Przetargi i zamówienia - Krosno Odrzańskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7471069 2020-05-25
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478921 2020-05-25
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY KONSERWACYJNO – NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE, NAPRAWA KOTŁÓW WODNYCH CENTRALNEGO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483872 2020-05-26
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490533 2020-05-26
godz. 12:00
Lubuskie 212-2020 Opracowanie oceny stanu technicznego i określenie resursu Urządzeń Transportu Bliskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478926 2020-05-26
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476780 2020-05-27
godz. 12:00
Lubuskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH BUD. 1 I 2 WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479930 2020-05-27
godz. 12:00
Lubuskie 102/2020 Konserwacja klimatyzatorów i osuszaczy - część II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486961 2020-05-27
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490513 2020-05-28
godz. 00:00
Lubuskie Przygotowanie do badań dozorowych (rewizja zewnętrzna) zbiorników paliwowych podziemnych i KSP-20. Przygotowanie do wzorcowania i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492153 2020-05-28
godz. 12:00
Lubuskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W M. SULE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494055 2020-06-01
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRACE KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE BRAM W BUDYNKU WARSZTATOWYM NR 24 W KOMPLE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)