Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8984174 2022-07-07 Łódzkie Zamówię kontener 5m na wywóz papy i OSB- Łódź Zamówię kontener 5m na wywóz papy i OSB. Zainteresowanych proszę o kontakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004713 2022-07-07 Łódzkie usługa codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012279 2022-07-07 Łódzkie Poszukuję osoby lub firmy do remontu mieszkania - Kutno Witam, Poszukuję osoby lub firmy do remontu mieszkania w domu jednorodzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012280 2022-07-07 Łódzkie Zlecę remont w domu jednorodzinnym - Grodno Witam, Zlecę remont w domu jednorodzinnym: 1 ganku/ balkonu 2 ocieplenie strychu ok....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012282 2022-07-07 Łódzkie Zlecę obkaszanie drzew w sadzie - Głowno Zlecę obkaszanie drzew w sadzie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9019992 2022-07-07
godz. 08:00
Łódzkie CZĘŚCI DO NAPRAWY ELEKTRONARZĘDZI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009636 2022-07-07
godz. 08:15
Łódzkie Świadczenie usług wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Spotkajmy się na drogach Powiatu Poddębickiego – budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976187 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych. Część 1: Dostawa odczynników biochemicznych i materiałów eksploatacyjnych do analizatora INDIKO PLUS sukcesywnie w okresie 12 mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989503 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: . "Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd - Stasiolas". Długość odcinka objętego robotami wynosi 655m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992367 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest remont cmentarza wojennego w miejscowości Milejów.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:• demontaż starego obramowania betonowego kwatery (podmurówka o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993098 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. Jako 2 Część postępowania: pozycja w planie 2022 1.1.5 1. Niniejsze postępowanie doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993190 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Żeleźnica w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998392 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie Budowa przyłączy na terenie Rejonu Energetycznego Tomaszów Maz. / pakiet 4 1.Kolonia Rokiciny ul. Sienkiewicza dz. 212/1 oraz ul. Reymonta 2 dz. 214 2. Brzustówek dz. 704 gm. Opoczno 3. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002937 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej. Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV Łódź, ul. Chocianowicka 107, dz. nr 101/6, 101/7 ( RE Łódź )

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005050 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie Nadzór autorski oraz usługi serwisowe systemów informatycznych ESKULAP i IMPULS 24/U/22

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005385 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową, zasilanego CNG. ZP/17/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008331 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w branży elektroenergetycznej. Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 11213 ul. Urzędnicza 41a – stacja nr 140...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007110 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie Organizacja i realizacja dwóch wyjazdów terapeutycznych dla dzieci i opiekunów z rodzin zastępczych - uczestników projektu pn. "CUŚ DOBREGO!" Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008025 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup i wymiana urządzenia klimatyzującego w budynku Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. - 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008313 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót elektroenergetycznych nN na terenie Rejonu Energetycznego Zgierz - Pabianice – pakiet 3 zadań PAKIET RE08 01/06

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8960655 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie ZP/19/2022 Dostawa 3 aparatów USG z podziałem na 3 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995488 2022-07-07
godz. 09:30
Łódzkie Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8969979 2022-07-07
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) wraz z systemem Rejestracji Czasu Pracy (RCP) w budynkach Sądów Okręgu Sieradzkiego Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8979959 2022-07-07
godz. 10:00
Łódzkie 11/2022 Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem butelek szklanych do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. PRZEDMIOT POSTĘP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8982139 2022-07-07
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: zabezpieczenia opieki lekarskiej w Oddziale Neurologii w Szpitalu Chorób Płuc im....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991373 2022-07-07
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smotryszów Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Smotryszowie w zakresie:1.1. Prace rozbiórkowe i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991627 2022-07-07
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie. na działkach ewidencyjnych Nr: 781, 946/2, 787/4 (obręb 0008 Kodrąb) w zakresie: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991931 2022-07-07
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi gminnej Nr 114119E w miejscowości Wólka Klonowska:1. Długość wykonywanego remontu drogi wynosi ok. 462,0 m, szerokość: 3 m jezdnia oraz 2x0,5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993149 2022-07-07
godz. 10:00
Łódzkie Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż/Przyłęk - granica gminy Paradyż/Żarnów Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż – Przył...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993177 2022-07-07
godz. 10:00
Łódzkie Wesoły pies w wesołym Podolskim – psi plac zabaw w Parku Podolskim Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wybiegu dla psów ze strefą treningową ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)