Zlecenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7402049 2020-04-08 Mazowieckie Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych Część. I. Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402250 2020-04-08 Śląskie DA/DT-381-43/20 usługa naprawy 6 drzwi automatycznych zaisntalowanych na terenie Instytutu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404372 2020-04-08 Śląskie DA/DT-381-44/20 usługa modernizacji 6 wind budynku Kliniki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406769 2020-04-08 Śląskie DO/DZ-072-55/20 dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407352 2020-04-08 Małopolskie Wykonanie oceny aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407549 2020-04-08 Śląskie Adm.-2361-14/20 Kompleksowa konserwacja i serwisowanie systemów niskoprądowych i ich elementów w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407658 2020-04-08 Wielkopolskie Wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych, wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, polegających na sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407710 2020-04-08 Świętokrzyskie Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w roku 2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409241 2020-04-08 Świętokrzyskie Świadczenie usługi sprzątania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego oraz chodników na terenie miast Skarżysko-Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408880 2020-04-08 Dolnośląskie Założenie doświadczeń polowych z soją (10 odmian) i bobikiem (3 odmiany) w trzech lokalizacjach w Polsce w ramach projektu ”Podnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410536 2020-04-08 Śląskie 2401-ILZ_.261.19.2020 Wymiana drzwi zewnętrznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410575 2020-04-08 Mazowieckie Zakup przedłużenia usługi wsparcia technicznego dla sprzętu firmy Dell, na okres do 01.05.2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410576 2020-04-08 Mazowieckie Zakup przedłużenia usługi wsparcia technicznego dla sprzętu firmy Oracle, na okres do 01.05.2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410988 2020-04-08 Zachodniopomorskie Wynajem kontenera na odpady na potrzeby Filii WUP w Koszalinie zwracamy się prośba o przesłanie kalkulacji cenowej poniższego prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411042 2020-04-08 Lubelskie Dostarczenie środków dezynfekujących w postaci alkoholowo-wodnego w opakowaniach 250ml.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411086 2020-04-08 Zachodniopomorskie Wynajem kontenera na odpady na potrzeby Filii WUP w Koszalinie zwracamy się prośba o przesłanie kalkulacji cenowej poniższego prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412989 2020-04-08 Mazowieckie Dostawa: a) materiałów promocyjnych opatrzonych logo UTK oraz b) materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych logo projektu Ak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413339 2020-04-08 Warmińsko-Mazurskie Wymiana zużytego klimatyzatora w łącznicy telefonicznej naprawa poprzez wymianę zużytego klimatyzatora w łącznicy telefonicznej zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414064 2020-04-08 Małopolskie Sukcesywna dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414027 2020-04-08 Lubelskie Sukcesywna dostawa w okresie od kwietnia do maja 2020 roku 4000 masek ochronnych na twarz (zakrywających nos i usta). Zamówienie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416474 2020-04-08 Mazowieckie Zakup i dostawa półmasek filtrujących FFP2 lub FFP3 - 500 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409173 2020-04-08
godz. 07:00
Śląskie Filtr powietrza, filtr oleju do sprężarki (AM457270) 1. FILTR POWIETRZA KAESER ABS 5.537 4.0 Parametry sprężarki: Sprężarka śrubo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412047 2020-04-08
godz. 07:00
Dolnośląskie Dostawa przepustnic DN500 PN16 ParaSeal-760 1 1. Przepustnica międzykołnierzowa ParaSeal-760 DN500 PN16 ręczna przekładnia ślimak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416382 2020-04-08
godz. 07:00
Lubelskie Zakup - śrub,gwoździ, drutu stalowego, plomb ołowianych,opasek zaciskowych, zaworów kulkowych wodnych, elektrod, żarówek.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411323 2020-04-08
godz. 07:30
Śląskie Dostawa części do spawania plazmowego dla PGG S.A. Oddział ZRP w 2020 roku. gr.mat. 294-25. - kopia 1 ZESPÓŁ PALNIKA RĘCZNEGO DUR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399945 2020-04-08
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie kompleksowego oczyszczenie urządzeń oczyszczalni ścieków przemysłowych i czyszczenie filtrów pospiesznych żwirowych wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409175 2020-04-08
godz. 08:00
Śląskie MATERIAŁY BUDOWLANE (AM454721, AM453218) 1. Płytka podłogowa o wymiarach 40 x 40 cm, powierzchnia MATOWA, grubość 7,8mm , IV klas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409193 2020-04-08
godz. 08:00
Śląskie Olej elektroizolacyjny RXP/6895/2020 1. Olej elektroizolacyjny Orlen Oil Trafo EN o parametrach: Temperatura zapłonu ​°C ​146 Zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409194 2020-04-08
godz. 08:00
Śląskie Zawiesia RXP/6839/2020 1. Zawiesie linowe zaplatane Ø 18    L 5.0 m z pętlą na hak nr 16 (PN80/M-84510)- atest producenta 2 szt. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409453 2020-04-08
godz. 08:00
Śląskie ŁOŻYSKA (ZKJ AM455801) 1. ŁOŻYSKO 6212 ZZ C3 -GRUPA 1 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)