Przetargi i zamówienia - Koszalin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9299587 2022-12-08
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Koszalin, jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i Zarządu Obiektów Sportowych Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9320991 2022-12-08
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Stary Borek Kołobrzeg gmina wiejska nr dzial.: 1/81 sprawa ZN/7306/5555MZI/2022/2203788 949.22#Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9323513 2022-12-08
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Jezierzany Postomino gmina wiejska nr dzial.: 1345 sprawa ZN/7349/8156MZI/2022/2203126 952.22# Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9323497 2022-12-08
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1012.22# Wymiana słupów linii 0,4kV - 2 szt. na słupy typu E wirowane, naprawa sprawa ZN/7343/5454MZE/2022/1 uziemienia w miejscowości Brodźce, gmina Szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9324630 2022-12-08
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Koszalin. Koszalin gmina miejska ul. Topolowa 17 nr dzial.: 0029-36 sBrawa 950.22#Dostosowanie istniejącego złącza kablowego do zasilania domu ZN/7358/5353MZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9339111 2022-12-08
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Łazy Mielno obszar wiejski ul. Leśna 16 nr dzial.: 79, 80/1, 689, 89/4 sprawa ZN/7469/505MZI/2022/2200323 950.22# Przyłączenie obiektu: ośrodek wypoczynkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342610 2022-12-08
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Konarzynki Konarzyny gmina wiejska nr dzial.: Konarzyny-344/3 sprawa ZN/7491/8257MZI/2022/2204560 947.22#Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV - budowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342609 2022-12-08
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Kamosowo Białogard gmina wiejska 12 sprawa ZN/7489/5151MZI/2022/2203972 945.22# Wykonanie robót budowlanych- zasilanie elektroenergetyczne budynku mieszkalneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342561 2022-12-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz usług linia cyfrowa ISDN 2B+D i 30B+D dla Oddziału ZUS w Koszalinie i podległych Inspektoratów. 2. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9341368 2022-12-08
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172- etap II Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem:1) Projekty budowlane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9345392 2022-12-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Politechnika Koszalińska, Dział Zamówień zwraca się o podanie ceny brutto za Przeprowadzenie procesu zbierania danych pierwotnych oraz ich kompleksowa analiza statystyczno-ekonometryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9330724 2022-12-09
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: Cieszyno Złocieniec obszar wiejski 2 nr dzial.: Cieszyno-42/3 sprawa ZP/7395/5252MZI/2022/22099 Etap: 1 948.22# Opracowanie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9327345 2022-12-09
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Ponikła. Miastko obszar wiejski nr dzial.: 4/2, 4/1. 946.22# Na obwodzie 200 stacji transformatorowej 04-0377 Ponikła montaż ZN/7384/8459MZI/2022/2203877 be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9330676 2022-12-09
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1014.22#Wymiana Szafy Kablowej 0,4kV nr 74 na tyB KRSN-2/8R- sprawa ZN/7392/5555MZE/2022/1 NH2/F, Kołobrzeg ul. Grochowska 6a, dz. nr 163/18 Kołobrzeg Kołobr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9329916 2022-12-09
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w 2023 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9347878 2022-12-09
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w budynku Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu stał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342651 2022-12-09
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Wykonywanie usługi opisów badań w zakresie diagnostyki obrazowej w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Zadanie 1: opisywa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9322795 2022-12-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego dla inwestycji ubiegającej się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9341346 2022-12-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia Usługi w zakresie wykonywania napraw cystern, cystern dystrybutorów, naprawy armatury stacjonarnej MPS eksploatowanego sprzętu wojskowego w 17 Wojskowym Oddziale G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342833 2022-12-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach administracyjnych RDW w Drawsku Pomorskim z podziałem na 2 zadania Część 1: Zadanie nr 1– Drawsko Pomorskie, ul. Złocienie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9344552 2022-12-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Materiały eksploatacyjne do drukarek TP.382.133.2022 EK

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9344974 2022-12-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Zwycięstwa 107 w Koszalinie będącym siedzibą Prokuratury Rejonowej w Koszalinie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9341989 2022-12-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest kalibracja i konserwacja oraz naprawy systemów detekcji gazu w obiektach zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 17 Wojskowy Oddział Go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9325086 2022-12-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie mienia i OC Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie”.a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR),b) Ubezpieczenie sprzęt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9349245 2022-12-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa zestawu ultradźwiękowego do montażu w układzie przepływowym dla Politechniki Koszalińskiej. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dział Zamówień Politechniki Koszalińskiej zwraca ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9333286 2022-12-09
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru w budynkach Sądu Rejonowego w Sławnie oraz Sądu Rejonowego w Wałczu (dalej: monitoring ), przez okres 24 miesięcy. Miejsce wykonania zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9336168 2022-12-09
godz. 12:00
Zachodniopomorskie DZP.261.17.2022 Modernizacja istniejącego oświetlenia poprzez dostawę i montaż oświetlenia w technologii LED w HWS, na Euroboisku i na Orlikach w Koszalinie Część 1: dostawa i monta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9346714 2022-12-09
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwienia odpadów komunalnych znajdujących się na terenie Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7 oraz z pojemników na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9349393 2022-12-09
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie morskich szkoleń specjalistycznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2023 roku zgodnie z Konwencją STCW 78/95, włącznie z wydaniem dla każdego uczestnika ze Stra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9336100 2022-12-09
godz. 13:00
Zachodniopomorskie DZP.261.14.2022 Modernizacja istniejącego oświetlenia poprzez dostawę i montaż oświetlenia w technologii LED w obiektach przy ul. Fałata i ul. Orlej w Koszalinie Część 1: dostawa i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)