Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8458933 2021-10-26
godz. 09:00
Lubelskie 50/21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego. Część 1: Plastry elastyczne Część 2: Sprzęt różny Część 3: N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471308 2021-10-28 Lubelskie Dostawa aparatów telefonicznych. dostawa: • Panasonic KX-TGC210PD-10 szt. • Panasonic KX-TGC212PD-10 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471437 2021-10-28 Lubelskie Dostarczenie do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie: 1. Ręczników frotte rozm. 70x140cm, gramatura 500g/m2, 100% bawełna, kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479243 2021-10-28 Lubelskie Zlecę układanie podłóg, panele, deski, itp. - Lublin Zlecę układanie podłóg, panele, deski, itp. Zainteresowanych proszę o kontakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486298 2021-10-28 Lubelskie Dostarczenie środków dezynfekujących. • środek dezynfekujący ALPINUS Sterillhand opakowanie 5 litrów-20 opakowań, • środek dezynfe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8487134 2021-10-28 Lubelskie Usługa oprawy muzycznej w trakcie uroczystej gali finałowej i bankietu uczestników Inicjatywy 60.-lecie STN UMLUB-Jubileuszowa Gal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474948 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie RDW w Chełmie. Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych. Część 1: - Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy w ChełmiePrzedmiotem zamówienia jest ustawienie i zdjęcie zasłon przeciwśnież...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475288 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie Naprawa odśnieżarki ZIŁ d-470 pług wirnikowy Naprawa odśnieżarki ZIŁ d470-pług wirnikowy -CPV: 50.11.20.00-3 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów2. Zakres zamówienia obejmuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475854 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej na szkoleniu „Konsultant ds zamówień publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476480 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI zgodne z zasadą konkurencyjności w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444533 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie wykonanie usługi polegającej na kompleksowym wykonaniu Serwisu Internetowego oraz Bazy Danych. 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na komplek-sowym wykonaniu Serwis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459284 2021-10-28
godz. 09:30
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą: Remont centralnego ogrzewania w Obwodzie Drogowym w Józefowie1. Szczegółowy zakres r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470747 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części Część 1: Dostawa chromatog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471705 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostosowanie infrastruktury sieci LAN do pracy zdalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ. OL.WAG.SDZP.261.5.21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475630 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Zakup materiałów dla potrzeb utrzymania wód i urządzeń na terenie działania ZZ Sokołów Podlaski - 2 części Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dla potrzeb utrzymania rzek ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476454 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Usługi koordynacji i merytorycznego wsparcia na szkoleniach specjalizacyjnych w ramach projektu „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej... (...)" – pełnienie funkcji Kierownika Naukoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8487942 2021-10-28
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa nowego ekspresu do kawy SIEMENS EQ.9 Plus TI9553X9RW koloru czarnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476371 2021-10-28
godz. 11:00
Lubelskie EM.370.23.21 „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę kalendarzy na rok 2022 na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie”, n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482731 2021-10-28
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa przeciwciał według katalogu KERAFAST lub równoważnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456380 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 42 na potrzeby magazynu w Lublinie wraz z uzyskaniem pozwolenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459371 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów zużywalnych- 2 zadania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475849 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania w OWES

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475851 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu pozycjonowania stron, tworzenia inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475852 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu podstaw doradztwa biznesowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475853 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu pomocy publicznej i de minimis

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8480272 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych Część 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8490283 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów elektrycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8492942 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Maseczka ochronna chirurgiczna, 3-warstwowa z włókniny, wyrób medyczny, bezzapachowa, hipoalergiczna, mocowana za pomocą dwóch gum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469834 2021-10-28
godz. 12:30
Lubelskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie Część 1: Pakiet nr 1 – Zestaw do histeroskopii diagnostyczno – operacyjnej z wyposażeniem – 1 kpl. Część 2: Diatermia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482840 2021-10-28
godz. 13:00
Lubelskie DI.380.2.2021 Świadczenie usługi stałego i nielimitowanego dostępu do Internetu oraz sieci Urzędu Miasta Lublin w siedzibie Zamawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)