Przetargi i zamówienia - Dębica - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8123393 2021-05-10
godz. 11:38
Podkarpackie Wyroby hutnicze - blacha

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063933 2021-05-10
godz. 23:59
Podkarpackie Budowa zakładu produkcji rozsuwanych jednostronnie kontenerów 20-stopowych szczelnych elektromagnetycznie (obiektów ekranujących) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063934 2021-05-10
godz. 23:59
Podkarpackie Budowa zakładu produkcji rozsuwanych jednostronnie kontenerów 20-stopowych szczelnych elektromagnetycznie (obiektów ekranujących) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068685 2021-05-10
godz. 23:59
Podkarpackie ŁÓDZCY ZAWODOWCY - Program wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia część A KURS OPIEKUN OSOBY STARSZEJ/NIESAMODZIELNE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8095319 2021-05-12
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie monitoringu składowiska opadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Chotowa. Zakres zamówienia obejmuje....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099602 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie DT.261.8.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, części przyłączy zlokalizowanych w pasie drogowym i przepompowni ścieków w ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106321 2021-05-13
godz. 23:59
Podkarpackie Budowa zakładu produkcji rozsuwanych jednostronnie kontenerów 20-stopowych szczelnych elektromagnetycznie (obiektów ekranujących) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105757 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Utrzymanie szlaków operacyjnych i dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dębica w 2021 r. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:a) Wykonywaniu prac z zakresu bieżącego utrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117318 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie CUSTOM-PACK: JEDNORAZOWE ZESTAWY AKCESORIÓW DO OPERACJI WITREKTOMII TYLNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OPERACJI WITREKTOMII TYLNEJ I FAKOEMULSYFIKACJI DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZOZ W DĘB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120225 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań pn.: cz. 1)„Przebudowa drogi powiatowej nr 1282R-budowa chodnika 1+585 – 2+794 cz. 2)„Przebudowa drogi powiatowej nr 1280R-budowa chodnika 3+55...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120227 2021-05-14
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego" Część 1 Wykonanie materiałów do zgłoszenia robót budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120226 2021-05-14
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego na terenie Gminy Żyraków" Część 1 Wykonanie materiałów d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111307 2021-05-14
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziałach Szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068688 2021-05-14
godz. 15:00
Podkarpackie „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA BRATEX DACHY SP. Z O. O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123106 2021-05-17
godz. 15:00
Podkarpackie „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123107 2021-05-17
godz. 15:00
Podkarpackie „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123175 2021-05-17
godz. 15:00
Podkarpackie „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078857 2021-05-17
godz. 23:59
Podkarpackie Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej receptury pulpy papierowej jako budowanie przewagi konkurencyjności firmy Delta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082159 2021-05-19
godz. 23:59
Podkarpackie Budowa zakładu produkcji rozsuwanych jednostronnie kontenerów 20-stopowych szczelnych elektromagnetycznie (obiektów ekranujących) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112096 2021-05-20
godz. 11:00
Podkarpackie Remont drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w km 4+640,00 - 6+230,00 oraz 7+630,00 - 11+200,00 wraz z remontem przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084273 2021-05-20
godz. 23:59
Podkarpackie Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0 Przedmiotem Zamówienia jest dostawa Subskrypcja naukowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079135 2021-05-21
godz. 07:39
Podkarpackie Wykonanie kabin i przedziałów lokomotyw

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084378 2021-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa dwóch zbiorników suchych w leśnictwie Gumniska i jednego zbiornika suchego w leśnictwie Wolica Numer referencyjny: SA.270.6.2021.ND Wartość bez VAT: 735 131.90 PLN Zbiornik nr 5 w odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120543 2021-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa odcinka drogi gminnej D2-A w km 0+015-0+167 oraz drogi gminnej D2-B w km 0+320-0+915 w ramach zadania: Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Zawadzie. Zakres rzeczowy z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084454 2021-05-25
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania budowa dwóch zbiorników suchych w Leśnictwie Gumniska i jednego zbiornika suchego w Leśnictwie Wolica Numer referencyjny: SA.270.4.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096434 2021-05-26
godz. 10:00
Podkarpackie Materiały opatrunkowe w pakietach I–III dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Numer referencyjny: ZP-PN-4/2021 Materiały opatrunkowe w pakiecie I dla apteki szpitalnej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099393 2021-05-27
godz. 10:00
Podkarpackie Materiały opatrunkowe w pakietach IV–VII dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Numer referencyjny: ZP-PN-5/2021 Materiały opatrunkowe w pakiecie IV dla apteki szpitalnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076724 2021-05-31
godz. 12:00
Podkarpackie „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy” Budowa układu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077805 2021-05-31
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji składającego się z 2 jednakowych silników gazowych, których moc elektryczna dla jednego silnika mieści się w przedziale do 2,3 MWe a moc cieplna w pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080925 2021-05-31
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji składającego się z 2 jednakowych sil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)