Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
874352 2020-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Budowa 15 budynków mieszkalnych jednorod...
874354 2020-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Zagospodarowanie terenu oraz budowa budy...
874348 2020-10-22 Łódzkie
Bezpieczni i kreatywni w sieci - kształt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
874417 2020-10-22 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
874416 2020-10-22 Lubuskie
 Centrum logistyczno-magazynowe wraz z n...
874415 2020-10-22 Małopolskie
 OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że w pro...
874414 2020-10-22 Wielkopolskie
 Budowa dwóch budynków inwentarskich do ...
874413 2020-10-22 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
874412 2020-10-22 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
874411 2020-10-22 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
874410 2020-10-22 Wielkopolskie
 Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV M...
874454 2020-10-22 Łódzkie
 Przedsięwzięcie polegające na przebudow...
874453 2020-10-22 Łódzkie
 Przedsięwzięcie polegające na przebudow...
874452 2020-10-22 Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
874450 2020-10-22 Kujawsko-Pomorskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
874451 2020-10-22 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zmi...
874523 2020-10-22 Lubelskie
Modernizacja 4,3 km wałów wiślanych i bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
874524 2020-10-22 Lubelskie
Budowa stacji bazowej telefoni komurkowe...
874525 2020-10-22 Lubelskie
Przebudowa stacji transformatorowej. bud...
874526 2020-10-22 Lubelskie
Budowa linii kablowej nN oraz wymiana sł...
874527 2020-10-22 Lubelskie
Budowa sieci kablowej nN, złączy kablowo...
874534 2020-10-22 Lubelskie
Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w...
874535 2020-10-22 Lubelskie
Parking dla samochodów osobowych
874536 2020-10-22 Lubelskie
Wniosek o pozwolenie na budowę sieci gaz...
874537 2020-10-22 Lubelskie
Przebudowa kotłowni w budynku produkcyjn...
874538 2020-10-22 Lubelskie
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w ...
874541 2020-10-22 Lubelskie
Farma fotowoltaiczna o mocy do 999 kW
874557 2020-10-22 Dolnośląskie
Zatwierdzenie zmian do projektu rozbudow...
874558 2020-10-22 Dolnośląskie
Remont elewacji budynków mieszkalno-usłu...
874559 2020-10-22 Dolnośląskie
Przebudowa budynku i zmiana sposobu użyt...