Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8436344 2021-10-20
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz – Bobrowice Przedmiotem zamówienia są: - podbudowy- nawierzchnie- roboty wykończeniowe- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu- elem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436456 2021-10-20
godz. 10:30
Lubuskie Budowa chodnika w m. Borowiec w ciągu drogi woj. nr 325 Przedmiotem zamówienia są: - chodnik,- zjazdy,- inne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453807 2021-10-20
godz. 15:30
Lubuskie wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Struga na odcinku o długości 476 m. Droga gminna w miejscowości Struga posiada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440492 2021-10-21
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa dróg gminnych w m. Dąbrówka Mała w systemie zaprojektuj i wybuduj 1. Zamówienie obejmuje przebudowę dróg gminnych w m. Dąbrówka Mała w systemie zaprojektuj i wybuduj.2. Opis prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441866 2021-10-21
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie wraz z budową nowych miejsc postojowych – II etap Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej do garaży)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441865 2021-10-21
godz. 10:00
Lubuskie Rozwój bazy sportowej w gminie poprzez stworzenie skateparku w Zwierzyniev „Rozwój bazy sportowej w gminie poprzez stworzenie skateparku w Zwierzynie”. W ramachzadania zostanie wykonany rem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442601 2021-10-21
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa chodnika na ul. Sybiraków w Lubsku (km 0+000-0+262) Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa chodnika w m. Lubsko, ul. Sybiraków na odcinku 232 mb przy zmiennej szerokości 0,5-4,5 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441277 2021-10-21
godz. 12:00
Lubuskie Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dziećmiarowice, Leszno Dolne w gminie Szprotawa Część 1: Część I zamówienia Przebudowa (modernizacja) dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468973 2021-10-21
godz. 12:00
Lubuskie RFP - Utwardzenie terenu o powierzchni 420 m2, zlokalizowanego w ZNT w Gorzowie Wlkp.: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438211 2021-10-22
godz. 09:00
Lubuskie RG.GR.271.39.2021 Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek, gm. Bledzew -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440495 2021-10-22
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej wraz z budową placu zabaw w m. Nowe Karcze w systemie zaprojektuj i wybuduj Część 1: 2. Opis przedmiotu zamówienia ZADANIE A:2.1. Przedmiotem zamówienia jest zaproj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444545 2021-10-22
godz. 09:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej nr 003007F i dróg wewnętrznych w miejscowości Wilkowo, polegająca na ich utwardzeniu kostką betonową wraz z budową chodników, zjazdów i oś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442961 2021-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Konserwacja obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie 1) Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444538 2021-10-22
godz. 10:00
Lubuskie „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chyże – Gostchorze” Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 002504F na odcinku Chyże - Gostchorze obejmujące w szczególności: - Wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445606 2021-10-22
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa placu pod park maszyn” - etap II. Zakres robót budowlanych obejmuje: podsypki piaskowo – cementowe z zagęszczeniem – wyrównanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455786 2021-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Bieżące utrzymanie dojazdów pożarowych i dróg leśnych. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia są: roboty budowlane polegające na utrzymaniu (konserwacji) dróg leśnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448223 2021-10-25
godz. 09:00
Lubuskie 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Budowa chodników i schodów wraz z oświetleniem i podjazdem dla wózków oraz rowerów, łączących osiedle bloków przy ul. Obywatelskiej (EkonBud/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437211 2021-10-25
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej w m. Smardzewo w systemie zaprojektuj i wybuduj 1. Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Smardzewo w systemie zaprojektuj i wybuduj.2. Opis przedmiotu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444560 2021-10-25
godz. 10:00
Lubuskie „Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. Kiss&ride przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim” Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu komunikacyjnego przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451822 2021-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Budowa przejścia dla pieszych -Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1113F w m. Dąbrówka Wlkp. wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z betonowej kostki p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453847 2021-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej nr 001152F w m. Urad, ul. Odrzańska, dz. nr ewid. 224/2, obręb 10 ■ Urad, w zakresie budowy chodnika. 2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452454 2021-10-26
godz. 12:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w Stypułowie.Zadanie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr 740 w miejscowości Stypułów w zakresie: wykonania nawierzchni jezdni z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454646 2021-10-27
godz. 08:00
Lubuskie Bieżące utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko w 2021 r. – Etap III Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu dróg w Na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452135 2021-10-27
godz. 09:00
Lubuskie Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzciel w 2021 roku Część 1: Naprawa uszkodzonej nawierzchni odcinków dróg leśnych gruntowych kruszywem naturalnym łamanym. Łączna iloś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403097 2021-10-27
godz. 09:30
Lubuskie Rozbudowa drogi krajowej nr 32 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Bóbr w km 28+579,15 (dawniej km 28+601) Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2411.9.2021 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455726 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 333/113 w miejscowości Cibórz”.2. Prace do wykonania w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459139 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie „Konserwacje, remonty oraz awaryjne naprawy dróg leśnych na terenie leśnictwa Kursko w Nadleśnictwie Międzyrzecz." 3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458744 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi woj. nr 136 polegająca na odnowie dywanikowej na odcinku od km 16+630 do km 17+430 Przedmiotem zamówienia są: - roboty przygotowawcze, - podbudowy, - nawierzchnie, - roboty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462028 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie „BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH I PROGAMI ZWALNIAJĄCYMI W CIĄGU UL. LIPOWA (DROGA POWIATOWA NR 1411F) W M. RÓŻANKI” „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411F ul. Lipowa na zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452175 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie Roboty budowlane polegające na wykonaniu warstw bitumicznych nawierzchni Przegubiel - Raków Zakres usług dla etapu I obejmuje:- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)