Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4474412 2018-06-22 Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa pięter I, II i III oraz części poddasza na gminne lokale mieszkaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474413 2018-06-22 Wielkopolskie Dostawa produktów mleczarskich w tym mleka, śmietany i sera twarogowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Str...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474415 2018-06-22 Wielkopolskie Dokończenie usług Inżyniera Kontraktu nad zadaniem: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Kato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474416 2018-06-22 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.48.2018 „Budowa kolumbarium” w ramach zadania: „Przebudowa budynku pogrzebowego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474417 2018-06-22 „Przebudowa Przedszkola Nr 11 w Dąbrowie Górniczej” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.WIM.271.4.19.2018 Postępowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474418 2018-06-22 Warmińsko-Mazurskie Wykonanie rozbiórki części budynku garażowego przy ul. Szewczenki w Olsztynie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474419 2018-06-22 Realizacja zadań na rzecz ograniczania przedwczesnego kończenia nauki szkolnej przez dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474422 2018-06-22 „Wykonanie robót polegających na montażu i dostawie drzwi drewnianych w budynku nr 47 w Łodzi (zad. 11725)”. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474424 2018-06-22 Wielkopolskie Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZP 271.07.2018 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474426 2018-06-22 Podkarpackie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474427 2018-06-22 Pomorskie CRZP/66/2017/AEZ/Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Akademii Morskiej w 2017 roku - 2 Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474428 2018-06-22 Wielkopolskie Zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474432 2018-06-22 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: drukarki laserowe czarno-białe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474481 2018-06-22 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: skanery

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474482 2018-06-22 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Oprogramowanie biurowe typu Microsoft Office

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474408 2018-06-22 Śląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie 1 Drukarka laserowa I – 3 szt., drukarka laserowa II – 3 szt., drukarka laserowa kolor – 2 szt., urządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474486 2018-06-22 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 Zasilacz awaryjny – UPS – 47 szt., napęd zewnętrzny DVD – 2 szt., klawiatura – 20 szt., mysz kompute...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474487 2018-06-22 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3 Program antywirusowy – 380 licencji.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474471 2018-06-22 Podkarpackie Przebudowa drogi gminnej nr 119249 R Bandrów - Stebnik Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-271.20.2018 : Zakres rzeczowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474466 2018-06-22 Śląskie Przedłużenie drogi na Osiedlu Młodych w Żywcu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IOŚ-DR.271.00005.2018 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474458 2018-06-22 Świętokrzyskie Przebudowa dróg gminnych w 2018 r. na terenie Gminy Zaleszany Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKM.272.4.2018.RM 1.Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474441 2018-06-22 Mazowieckie Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo w km 1+708 – 3+720, w km 4+710 – 11+44...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474431 2018-06-22 Kujawsko-Pomorskie Remont drogi gminnej nr 080753C - ul. Leśna, w km. 0+024 - 0+269 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.3.2018 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474457 2018-06-22 Śląskie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GPIZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474445 2018-06-22 Mazowieckie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych – budowa mini placu zabaw „Sok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474452 2018-06-22 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont budynku nr 11/721 w Morągu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474518 2018-06-22 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont budynku nr 2/326 w Bartoszycach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474421 2018-06-22 Pomorskie CRZP/55/2018/AEZ Remont Auli w budynku B Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni powtórne Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474425 2018-06-22 Mazowieckie DOSTAWA PRODUKTU LECZNICZEGO BLINATUMOMAB Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NR POSTĘPOWANIA EZP-271-2-38/2018 BLINATUMOMAB ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4474572 2018-06-22 Małopolskie Zamówienie na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)