Przetargi i zamówienia - Kalisz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10134566 2023-12-08 Wielkopolskie Zlecę transport: znak drogowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10114289 2023-12-08
godz. 08:00
Wielkopolskie „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kaliszu w okresie od stycznia do grudnia 2024r. ” Przedmiotem zamówienia jest ”Przygotowanie i dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10044232 2023-12-08
godz. 09:00
Wielkopolskie Sukcesywne dostawy sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego Numer referencyjny: 70/23 Sukcesywne dostawy sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego. Przedmiot zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123200 2023-12-08
godz. 09:00
Wielkopolskie Nasadzenia zastępcze na terenie Miasta Kalisza 2023 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101775 2023-12-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Remont pomieszczeń Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13 na cele Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu I.DZP.23110.Tp1-87.2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10100696 2023-12-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Budowa placu rekreacyjnego dla psów przy ul. Armii Krajowej w Kaliszu 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie placu rekreacyjnego dla psów przy ul. Armii Krajowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118856 2023-12-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Bieżąca obsługa i serwisowanie urządzeń chłodniczych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123181 2023-12-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Wymiana barier na przepuście nad rzeką Krępicą w ciągu ul. Poznańskiej w Kaliszu. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1/ rozbiórkę istniejących barier wraz z ich utyliz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123561 2023-12-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa materiałów medycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118576 2023-12-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. 1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywny, bezgotówkowy zakup benzynybezołowiowej Pb95, oleju na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115512 2023-12-08
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola Pluszowy Miś przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116937 2023-12-08
godz. 11:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji gazu) na potrzeby CKiS w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku., zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118858 2023-12-08
godz. 11:00
Wielkopolskie Bieżąca obsługa i serwisowanie klimatyzatorów w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10096039 2023-12-08
godz. 11:00
Wielkopolskie Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przy pl. Św. Józefa 2/6 w Kaliszu I.DZP.23110.Tp1-88.2023 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10136096 2023-12-08
godz. 12:00
Wielkopolskie Zakup niżej wymienionego sprzętu informatycznego dla potrzeb PUP w Kaliszu wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Numer części zamówienia Nazwa sprzętu Ilość sztuk I Notebook HP ProBook 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116403 2023-12-08
godz. 23:59
Wielkopolskie Budowa oświetlenia drogowego w m. Patrzyków, 50303, 50305, Wola Podłężna, 50297, gm. Kramsk,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122226 2023-12-08
godz. 23:59
Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Lipie okolice pos 19, stacja 30308, gm. Łęka Opatowska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122229 2023-12-08
godz. 23:59
Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Zmyślona Słupska okolice pos 27A, stacja 30518, gm. Łęka Opatowska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124602 2023-12-08
godz. 23:59
Wielkopolskie Zlecę transport pieca oraz plotera

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10090124 2023-12-11
godz. 09:00
Wielkopolskie Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10075116 2023-12-11
godz. 10:00
Wielkopolskie Tytuł: Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Kalisza Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113791 2023-12-11
godz. 10:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie w 2024 roku badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu, w celu: 1) Stwierdzenia zdolności do wykonywania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119707 2023-12-11
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób, mienia i imprez dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób, mien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124286 2023-12-11
godz. 10:00
Wielkopolskie Transport i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Kalisza, gromadzonych w workach o pojemności 120 litrów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123010 2023-12-12
godz. 09:00
Wielkopolskie Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kaliszu 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego ON i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10127323 2023-12-12
godz. 09:00
Wielkopolskie Utrzymanie węzłów wodnych w Parku Miejskim, w rejonie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, na terenie Parku Przyjaźni, na terenie Parku w Szczypiornie, na terenie Parku im. Rodziny Wiłkomirskich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10127083 2023-12-12
godz. 09:00
Wielkopolskie Usługi nadzoru autorskiego i usługi serwisowe oprogramowania InfoMedica/AMMS Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu Oprogramowania Aplikacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104202 2023-12-12
godz. 09:00
Wielkopolskie Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności - Budowa infrastruktury 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10126925 2023-12-12
godz. 10:00
Wielkopolskie NR. ZR/18/DTG/2023 Pobór i badanie próbek wody basenowej dla „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pobór i badanie próbek wody basenowej dla „AQU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10131353 2023-12-13
godz. 09:00
Wielkopolskie Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet i bezdomnych osób z dziećmi z terenu miasta Kalisza w 2024r Część 1: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)