Przetargi i zamówienia - Mielec - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7762896 2020-10-27
godz. 08:45
Podkarpackie Dostawa wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741639 2020-10-27
godz. 11:00
Podkarpackie „Część nr 1: Instalacja sygnalizacji pożaru SSP i dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO; Część nr 2: Dostosowanie części istnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761090 2020-10-27
godz. 23:59
Podkarpackie Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Agro - Bis Barszcz Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu - metalowego przewodu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762971 2020-10-27
godz. 23:59
Podkarpackie Przepis na zmianę Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767136 2020-10-28
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764601 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Rozwój firmy MCDESIGN poprzez wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej oraz innowacji marketingowej i organiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749650 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Sądu Rejonowego w Mielcu 2. Przedmiotem zamówienia jest ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739578 2020-10-29
godz. 10:45
Podkarpackie Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu Numer referencyjny: ZP.271.39.2020 Przedmiot zamówienia obejmuje, w szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768495 2020-10-29
godz. 11:00
Podkarpackie Budowa systemu monitoringu powodziowego dla Powiatu Mieleckiego Numer referencyjny: WA.272.1.18.2020 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767051 2020-10-29
godz. 23:59
Podkarpackie Przepis na zmianę Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7771354 2020-10-29
godz. 23:59
Podkarpackie N.Truck użytkowy pojazd modułowy o napędzie elektrycznym o DMC 3.5t do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764729 2020-10-30
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu GRUPA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762681 2020-10-30
godz. 09:00
Podkarpackie Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach oraz usługi sprzątan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759631 2020-10-30
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 159 595,60 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z ty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7774364 2020-11-02
godz. 09:00
Podkarpackie Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę oprzyrządowania do sprzętu endoskopowego firmy Karl Storz będącego na wyposażeniu Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7773467 2020-11-02
godz. 10:00
Podkarpackie Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 sztuk urządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7773376 2020-11-03
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Bie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7778997 2020-11-04
godz. 10:00
Podkarpackie "Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych" 1) Przedmiot zamówienia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7778986 2020-11-04
godz. 10:00
Podkarpackie Przedłużenie wsparcia technicznego/kontraktu serwisowego u producenta dla oprogramowania VMware

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741673 2020-11-04
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7779000 2020-11-04
godz. 23:59
Podkarpackie Szkolenie dla Ciebie - druga edycja CZĘŚĆ A Realizacja kursu prawo jazdy kat C dla 12 Uczestniczek/Uczestników projektu w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736513 2020-11-06
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i NIEzamieszkałych gminy Mielec w okresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750279 2020-11-16
godz. 11:00
Podkarpackie Budowa systemu retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla Borek Niski w Mielcu – etap III Numer referencyjny: ZP.271.38.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754263 2020-11-16
godz. 23:59
Podkarpackie Wdrożenie do produkcji N.Truck użytkowego pojazdu modułowego o napędzie elektrycznym o DMC 3.5t do transportu na obszarach miejski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754262 2020-11-16
godz. 23:59
Podkarpackie Wdrożenie do produkcji N.Truck użytkowego pojazdu modułowego o napędzie elektrycznym o DMC 3.5t do transportu na obszarach miejski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762124 2020-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mielec w roku 2021 Numer referencyjny: 270.1.5.2020 Wartość ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7774749 2020-11-24
godz. 23:59
Podkarpackie Wprowadzenie na rynek innowacji produktowych firmy ROTO4MAT Mariusz Głód poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752962 2020-12-01
godz. 10:00
Podkarpackie Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca Zad. POIS 1. Budowa odcinka osiedlowej sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769594 2020-12-01
godz. 10:00
Podkarpackie Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca Zad. POIS 5. Budowa odcinka osiedlowej sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754330 2020-12-01
godz. 23:59
Podkarpackie Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca. Zad. POIS 1. Budowa odcinka osiedlowej si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)