Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8063219 2021-04-21 Małopolskie Wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej w dziedzinie zapobiegania nadwadze i otyłości w województwie małopolskim w 2021 ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029704 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów medycznych NIEsterylnych, wyrobów jednorazowego użytku do higie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029725 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia dostawa: stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, sprzęt do elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073752 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Pełnienie funkcji Koordynatora Specjalistów ds. Epidemiologii 2. na pełnienie funkcji Z-cy Koordynatora Specjalistów ds. Epidemiol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8023862 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa gazów medycznych sprężonych i powietrza syntetycznego wraz z dzierżawą urządzeń Numer referencyjny: DL-271-3/21 Dostawa ga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074910 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie DOSTAWA APARATU DO CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075304 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085555 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa Rękawic chirurgicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085557 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa Środków ochrony biologicznej - indywidualnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080956 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Środki farmaceutyczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8084959 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie DOSTAWY AKCESORIÓW DO APARATU ECMO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080890 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Świadczenie zdrowotne z zakresu chirurgii na rzecz pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072383 2021-04-21
godz. 11:30
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji2. Oferowany to...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073282 2021-04-21
godz. 11:30
Małopolskie Dostawa aparatu Video EEG. Dostawa aparatu Video EEG zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 2 do SWZ. 05/ZP/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8048827 2021-04-21
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne: dyżury udzielane w charakterze położnej w Oddziale: Położniczo - Ginekologicznym w SP ZOZ Szpital Powiatowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071756 2021-04-21
godz. 13:00
Małopolskie Osrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pielęgniars...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069744 2021-04-21
godz. 23:59
Małopolskie Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE" Olkusz, dnia 12.04.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47G/2021/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż środków ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8074462 2021-04-22
godz. 08:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075517 2021-04-22
godz. 08:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074341 2021-04-22
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia są Dostawa odczynników do badań w kierunku SARS-CoV-2 do posiadanego analizatora Elite InGenius na zasadach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073655 2021-04-22
godz. 09:30
Małopolskie Świadczenie usługi pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 1. Przedmiotem umowy jest świ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043416 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa odczynników, elementów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu dla ZDBiM Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Skawińskiej 8 w K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066302 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa sprzętu 1x użytku - uzupełnienie III Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu 1x użytku, określonego w pakiecie nr 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066312 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy anestezjologów w Oddziale Okulistycznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066311 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w komórkach organizacyjnych w których udzielane są świadczenia dla pacjentów zakażon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075070 2021-04-22
godz. 10:30
Małopolskie Dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II”. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069114 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej z podziałem na części – część I - Aparat do wykonywania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077713 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Zakup i dostawa odczynników - 4 sztuki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076435 2021-04-22
godz. 11:30
Małopolskie Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dostawa wyrobów medycznych. Dostawa produktów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8043830 2021-04-22
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach: Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Chorób Wewn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)