Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - sprzęt medyczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8103423 2021-05-10
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Część 1 Zadanie nr I – WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU Część 2 Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110436 2021-05-12
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie Część 1 Zadanie nr 1 – Sprzęt jednor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112002 2021-05-12
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa akcesoriów, środków opatrunkowych i drobnego sprzętu medycznego jednorazowego do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117318 2021-05-14
godz. 10:00
Podkarpackie CUSTOM-PACK: JEDNORAZOWE ZESTAWY AKCESORIÓW DO OPERACJI WITREKTOMII TYLNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OPERACJI WITREKTOMII TYLNEJ I FAKOEMULSYFIKACJI DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZOZ W DĘB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122355 2021-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie zestawów Biofeedback dla przedszkoli w ramach projektu pn. Od przedszkolaka do pierwszaka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081371 2021-05-18
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Numer referencyjny: Wsz-II.4.291.17.2021 Pakiet 1Pakiet 1 - Zestaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125018 2021-05-18
godz. 10:00
Podkarpackie ,,Dostawa stołu anatomicznego na wyposażenie Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu'' Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, wniesieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081235 2021-05-19
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa odczynników z zakresu chemii klinicznej oraz dzierżawa analizatorów Numer referencyjny: ZP.261.1-Z.2021, Postępowanie nr 15 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kalibr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121797 2021-05-19
godz. 09:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych z zakresu koagulologii do wykonywania oznaczeń wraz z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego 2. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084386 2021-05-19
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa aparatu RTG typu ramię C dla Kolegium Nauk Medycznych UR Numer referencyjny: ZP/UR/75/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG typu ramię C dla Kolegium Nauk Medycznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125325 2021-05-21
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa biometru optycznego, unitu laryngologicznego i aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Część 1 Zadanie nr I – BIOMETR OPTYCZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087275 2021-05-25
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy sprzętu laboratoryjnego. Numer referencyjny: ZP.261.2-AM.2021, Postępowanie nr 12 Kriostat1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu laboratoryjnego: Kriostat.2. Szczegółowy opis p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096403 2021-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostarczenie skanera żył NIEzbędnego dla potrzeb dydaktycznych Kolegium Nauk Medycznych Numer referencyjny: ZP/UR/84/2021 Sprzedaż i dostarczenie skanera żył niezbędnego dla potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096437 2021-05-28
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż wraz z dostawą wielofunkcyjnego urządzenia diagnostycznego – tablet medyczny – wskaźnik paluch-ramię oraz części do chromatografu cieczowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersyte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096376 2021-05-31
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizacji Numer referencyjny: ZP.261.4-AM.2021, Postępowanie nr 14 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizacji Podkarpackiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111325 2021-06-02
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów do badań z zakresu immunochemii. Numer referencyjny: ZP.261.3-Z.2021, Postępowanie nr 20 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116648 2021-06-08
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, NIE używanego, sprzętu laboratoryjnego w ramach doposażenia Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w stanowisko pomiarowe d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)