Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4281580 2018-01-16 Mazowieckie Doświetlenie ścieżki rowerowej na Skwerze przy ul. Wenedów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - realizacja projektu budżetu p...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281581 2018-01-16 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.271.5.2017 Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281585 2018-01-16 Podkarpackie Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 07 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ-2300-18/ZUO/2017 1. Przedmiotem za...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281586 2018-01-16 Małopolskie Świadczenie w 2018 r. usługi przygotowania i dostarczania obiadów do stołówki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281590 2018-01-16 Zachodniopomorskie Sprzątanie budynku biurowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz budynku biurowego Rejonu Dróg Wojew...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281591 2018-01-16 Mazowieckie „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Łobżenica, jej jednostek organizacyjnych oraz ZGKiM Sp. z o.o.” Numer refe...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281698 2018-01-16 Lubelskie Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Cycowie Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego le...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281694 2018-01-16 Zachodniopomorskie Przebudowa ul. Okrzei w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WAD-V1.271.90.2017.NP Przedmiotem zamówienia je...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281697 2018-01-16 Wielkopolskie Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493550P w m. Powiercie i Leśnica. Zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem zamówienia pub...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281703 2018-01-16 Mazowieckie Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2018 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.91.2017 Przedmiotem ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281704 2018-01-16 Dolnośląskie Wykonanie palisady na drodze dz. nr 477 w Jarnołtówku oraz usunięcie drzew z terenu PKP P.L.K S.A.Dz. nr 532/1 w Charbielinie N...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281705 2018-01-16 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.261.17.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest system ochrony aplikacji webowych dla Wiel...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281708 2018-01-16 Usługa przeprowadzenia zajęć na warsztatach dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych ( CWUZ) w ramach projektu Małopolsk...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281709 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę, w tym wyposażeni...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281713 2018-01-16 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/210/055/D/17 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków chemii profesjo...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281714 2018-01-16 Mazowieckie Monitoring środowiska Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 631/NZ/2017 Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowó...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281715 2018-01-16 Dolnośląskie Dowozy dzieci do szkół i przedszkoli Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GP.271.10.2017 Zakres zamówienia obejmuje: dowozy...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281718 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KBZ.261.55.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281721 2018-01-16 Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trawniki zgromadzonych pr...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281763 2018-01-16 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-3942-44/2017 Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów infrastruktury sieciowej ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281784 2018-01-16 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): I/PN/241/2017/EP 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa ulicy Ti...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281775 2018-01-16 Śląskie Sukcesywna dostawa oleju opałowego na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281772 2018-01-16 Pomorskie Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Sierakowice. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SUE.271.18.2017 1. Przedm...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281771 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Opracowanie i wytworzenie stanowisk laboratoryjnych symulatora Straży Granicznej Numer refe...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281766 2018-01-16 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Zp-01-29/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i wykonania strony i...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281765 2018-01-16 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-3942-36/2017 Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu fotograficznego...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281760 2018-01-16 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZSP3.055.185.17 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Sukcesywne dostawy...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281762 2018-01-16 Małopolskie Kompleksowa usługa polegająca na świadczeniu dystrybucji oraz dostaw energii elektrycznej na potrzeby obiektów należących do Zakł...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281764 2018-01-16 Lubelskie Dostawa paliw płynnych w m. Stoczek Łukowski Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZ.262.13.2017 1. Przedmiotem zamówienia ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281819 2018-01-16 Wielkopolskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej, Warmińskiej i Wojciechowo w Koninie. Numer referencyjny: DPZ/2...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)