Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - nadzór, kosztorys, przegląd - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8092740 2021-05-11
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115150 2021-05-11
godz. 23:59
Podkarpackie MAAS.PRO - Platforma Marketing as a Service Zapytanie ofertowe 01/2021/PO z dnia 4 maja 2021 r. na świadczenie usług - Product Ow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114730 2021-05-12
godz. 10:00
Podkarpackie Nadzór inwestorski przy zadaniu Przebudowa i remont budynku dawnej rafinerii FANTO na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego W zakres obowiązków wchodzi kompleksowa obsług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108161 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie projektu prac geologicznych, dokumentacji powykonawczej oraz prowadzenie nadzoru

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119438 2021-05-13
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie okresowej kontroli, w ramach przeglądów półrocznych i rocznych wynikającym z Art.62. ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Prawo budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122502 2021-05-14
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie przeglądów rocznych: • techniczny budynku, • instalacji gazowej, • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymnych w bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119141 2021-05-14
godz. 08:00
Podkarpackie „Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: „Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122953 2021-05-14
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125897 2021-05-17
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121990 2021-05-17
godz. 11:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Makuszyńskiego wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084454 2021-05-25
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania budowa dwóch zbiorników suchych w Leśnictwie Gumniska i jednego zbiornika suchego w Leśnictwie Wolica Numer referencyjny: SA.270.4.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116719 2021-06-10
godz. 09:30
Podkarpackie Nadzór inwestorki nad:Budową zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Sokole wraz z infrastrukturą 2. Modernizacją dwóch zbiorników retencyjnych w oddz. 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastruktur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)