Przetargi i zamówienia - Koszalin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10112330 2023-12-04
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie świadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć Ogólnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10112334 2023-12-04
godz. 00:00
Zachodniopomorskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej dla pacjentów w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowniami Szpitala Wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104859 2023-12-04
godz. 08:00
Zachodniopomorskie „Dostawa wraz z montażem taśm transportujących do przenośników instalacji do rozdziału strumienia odpadów do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. ” Dostawa wraz z montażem taśm ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101865 2023-12-04
godz. 09:00
Zachodniopomorskie DAG.261.18.2023 Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługi pralnicze. Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103556 2023-12-04
godz. 09:00
Zachodniopomorskie DAG.261.19.2023 Dostawa rękawiczek jednorazowych nitrylowych bezpudrowych dla Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106118 2023-12-04
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Sprzątanie i utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego części wspólnych w zarządzanych przez ZBM w Koszalinie budynkach czterech przychodni lekarskich oraz przyległych terenów zewnę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118157 2023-12-04
godz. 09:00
Zachodniopomorskie 39 Wykonanie remontu elewacji budynku biurowego na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie remontu elewacji budynku biurowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107704 2023-12-04
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie przeglądu drzew przeznaczonych do wycinki pod inwestycję: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104305 2023-12-04
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Przygotowanie, zdiagnozowanie, zarządzanie, utrzymanie w latach 2024–2027 infrastruktury kolejowej, która stanowi linię kolejową nr 427 Mścice–Mielno Koszalińskie od km 0,285 do km 5,116 (.....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123304 2023-12-04
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego i worków na odpady do Wyższej Szkoły Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsuds...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114178 2023-12-05
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie świadczeń w zakresie samodzielnej opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć Ogólnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10111808 2023-12-05
godz. 08:00
Zachodniopomorskie 1) Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia Urzędu Miejskiego w Koszalinie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych.2) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10058813 2023-12-05
godz. 08:00
Zachodniopomorskie „ Sprzątanie pomieszczeń oraz utrzymanie należytej czystości w budynkach PGK Sp. z o.o. w Koszalinie. ” Do kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach wymienionych w tabeli w załącznik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104196 2023-12-05
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w 2024 roku.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SWZ. ZK.260.15....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115498 2023-12-05
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie po cenie ustalonej w drodze aukcji. Oferent zobowiąz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116742 2023-12-05
godz. 14:00
Zachodniopomorskie 38/2023 Zbierania oraz transport padłych zwierząt z terenu miasta Koszalina PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zbierania oraz transport padłych zwierząt z terenu miasta Koszalina - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10013626 2023-12-05
godz. 15:00
Zachodniopomorskie wydawanie opinii specjalistycznych w 2024 r. z zakresu specjalizacji: neurologii, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, ortopedii, kardiologii, pulmonologii, okulistyki, laryngologii, de...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10110984 2023-12-06
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa produktów żywnościowych Część 1: część nr 1 - mięso, wędliny1. Boczek świeży 110 kg2. Karkówka (pakowana próżniowo) 200 kg3. Mięso łopatka (świeża bez kości pakowana próżniowo) 870 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117928 2023-12-06
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej dla Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie. DAG.261.20.2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108880 2023-12-06
godz. 09:00
Zachodniopomorskie „Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego o DMC do 3,5 tony”. 1.1. Rok produkcji kompletnego pojazdu: nie starszy niż z 2022 roku.1.2. Przebieg: maksymalnie do 10 000 km.1.3. DMC poja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10083725 2023-12-06
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 45/TP1/SZP-2/2023 Montaż witryn aluminiowych przeciwpożarowych na korytarzach budynku „D” Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie. 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121484 2023-12-06
godz. 10:00
Zachodniopomorskie DAG.261.22.2023 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Materiały ekspl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115020 2023-12-06
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Usługa badawcza w zakresie zaprojektowania aplikatora etykiet w technologii IML do formy o wyższej trwałości niż aktualnie stosowane rozwiązania. Usługa podzielona jest na dwa odrębne zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117527 2023-12-07
godz. 08:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń polegających na prowadzeniu placówki na 7 łóżek, zapewniającej całodobową opiekę osobom w stanie nietrzeźwości, przebywającym na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115470 2023-12-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie nr 1 - Program Ograniczenia Niskiej Emisj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101571 2023-12-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10096880 2023-12-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie DZP.261.8.2023 Modernizacja obiektów "Orlik" w Koszalinie Część 1: Część nr 1 – modernizacja obiektu „Orlik” przy ul. Łubinów Część 2: Część nr 2 – modernizacja obiektu „Orlik” przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114660 2023-12-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usługi transportowe (w tym załadunek i rozładunek oraz holowanie uszkodzonego sprzętu) realizowane na rzecz 17 WOG w Koszalinie oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114691 2023-12-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawy jaj, ryb oraz tłuszczy roślinnych dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w 2024 r. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jaj dla 17 Wojskowego Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117474 2023-12-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb Urologii Część 1: CEWNIKI PĘCHERZOWE - 14150 szt. Część 2: SPECJALISTYCZNE CEWNIKI UROLOGICZNE - 250 szt. Część 3: CEWNIKI MOCZOWODO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)