Zlecenia - Sosnowiec - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7400914 2020-03-31
godz. 09:00
Śląskie Zakup smaru do smarowania części trących w rozjazdach kolejowych dla Sekcji Eksploatacji podległych IZ Sosnowiec smar specjalisty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349443 2020-03-31
godz. 10:00
Śląskie DOSTAWA SPRZĘTU JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYCIA, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393188 2020-03-31
godz. 10:00
Śląskie Sukcesywna dostawa złoża odsiarczającego w postaci granulatu do odsiarczania biogazu dla Sosnowieckich Wodociągów S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399899 2020-03-31
godz. 12:00
Śląskie ZO 28_2020 sukcesywne wykonanie regulacji wpustów deszczowych i włazów kanałowych samopoziomujących wraz z odtworzeniem nawierzchn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399548 2020-04-01
godz. 00:00
Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/WSH/POWER_EFS/PPW_KN34/2020 dot. wyboru Wykonawcy Usługi prowadzenia zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365988 2020-04-02
godz. 00:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa 75 szt. sprawnych, nowych wagonów platform 80” – zgodnie z PN-ISO 668 i kartą UIC 592-2 – tran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390349 2020-04-02
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie ogrodzenia przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Urbanowicz 8-10-12 w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400492 2020-04-02
godz. 00:00
Śląskie ZO nr 12/WSH/EFS_MNS/2020 Pośrednictwo Pracy gr. 3 Radzionków 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do świadczenia pośre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402219 2020-04-02
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie i montaż zbiornika(ów) do okresowego magazynowania ścieków gospodarczo-bytowych o łącznej pojemności minimum V = 35,00 m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397918 2020-04-02
godz. 15:00
Śląskie Usługa w zakresie przeprowadzenia okresowej rocznej kontroli - stanu technicznego budynków.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367576 2020-04-02
godz. 22:00
Śląskie Dostawa platform kolejowych do transportu intermodalnegoh/ The delivery of railway platforms for intermodal transport

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402830 2020-04-03
godz. 00:00
Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/WSH/POWER_EFS/PPW_KN34/2020 dot. wyboru Wykonawcy Usługi prowadzenia zajęć dydaktycznych (wykłady) 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402847 2020-04-03
godz. 00:00
Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/WSH/POWER_EFS/PPW_KN34/2020 dot. wyboru Wykonawcy Usługi prowadzenia zajęć dydaktycznych (wykłady) 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402850 2020-04-03
godz. 00:00
Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/WSH/POWER_EFS/PPW_KN34/2020 dot. wyboru Wykonawcy Usługi prowadzenia zajęć dydaktycznych (wykłady) 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401517 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz dostarczenie i montaż nowych pojemników półpodziemnych na odpady komunalne wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403936 2020-04-03
godz. 12:00
Śląskie ZO 37_2020 Dostawa (zakup wraz z transportem) przyczepy socjalnej dla pracowników Działu Inwestycji i Remontów, znajdującego się w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403935 2020-04-03
godz. 12:00
Śląskie ZO 36_2020 Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) materiałów do oznakowania poziomego jezdni 1. farby akrylowej rozpuszczalnikowej:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403933 2020-04-03
godz. 12:00
Śląskie ZO 32_2020 Zakup i dostawa wraz z montażem podnośnika samochodowego, czterokolumnowego o udźwigu 5T

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404090 2020-04-03
godz. 12:00
Śląskie ZO 38_2020 wynajem i dzierżawa wraz z serwisowaniem 2 kompletnego i gotowego do pracy urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395813 2020-04-03
godz. 14:00
Śląskie Usunięcie osadu z dna zbiornika wodnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390848 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wrzosowa 6 w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400155 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Sobieskiego 3abc

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400154 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Sobieskiego 1ab

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368309 2020-04-06
godz. 10:00
Śląskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wytworzonych w działalności statutowej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398885 2020-04-06
godz. 10:00
Śląskie Dostarczenie i wymiana części w prasce spiralnej zabudowanej w Pompowni ogólnospławnej oczyszczalni ścieków Radocha II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399063 2020-04-06
godz. 10:00
Śląskie Dostarczenie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408189 2020-04-06
godz. 11:00
Śląskie Zakup wraz z dostawą masy asfaltowej dla Sekcji Eksploatacji Bielsko-Biała i Jaworzno-Szczakowa masa asfaltowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403934 2020-04-06
godz. 12:00
Śląskie ZO 35_2020 DOSTAWA (SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM) WYPEŁNIACZA KAMIENNEGO (MĄCZKI WAPIENNEJ) DO PRODUKCJI MAS BITUMICZNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405053 2020-04-06
godz. 13:00
Śląskie ZO 34_2020 Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) ziemi urodzajnej (humus) do prac wykończeniowych po robotach drogowych oraz do wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408190 2020-04-07
godz. 08:27
Śląskie Zakup wraz z dostawą materiałów różnych dla Sekcji Eksploatacji podległych IZ Sosnowiec materiały różne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)