Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
865694 2020-08-11 Opolskie
Budowa trzech kotłowni gazowych przy bud...
865693 2020-08-11 Opolskie
 Budowa 12 boksów napowietrzających i ro...
865692 2020-08-11 Opolskie
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1211O na...
865691 2020-08-11 Podkarpackie
 Decyzja o braku konieczności przeprowad...
865690 2020-08-11 Opolskie
 „Budowa pięciu budynków mieszkalnych wi...
865689 2020-08-11 Opolskie
 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi K...
865695 2020-08-11 Warmińsko-Mazurskie
Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Siedl...
865776 2020-08-11 Opolskie
 „Budowa pięciu budynków mieszkalnych wi...
865777 2020-08-11 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
865778 2020-08-11 Kujawsko-Pomorskie
 Postanowienie o zawieszeniu postępowani...
865792 2020-08-11 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
865791 2020-08-11 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
865790 2020-08-11 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
865789 2020-08-11 Pomorskie
 budowa instalacji fotowoltaicznej o moc...
865788 2020-08-11 Łódzkie
 Analiza porealizacyjna dla przedsięwzię...
865779 2020-08-11 Małopolskie
 wydanie decyzji o środowiskowych uwarun...
865780 2020-08-11 Świętokrzyskie
 zmiana decyzji z dnia 14.03.2019 r. zna...
865781 2020-08-11 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
865782 2020-08-11 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
865783 2020-08-11 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
865784 2020-08-11 Śląskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
865787 2020-08-11 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
865786 2020-08-11 Pomorskie
 Stwierdza się brak potrzeby przeprowadz...
865785 2020-08-11 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
865865 2020-08-11 Podkarpackie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z prz...
865866 2020-08-11 Podkarpackie
Rozbudowa i przebudowa budynku domu ludo...
865867 2020-08-11 Podkarpackie
Przebudowa mostu na potoku Jamnica
865868 2020-08-11 Podkarpackie
Budowa skrzyżowania typu "małe rondo" na...
865874 2020-08-11 Podkarpackie
Budynku mieszkalnego jednorodzinnego wol...
865875 2020-08-11 Podkarpackie
Pozwolenie na budowę budynku mieszkalneg...