Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7593779 2021-12-31
godz. 00:00
Lubelskie OTWARTY NABÓR KONKURSOWY PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) Z WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO I PODLASKIEGO DO WSPÓŁPRACY W RAMAC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7593779 2021-12-31
godz. 00:00
Lubelskie OTWARTY NABÓR KONKURSOWY PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) Z WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO I PODLASKIEGO DO WSPÓŁPRACY W RAMAC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7867851 2021-12-01
godz. 15:00
Lubelskie dostawa materiałów stomatologicznych – 3 zadania. Numer referencyjny: UCS/ZP/19/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów stomatologicznych – 3 zadania. Szczegółowy opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887453 2021-12-21
godz. 12:00
Lubelskie OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE - Przebudowa i rewitalizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin - z podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063716 2021-05-12
godz. 15:00
Lubelskie Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap II Przedmiotem postępowania jest usługa pole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073139 2021-05-14
godz. 08:45
Lubelskie Dostawa leków ampułkowych, antybiotyków oraz leków przeciwwymiotnych na potrzeby COZL. Numer referencyjny: COZL/DZP/AK/3411/PN-28/21 Leki ampułkoweDostawa leków ampułkowych, antybiotyków ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8073161 2021-05-14
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa mebli biurowych Numer referencyjny: UM-ZP-262-03/21. Zadanie nr 1 – Szafy, szafki i zabudowy meblowePrzedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych. Przedmiot zamówienia obejmuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073163 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych - staplery, trokary noże harmoniczne wraz z dzierżawą genteratora Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/IX/21 Zadanie 1Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073164 2021-05-17
godz. 08:00
Lubelskie Dostawa drobnego sprzętu medycznego Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-3/21/AP Zadanie 11. Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się membrany silikonow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075871 2021-05-17
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej Przedmiotem zamówienia jest zakup: 1) Samochodu el...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076074 2021-05-17
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie czwartego poziomu utrzymania systemów klimatyzacji w pojazdach kolejowych SA134-027 i SA134-028 Numer referencyjny: Lu.240.38.2021 Wartość bez VAT: 97 000.00 PLN 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075996 2021-05-20
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów laparoskopowych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/XXI/21 1. Laparoskopowy (LAP) dren pompy, płuczący z dwoma igłami kompatybilny z pompą Karl Storz typu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078698 2021-05-18
godz. 14:00
Lubelskie WYBUDOWANIE Zespołu budynków wielorodzinnych-Osiedle PasteLove Etap I- kategorii XIII wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079102 2021-05-17
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie innowacyjnej usługi malowania proszkowego w przedsiębiorstwie MAXCOLOR SP. Z O.O. SP. K. Kabina lakiernicza: Wymagania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081256 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wody mineralnej, herbaty i posiłków profilaktycznych dla pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.10.2021 Wartość bez VAT: 14 603...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081299 2021-05-24
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa jednorazowych artykułów medycznych NIEsterylnych Numer referencyjny: EO/EZ-2722/XIII/21 Zadanie 1Dren balonowy uniwersalny wykonany z PCV, posiadający rozszerzenia przekroju co 90 cm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081419 2021-05-19
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie okresowych kontroli rocznych oraz pięcioletnich w budynkach należących do Skarbu Państwa, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie – 5 części Numer referencyjny: DZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082158 2021-05-18
godz. 23:59
Lubelskie Opis przedmiotu zamówienia. • dostawa 1 szt. fabrycznie nowego urządzenia do szlifowania płyt wielkoformatowych w ramach projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083840 2021-05-19
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie remontu agregatu pompowego wody chłodzącej FLYGT CP3602.905 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Szczegółowy opis zawarty jest w Specyfikacji W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083839 2021-05-21
godz. 12:00
Lubelskie Czyszczenie ścian i elementów konstrukcji budynku maszynowni bloku gazowo-parowego dla PGE EC SA Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Szczegółowy opis zawarty jest w Specyfikacji Wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084109 2021-05-14
godz. 00:00
Lubelskie Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084484 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin Numer referencyjny: NZ8-3113-2-3071-148/21 Zakres robót związanych z przebudową i remontem sieci obejmuje:— Remont napowietrznej sieci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084713 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie (Działanie 1.5., poz. 31) pn.: „Rewitalizacja sieci ciepłowniczej rozdzielczej, napowietrznej o średnicy 2xDn500 na odcinku od wyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085092 2021-05-24
godz. 14:00
Lubelskie Wykonywanie usługi utrzymania instalacji i urządzeń oświetlenia zewnętrznego i iluminacyjnego oraz instalacji i urządzeń elektrycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085753 2021-05-24
godz. 23:59
Lubelskie Dostawa formy wtryskowej Spout (1 sztuka) - w związku z planowaną realizacją projektu pt. ”Wdrożenie innowacyjnej technologii prod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086703 2021-05-24
godz. 12:00
Lubelskie Remont kapitalny stacji redukcyjno-schładzających KKS 01LBF30AA001, KKS 01LBF40AA001, KKS 01LBF90AA001, KKS 01MAW05AA001 BGP w roku 2022 dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088439 2021-05-14
godz. 00:00
Lubelskie Naprawa cokołu wykonanego z marmolitu w ilości ok. 51m2 na nieruchomości Gęsia 17. Zakres prac obejmuje: usunięcie starej okładzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088918 2021-05-12
godz. 00:00
Lubelskie Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy (dalej RCP), w oparciu o wcześniej przygotowany projekt. Po zakończeniu prac wdrożeniowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090208 2021-06-08
godz. 11:00
Lubelskie Budowa GPZ Felin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089991 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych i biochemicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)