Przetargi i zamówienia - Lublin - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7658720 2020-10-07
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 52 w Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697394 2020-10-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758742 2020-10-21 Lubelskie Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego wg. taryfy W-5.1 do ogrzewania budynku w Lublinie ul. Nałęczowska 27, na okres 12 miesięcy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760352 2020-10-21 Lubelskie Przegląd zasilacza awaryjnego Cover NMH-200 pracującego w infrastrukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751045 2020-10-21
godz. 08:50
Lubelskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego oraz usługa dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego do budynku Zespołu Szkół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751275 2020-10-21
godz. 09:00
Lubelskie Lider zawodowiec Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów przenośnych (60 szt.) wraz z oprogramowaniem (60 szt.) i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750249 2020-10-21
godz. 09:00
Lubelskie DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750760 2020-10-21
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa worków foliowych Numer referencyjny: EDZ.242-80/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków foliowych. Przedmiot zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750989 2020-10-21
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa i montaż rolet bezinwazyjnych do kwater internatowych położonych w Nisku oraz w Dęblinie Numer referencyjny: DZP-OL.2610.5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750976 2020-10-21
godz. 09:45
Lubelskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Bystrzycy wraz z przebudową/rozbudową ul. Żeglarskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7738339 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowych w branży elektroenergetycznej dla 5 zadań na terenie RE Lublin - Miasto

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749965 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie tłumaczenia dokumentów urzędowych z języków obcych, w podziale na trzy grupy dla komórek organizacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725855 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ USŁUG INFORMATYCZNYCH Numer referencyjny: MUP.PK III.371.60.2020 Część I zamówienia: MACIERZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751330 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie RDW Puławy: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wymiana barier energochłonnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756688 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa testów biochemicznych i komórkowych na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Fizjologii i Biotechnolog ii Roślin Katolickie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756694 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa zestawów do oznaczania całkowitej, zredukowanej i utlenionej puli glutationu na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Fizjo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756700 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754393 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Naprawa podnośnika koszowego PTM-20E, nr 16031, rok produkcji 2016 w związku z uszkodzeniem łańcucha ostatniego członu wysięgnika

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754392 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Prace budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w ramach III grupy przyłączeniowej obiektu Kontrahenta 02011...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760376 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie linii do syntez ultraczystych zeolitów i mezoporowatych materiałów krzemionkowych w skali ¼ techniczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760379 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie KZA/4/608/WM-KA/2020; 77/2020 Cyfrowy przetwornik pomiarowy odległości ToF do zastosowań w robotyce (6 szt.) Przetwornik pomiarowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761229 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór odpadów medycznych z KWP Lublin PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 odbiór odpadów medycznych oferta cenowa 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761403 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Zakup monitorów Dell E2420H 1. zamówienie zgodnie ze specyfikacją 18 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764588 2020-10-21
godz. 10:00
Lubelskie 1000000471_2020 PCBP2 Polyclonal Antibidy PA5- np. nr kat 30116 lub produkt równoważny (op.=100ul) 1 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761722 2020-10-21
godz. 10:15
Lubelskie NZ8-3071-667/20 Pełnienie funkcji Kierownika budowy dotyczącej Budowy hali garażowej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751002 2020-10-21
godz. 10:30
Lubelskie „Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej budynku” Numer referencyjny: IGM-ZP.272.61.2020.AZ Zakres prac objętych zamówieniem: spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750934 2020-10-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa systemu BEACON wraz z wdrożeniem w ramach Projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752277 2020-10-21
godz. 11:00
Lubelskie Część 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii w oddziale urologicznym w 1 WSzKzP SP ZOZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753350 2020-10-21
godz. 11:00
Lubelskie Zakup baterii do wózka widłowego 1. Bateria trakcyjna 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760381 2020-10-21
godz. 11:00
Lubelskie Mikrosterownik jednopłytkowy z dedykowaną kamerą HD kompatybilny z Raspberry PI 4B Zestaw złożony z: 1) Mikrosterownik jednopłytko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)