Zlecenia - Toruń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7385711 2020-03-30
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Roboty budowlane - budowa zakładu produkcji kosmetyków naturalnych Budowa zakładu produkcji kosmetyków naturalnych w ramach Gener...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393422 2020-03-30
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla 90 pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ucze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395266 2020-03-30
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zewnętrzny system wystawienniczy do Muzeum Twierdzy Toruń Przedmiotem całego zamówienia jest dostawa zewnętrznego systemu wystawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397399 2020-03-30
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie zadania pn...Labirynt z krzaków, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie polega na wykonaniu labiryntu z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397110 2020-03-30
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Strzałowej / Artyleryjskiej w Toruniu (PLAY PARK). la. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396385 2020-03-30
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa zewnętrznego systemu wystawienniczego do oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Twierdzy Toruń składającego się z 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399686 2020-03-30
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Przeprowadzenie kompensacji siedlisk bytowania minoga rzecznego w związku z realizacją zadania pn. Udrożnienie piętrzenia rzeki Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398792 2020-03-30
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia przyjętego uch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389996 2020-03-30
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Usługi w zakresie koszenia trawy i przycięcia żywopłotów (cięcia regulacyjne) na terenach nieruchomości gminnych administrowanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399172 2020-03-30
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu i uszczelnienia kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4. Do obowiązków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398759 2020-03-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie przeniesienie Skateparku ze Szkoły podstawowej nr 13, na Bulwar Filadelfijski, przy przystani AZS,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398824 2020-03-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa ulicy Zaułek Dworcowy w Toruniu-etap II: od ul. Dworcowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399588 2020-03-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zaprojektowanie i wykonanie prototypu innowacyjnego łóżka dla niemowląt Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398999 2020-03-31
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wiertło ISCAR fi 38 i płytki 1. wiertło Ø 38 4D 1 szt. 2. płytki do wiertła 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397867 2020-03-31
godz. 11:45
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowe ubezpieczenie przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z .o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395977 2020-03-31
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa woreczków filtracyjnych instalacji odpylania kotła OR32/42M w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Cukrownia Werbkowice ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341005 2020-03-31
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Remont szaf elektrycznych wraz z remontem kaset lokalnego sterowania oraz remont tras kablowych z okablowaniem siłowym i sterownic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7376705 2020-03-31
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja pokrycia dachowego budynku kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja elektrociepłowni wraz z budową s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389841 2020-03-31
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Zadanie pn. Czyszczenie osadników z produktów ubocznych/osadów z mycia i czyszczenia buraków w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386713 2020-04-01
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Realizacji zadania Modernizacja pomieszczenia zmiękczalni na terenie Kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396373 2020-04-01
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup 4 szt. telefonów IP oraz 10 licencji VoIP dla Alcatel-Lucent OmniPCX™ Communication Servers.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398173 2020-04-01
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. macierzy IBM Storwize V5100 NVMe, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398921 2020-04-02
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 3/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do przygotowywania próbek badawczych, w szczególności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398944 2020-04-02
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 5/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do przygotowywania próbek badawczych, w szczególności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398941 2020-04-02
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 2/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do przygotowywania próbek badawczych, w szczególności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398942 2020-04-02
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 4/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do przygotowywania próbek badawczych, w szczególności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399139 2020-04-02
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 12/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do przygotowywania próbek badawczych, w szczególnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399123 2020-04-02
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 6/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do przygotowywania próbek badawczych, w szczególności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399125 2020-04-02
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 7/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do przygotowywania próbek badawczych, w szczególności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399136 2020-04-02
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 11/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do przygotowywania próbek badawczych, w szczególnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)