Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - sprzedaż energii elektrycznej - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8460766 2021-10-22
godz. 08:00
Lubuskie „Dostawa energii elektrycznej do obiektów położonych na byłym DPG w Olszynie i Byłych TTOC w Olszynie, nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żarskiego” Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458727 2021-10-22
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Żagańskiego 5.1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie jednej umowy z Powiatem Żagańskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Żagańskiego na „Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454614 2021-10-22
godz. 10:00
Lubuskie „Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Komunalni” Spółka z o.o. w Dobiegniewie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” 1. Przedmiotem niniejszego zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461747 2021-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Dobiegniew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobiegniew w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452484 2021-10-25
godz. 10:00
Lubuskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) energi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455628 2021-10-26
godz. 11:00
Lubuskie Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467312 2021-10-26
godz. 11:00
Lubuskie Świadczenie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT w Gorzowie Wielkopolskim (II) Część 1: Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427199 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Numer referencyjny: BZP.271.46.2021.MA Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468688 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie „Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Świebodzińskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.” 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467330 2021-10-27
godz. 11:00
Lubuskie Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Technikum Leśnego w Starościnie. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. do punktów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467349 2021-10-28
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa energii elektryczne na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wskazanych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454402 2021-10-29
godz. 11:00
Lubuskie "Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MOSRiW w Żarach w 2022 roku" Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów zarządzanych przez MOSRiW w Żar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468539 2021-10-29
godz. 11:00
Lubuskie Dostawa dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Spółka z o. energii elektrycznej, odbiór energii elektrycznej z OZE i p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435835 2021-11-05
godz. 09:30
Lubuskie Dostawa energii elektrycznej na pot. eksploatacji obiek. i urządz. infrast. drog. zlokali. na dk będących w zarządzie GDDKiA O/ZG oraz obiek. adm.-biur. z podz. na 5 cz. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465123 2021-11-12
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. Numer referencyjny: TZ.280.54.2021 Przedmiotem zamówienia jest Dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468559 2021-11-15
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa energii elektrycznej oraz gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZPU.2632.51.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)