca ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371396 2018-03-22 Remonty bieżące dróg, chodników, parkingów, schodów terenowych w Gminie Miejskiej Żory w 2018 r. Przedmiotem zamówienia są remo...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4371483 2018-03-22 Budowa wieży obserwacyjnej do celów przeciwpożarowych w miejscowości Toporki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.17.2...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)