Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10068102 2023-12-08 Opolskie Firma poszukuje tynkarzy, ekipy - Kędzierzyn-Koźle Firma zatrudni poj. pracowników lub 2-3 os. ekipy do prac tynkarskich. Realizacja: Prace na terenie woj. opolskiego i śląskiego. Rozpoczęci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10068103 2023-12-08 Opolskie Firma poszukuje tynkarzy, ekipy - Kędzierzyn-Koźle Firma zatrudni poj. pracowników lub 2-3 os. ekipy do prac tynkarskich. Realizacja: Prace na terenie woj. opolskiego i śląskiego. Rozpoczęci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10068104 2023-12-08 Opolskie Poszukuję pracowników lub ekipy do prac murarskich - Kędzierzyn-Koźle Firma zatrudni poj. pracowników lub 2-3 os. ekipy do prac murarskich. Realizacja: Prace na terenie woj. opolskiego i ślą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10068105 2023-12-08 Opolskie Poszukuję pracowników lub ekipy do prac murarskich - Kędzierzyn-Koźle Firma zatrudni poj. pracowników lub 2-3 os. ekipy do prac murarskich. Realizacja: Prace na terenie woj. opolskiego i ślą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125194 2023-12-08 Opolskie Zlecę wykonanie badań wytrzymałościowych ścian szkieletowych - Krzywiczyny Zlecę wykonanie badań wytrzymałościowych ścian szkieletowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10101776 2023-12-08
godz. 08:00
Opolskie Modernizacja rowów melioracyjnych w miejscowości Domecko Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu modernizacji rowów melioracyjnych w miejscowości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10065891 2023-12-08
godz. 09:00
Opolskie USŁUGI LEŚNICTWA - WYKONYWANIE USŁUG Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA TUŁOWICE W ROKU 2024.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10099603 2023-12-08
godz. 09:00
Opolskie 1.Przedmiotem zamówienia jest : „Remont drogi powiatowej nr 1921 O Strojec - Żytniów na terenie Gminy Rudniki”Zamówienie współfinansowane jest z w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.W ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10105825 2023-12-08
godz. 09:00
Opolskie 4_11_JK_NZ_2023 DOSTAWA POMPY HYDRAULICZNEJ RĘCZNEJ WRAZ Z ZESTAWEM CYLINDRÓW PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 WĄŻ WĄŻ 700 BAR, DŁUGOŚĆ 3,0 METR AP230G LARZEP 2 szt. 2 PRZYŁACZE MANOMETRU PRZYŁĄCZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10105831 2023-12-08
godz. 09:00
Opolskie 3_11_JK_NZ_2023 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KRUSZARKI MŁOTKOWEJ KM-PO/E-600x400 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 MŁOTEK KRUSZARKI KRUSZARKA MŁOTKOWA KM-PO/E-600x400 22 szt. 2 TARCZA KRUSZARKI KRU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10110743 2023-12-08
godz. 09:00
Opolskie 15/JS/2023 Wymiana pompy transportu cementu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 demontaż Demontaż istniejącej pompy śrubowej, z zachowaniem urządzenia do przeglądu 1 szt. 2 Przebudowa Przebudowa inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10111639 2023-12-08
godz. 09:00
Opolskie 16/JS/2023 Wymiana wagi kamienia_MC 1-4 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wymiana wagi Demontaż istniejącej wagi taśmowej (nie ma konieczności zachowania jej w całości) oraz montaż nowej wagi w tym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116194 2023-12-08
godz. 09:00
Opolskie Zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych i instytucji na terenie gminy Otmuchów dostawa oleju opałowego w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r., do wyszczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121471 2023-12-08
godz. 09:00
Opolskie ZP.261.133.2023 Zakup wraz z dostawą środków higienicznych - podkłady i myjki na okres do 01-08-2024r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 środki higieniczne - Załącznik nr 1.xlsx 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121707 2023-12-08
godz. 09:00
Opolskie Świadczenie usług ratownictwa wodnego w krytej pływalni przy ul. Wrzosów 2 w Krapkowicach oraz świadczenie usług ratownictwa wodnego na basenie odkrytym przy ul. Olimpijskiej 1 w Krapkowicac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103155 2023-12-08
godz. 09:00
Opolskie Dostawa testów i odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 3 zadania częściowe Część 1: wybrane testy do badań immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10131997 2023-12-08
godz. 09:00
Opolskie Przegląd konserwacyjny zestawów hydroforowych w garnizonie Policji woj. opolskiego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przegląd 12 zestawów hydroforowych OPZ + wykaz. Proszę w załączonym wykazie przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10134021 2023-12-08
godz. 09:45
Opolskie 25/zsz/2023 konstrukcja stalowa do instalacji odpylania pieca PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 konstrukcja stalowa konstrukcja stalowa zgodnie z załaczoną dokumentacją. W załączniku znajdują sie r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10112037 2023-12-08
godz. 09:50
Opolskie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i drogowej nad zadaniem: pn.: Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK94 w m. Strzelce Opolskie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121545 2023-12-08
godz. 09:55
Opolskie Wykonanie koncepcji wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym dla budynku pasywnego w miejscowości Świercze 1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10065787 2023-12-08
godz. 10:00
Opolskie Zakup mebli na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego, w podziale na części: Część nr 1-Zakup i dostawa ławek oraz stolików celem doposażenia holu w obiekcie przy ul. Oleskiej 48...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104613 2023-12-08
godz. 10:00
Opolskie Świadczenie usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu na 2024r. Świadczenie usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104604 2023-12-08
godz. 10:00
Opolskie Świadczenie usługi utrzymania czystości terenu Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2024r. Świadczenie usługi utrzymania czystości terenu Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu DS.-2502...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10104547 2023-12-08
godz. 10:00
Opolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników z odpadami z czyszczenia ulic i placów .........

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10111628 2023-12-08
godz. 10:00
Opolskie Świadczenie usług cateringowych dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica w 2024r. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych, tj. przygotow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10112800 2023-12-08
godz. 10:00
Opolskie Program Wyrównania różnic między regionami (obszar D) – zakup dwóch samochodów typu BUS przystosowanych do przewożenia osób z niepełnosprawnościami w celu likwidacji barier transportowych 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10100524 2023-12-08
godz. 10:00
Opolskie Świadczenie usługi w zakresie ochrony budynków i urządzeń dot. nieruchomości położonej przy ul. Michała Korneckiego 140 w miejscowości Opole, obręb Zakrzów, gmina Opole, powiat m. Opole, woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115529 2023-12-08
godz. 10:00
Opolskie Dostawa artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Brzegu Część 1: Część nr 1 - produkty rybne1. Kotlet rybny, ilość: 400 kg2. Farsz rybny, ilość: 500 kg Część 2: Część nr 2 - produkty ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116190 2023-12-08
godz. 10:00
Opolskie Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: „Budowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116907 2023-12-08
godz. 10:00
Opolskie Dostawy warzyw i owoców świeżych, kiszonych oraz mrożonych na I półrocze 2024 r. Część 1: Część 1 ziemniaki – dostawy do Zakładu Karnego w Nysie 1. Ziemniak jadalny- powinien być jednolity ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)