Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8102666 2021-05-07
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa narzędzi laryngologicznych do operacji endoskopowych i zatok przynosowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075253 2021-05-10 Podkarpackie Docieplenie i remont elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siennej 4 w Rzeszowie obejmującego: 1)Likwidację daszków nad balkonami. 2)Remont przegród balkonowych. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077946 2021-05-10 Podkarpackie Wykonanie zadania inwestycyjnego pn: Docieplenie i remont elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siennej 4 w Rzeszowie obejmującego: 1) Likwidacja daszków nad balk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088050 2021-05-10 Podkarpackie Zlecę utylizacje azbestu z dachu na stodole - Sośnica Zlecę utylizacje azbestu z dachu na stodole. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101856 2021-05-10 Podkarpackie Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem linii technologicznej dla Zakładu Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK) w Stalowej Woli.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111013 2021-05-10 Podkarpackie Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111016 2021-05-10 Podkarpackie Wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Przeworsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112158 2021-05-10 Podkarpackie Dostawa i odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla pracowników GDDKiA O/Rzeszów i podległych komórek organizacyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123187 2021-05-10 Podkarpackie Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: kwalifikacji na szczepie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063186 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie Wdrożenie do produkcyjnego zastosowania wyników prac B+R nad opracowaniem ekologicznych opakowań stojących z dnem kształtowanym z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8094270 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie Robota budowlana – Budynek nr 508 w Nowej Dębie, konserwacja ramp rozładunkowych celem dostosowania do przepisów bhp. Część 1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi konserwacja ramp rozła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118292 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą części do pojazdów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118290 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą falowników

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119267 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą artykułów malarskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119607 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą nitów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119608 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą taśmy hamulcowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119839 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie Zakup z dostawą klejów i płyt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120710 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie ceowniki dwuteowniki dostawa koniec lipca.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120709 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie rolka i obudowa z łozyskiem dostawa koniec lipca

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120711 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie blok przygotowania sprężonego powietrza

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121865 2021-05-10
godz. 08:00
Podkarpackie ceownik i kątownik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116166 2021-05-10
godz. 08:27
Podkarpackie 70/T/W/2021 Dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania materiału genetycznego FTA01 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090817 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie „Robota budowlana – konserwacja i naprawa wewnętrznej linii zasilającej ośrodka specjalistycznego Kampy wraz z naprawą okablowania suwnicy w budynku nr 73 w Kielcach” Część 1 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8094260 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa wiaty na materiały zud na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa Górna 95 – etap II Zadanie Nr 1 Nawierzchnia drogowa Zadanie Nr 2 Roboty budowlane i instalacyjne Część 1 Zadanie Nr 1 Naw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099191 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa paliw płynnych dla Gminy Lubenia I. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę paliw płynnych dla Gminy Lubenia”. I. Szacunkowe zapotrzebowanie na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109126 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Mołodycz, Wiązownica, Nielepkowice i Manasterz Część 1 W ramach części nr 1 - Budowa publicznego placu zabaw wraz z dostawą i montażem wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110675 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa wody mineralnej dla potrzeb Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111812 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Przeprowadzenie szkolenia zakończonego stosownym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla pracowników Uczelni Państwowej im. Jana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111685 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej celem poprawy konkurencyjności firmy DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna 1. Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111973 2021-05-10
godz. 09:00
Podkarpackie Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej celem poprawy konkurencyjności firmy DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna 1. Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)