Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - zieleń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8081005 2021-04-21 Małopolskie Usługi utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni oraz odśnieżania na terenie osiedla Piaseckiego w Zakopanem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073300 2021-04-21
godz. 09:30
Małopolskie Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (Usuwanie roślin ekspansywnych i inw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075278 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Koszenie traw na placach zabaw i boiskach sportowych w Gminie Michałowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065605 2021-04-26
godz. 09:00
Małopolskie Zagospodarowanie terenów zielonych- przed Urzędem Gminy Inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych ” w zakresie: budowy p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064843 2021-04-26
godz. 10:00
Małopolskie Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami Więźniów Oświęcimia i Oboz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083842 2021-04-26
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie prac związanych z koszeniem trawy, chwastów, jednorocznych zakrzaczeń w pasie drogowym dróg gminnych oraz ścieżki rowero...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083873 2021-04-27
godz. 08:45
Małopolskie Utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Gminy Kęty w 2021 r. 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: Wykonywanie usług polegających ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085386 2021-04-27
godz. 10:00
Małopolskie Usługa polegającą na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084156 2021-04-27
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa drzew, krzewów i bylin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087087 2021-04-28
godz. 12:00
Małopolskie Urządzanie i pielęgnacja rabat oraz donic miejskich na terenie Miasta i Gminy Olkusz Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074354 2021-04-29
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni zwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076395 2021-04-29
godz. 11:00
Małopolskie Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z kontynuacją budowy wodnego pla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082568 2021-04-29
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na ogólnodostępne place zabaw na terenie Gminy Skawina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081011 2021-04-30
godz. 00:00
Małopolskie Wykonanie usługi koszenia trawników wewnątrz osiedlowych wraz z pielęgnacją żywopłotów w sezonie od wiosny do jesieni 2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058833 2021-04-30
godz. 09:00
Małopolskie Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – budowa dwóch (2) pawilonów czytelni oraz kompletnej strefy rekreacji dla osób st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082746 2021-04-30
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej w ZP Trzebinia Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew kolidujących z projektowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087304 2021-05-17
godz. 09:45
Małopolskie Wykonywanie czynności usług w zakresie utrzymania i czystości i porządku: a) na budynkach; b) na zewnętrznych terenach utwardzonyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)