Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7656352 2020-10-14
godz. 10:00
Lubuskie Zakup pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7800422 2020-11-16
godz. 08:15
Lubuskie Dostawa środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych do Domu Pomocy Społecznej w Tursku Dostawa środków ochrony indywidual...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7800048 2020-11-16
godz. 08:30
Lubuskie Dostawa pościeli Numer referencyjny: DZP-OZ.2610.579.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pościeli, bielizny pościelowej o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753149 2020-11-16
godz. 09:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich NIEruchomości zamieszkałych po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753141 2020-11-16
godz. 09:45
Lubuskie Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej na drogach krajow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750376 2020-11-16
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego usług w zakresie szacowania wartości NIEruchomości Numer referencyjny: DZP-OZ.2610.506.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7782234 2020-11-16
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej nr 103910F – ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnicy. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7801686 2020-11-16
godz. 10:00
Lubuskie Prace remontowe w budynku mieszkalnym przy ul. Wawrzyniaka 26 w Gorzowie Wielkopolskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7800471 2020-11-16
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Numer referencyjny: 0801-ILZ-1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7800239 2020-11-16
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla miasta Zielona Góra Numer referencyjny: DO-ZP.271.104.2020 1. Nazwa nadana za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7801895 2020-11-16
godz. 10:00
Lubuskie usługa zakupu i dostawę oleju opałowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7802154 2020-11-16
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla remontu dachu Pawilonu nr 5 Lecznictwa Szpitalnego przy ul. Walczaka 42 Wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7796904 2020-11-16
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa pożywek mikrobiologicznych sypkich i suplementów do pożywek sypkich Numer referencyjny: WIW.DG.272.6.2020 Opis przedmiotu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7800181 2020-11-16
godz. 11:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGĘ PRANIA WODNEGO I CHEMICZNEGO NA RZECZ 44 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7800168 2020-11-16
godz. 11:00
Lubuskie PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZYGOTOWANIE KOTŁOWNI DO SEZONU GRZEWCZEGO - NAPRAWA KOTŁÓW W KOTŁOWNI NR 2, 4 I 8 ORAZ PRZEMUROWANIE KO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7796993 2020-11-16
godz. 12:00
Lubuskie przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ryszarda Pery...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7801687 2020-11-16
godz. 12:00
Lubuskie Wykonanie przebudowy w zakresie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Polskiej 22 w Gorzowie Wielkopolskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7800990 2020-11-16
godz. 15:00
Lubuskie Usługi z zakresu służby medycyny pracy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7800995 2020-11-17
godz. 00:00
Lubuskie Stała konserwacja i naprawy w zakresie instalacji elektrycznej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758910 2020-11-17
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wymiarki w roku 2021 Numer referencyjny: SA.270.14.2020 Wart...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7799970 2020-11-17
godz. 09:00
Lubuskie Kompleksowa dostawa paliwa gazowego Numer referencyjny: RA-ZP-32/2020 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego, polegająca na sprzedaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7803053 2020-11-17
godz. 09:00
Lubuskie Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i dbania o teren wokół budynków stanowiących siedziby Oddziały Terenowego Krajowego Ośr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7800008 2020-11-17
godz. 09:50
Lubuskie Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7803382 2020-11-17
godz. 10:00
Lubuskie Aktywna integracja w powiecie strzelecko - drezdeneckim II edycja Organizacja „Mikołajek” dla dzieci i wychowanków przebywających...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7803205 2020-11-17
godz. 10:00
Lubuskie USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA BUDYNKU DOMU STUDENTA NR 1 AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA Numer referencyjny: SSds.ZP/252-20/20/K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7803004 2020-11-17
godz. 10:00
Lubuskie Wynajem środków transportowych do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresach zimowych 2020/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7803102 2020-11-17
godz. 11:00
Lubuskie przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze przy ul. Kąpiel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7800572 2020-11-17
godz. 12:00
Lubuskie "Nowatorska technologia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy" 01/11/2020 Dostawa nr I materiałów do budowy proto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7798910 2020-11-17
godz. 15:30
Lubuskie Utworzenie gminnej ewidencji zabytków I GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY NAD ZABYTKAMI DLA GMINNY SZLICHTYNGOWA.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759087 2020-11-18
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przytok w roku 2021 Numer referencyjny: S.270.3.2020 Pozyska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)