Przetargi i zamówienia - Rzeszów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7954892 2021-03-08
godz. 11:00
Podkarpackie Konserwacja oraz remonty bieżące urządzeń transportu bliskiego (UTB) dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991722 2021-03-09
godz. 11:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7991724 2021-03-09
godz. 12:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7993907 2021-03-11
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7996112 2021-03-11
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7998069 2021-03-12
godz. 09:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7986805 2021-03-15
godz. 12:00
Podkarpackie Badanie okresowe III stopnia transformatorów BAT02 i BBT02 w PGE Energia Ciepła - Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegóło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7960415 2021-03-16
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na cztery części Numer referencyjny: KZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8004033 2021-03-16
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa kompletu spawalniczego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7960416 2021-03-16
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych z podziałem na dwie części Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8004017 2021-03-17
godz. 09:00
Podkarpackie Badania radiograficzne spoin sieci ciepłowniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8004024 2021-03-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa blachy stalowej ocynkowanej w kręgu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8001389 2021-03-17
godz. 11:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7988842 2021-03-31
godz. 10:00
Podkarpackie Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8001574 2021-04-07
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych do zabudowy naściennej w obudowie” z podziałem na dwie części Numer referencyjny: KZP-1/252...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8001950 2021-04-07
godz. 12:00
Podkarpackie Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów po procesowych tj. pyłów, popiołów i żużli, powstałych w wyniku procesu termicznego prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)