Przetargi i zamówienia - Rzeszów - obszary wodne i hydrotechnika - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8848503 2022-05-19
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584 na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903112 2022-06-09
godz. 11:00
Podkarpackie Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz.1 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810…..2022 „Usługi związane z kos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906901 2022-06-14
godz. 11:00
Podkarpackie Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz.2 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.19.2022 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906907 2022-06-15
godz. 09:00
Podkarpackie Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle – Etap III Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.21.2022 Przedmiotem zamówienia są „Usługi w zakresie utrzyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920591 2022-06-20
godz. 09:00
Podkarpackie Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.12.2022 Przedmiotem zamówienia jest zabudowa nor, likwidacja tam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906927 2022-06-20
godz. 11:00
Podkarpackie Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 3 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.20.2022 „Usługi związane z k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910017 2022-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie Rozbudowa i przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu na rzece Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową nr 91 Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)