Przetargi i zamówienia - Rzeszów - Wentylacja i klimatyzacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7702741 2020-10-27
godz. 09:00
Podkarpackie Zaopatrywanie w produkty paliwowe i pozapaliwowe pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i maszyn drogowych, zadanie 1–11, za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7720259 2020-10-28 Podkarpackie Zlecę prace brukarskie - Rzeszów Poszukuję ekip podwykonawczych brukarzy. Inwestycje to drogi, chodniki. Możliwość podjęcia pracy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7720261 2020-10-28 Podkarpackie Zlecę prace glazurnicze - Rzeszów Poszukuję ekip podwykonawczych glazurniczych. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768342 2020-10-28 Podkarpackie Zlecę docieplenie budynku jednorodzinnego - Rzeszów Zlecę docieplenie budynku jednorodzinnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765767 2020-10-28
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego dla Medycznego Laboratorium Diagnostycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717961 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” Przedmiotem zamówienia jest real...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748026 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ul. Lenartowicza w Rzeszowie Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750980 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Remont chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 983 relacji Sadkowa Góra – Mielec na odcinku Orłów – Pławo – II przetarg. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752240 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane obiektów sieci nN – Mielec, ul. Sienkiewicza – zadanie dla przyłączenia odbiorcy etap II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752508 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Prace projektowe - powiązania, przebudowa odcinków L.SN-15kV w msc. Łukawica, Ossala Lesisko, Stobiec, Staszów – 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7757435 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie ekspertyz wpływu przyłączenia trzech farm fotowoltaicznych na system elektroenergetyczny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7757436 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów ul. Dębicka, Szklary - 2 zadani

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764057 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy – program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764768 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Własna droga kariery zawodowej - Czas na rozwój 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch rodzajów szkoleń przygotowuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765974 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch rodzajów szkoleń przygotowujących d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750928 2020-10-28
godz. 09:30
Podkarpackie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w m. Gawłuszowice - II przetarg Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762622 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż wraz z dostawą materiałów laboratoryjnych oraz odczynników na potrzeby Kolegium Nauk Medycznych. Numer referencyjny: ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764022 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa urządzenia do pomiaru parametrów generatora Opis: Oscyloskop cyfrowy o następujących parametrach: * Ilość kanałów analogow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765430 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór odpadów komunalnych w systemie selektywnym w tym również odpadów pochgodzenia zwierzęcego z nieruchomości niezamieszkałych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765604 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa soli drogowej niezbrylającej luzem wraz z transportem i rozładunkiem do zimowego utrzymania dróg Numer referencyjny: NO-22...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714625 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie zakup lamp operacyjnych i pił do cięcia mostka dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii. Numer referencyjny: Zp250/065/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764563 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7772859 2020-10-28
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa kanistrów stalowych o pojemności 20 litrów w ilości 1000 szt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717101 2020-10-28
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765750 2020-10-28
godz. 11:00
Podkarpackie „Wydruk 5 podręczników po 60 egzemplarzy w związku realizacją projektu: Szlaki turystyczne pogranicza słowacko- polskiego jako nar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765764 2020-10-28
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup i dostawę 1 szt. fabrycznie nowej posypywarki Numer referencyjny: NO-223/XIII/20 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744941 2020-10-28
godz. 11:00
Podkarpackie „Usuwanie szkód powodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle” Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.106.2020MW 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705814 2020-10-28
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. I Numer referencyjny: DZ.261.02.01.2020 War...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769613 2020-10-28
godz. 13:00
Podkarpackie Wyroby medyczne różne: 1. Ustniki do gazu, 2. Sprzęt laboratoryjny, 3. Pojemniki z woda sterylną, 4. Szkiełka laboratoryjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7772307 2020-10-28
godz. 13:00
Podkarpackie Zakup i dostawę dozowników ściennych do podawania preparatów do mycia i dezynfekcji rąk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)