Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - obiekty sportowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7417390 2020-04-17
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa ziemniaków obieranych Numer referencyjny: DZPU.2632.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417290 2020-04-17
godz. 10:30
Lubuskie Usługa serwisowa z zakresu konserwacji i napraw cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń AZURION 7M20 o numerze seryjnym 307. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417061 2020-04-14
godz. 10:00
Lubuskie Zakup sprzętu komputerowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417049 2020-05-15
godz. 09:00
Lubuskie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417011 2020-05-11
godz. 10:00
Lubuskie Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417010 2020-05-12
godz. 09:30
Lubuskie Opracowanie dok. projektowej w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych z elementami koncepcji programowych (STEŚ-R) w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416797 2020-04-16
godz. 14:35
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych (również w stanach nadzwyczajnych) w zakresie usług elektroradiologicznych udzielanych przez tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416787 2020-04-22
godz. 00:00
Lubuskie Kompleksowe sprzątanie posesji i obiektów PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp..

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416510 2020-04-22
godz. 00:00
Lubuskie Modernizacja przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej oraz budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. Przytoczna, w gmini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416478 2020-04-24
godz. 00:00
Lubuskie Modernizacja systemu detekcji gazu i pożaru FDPS/GDS na terenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice – dokumentacja projektowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416442 2020-04-14
godz. 09:00
Lubuskie Wywóz segregowanych odpadów komunalnych wraz z dzierżawą pojemników/worków/worków z terenu działania PKP Polskie Linie Kolejowe S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416426 2020-04-20
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek Nr sprawy: ZP.331.81.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416408 2020-04-10
godz. 13:00
Lubuskie Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1244F w m. Lubrza.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416325 2020-04-15
godz. 07:56
Lubuskie Dostawa nowego silnika spalinowego diesel, 4-cylindrowego, chłodzonego cieczą, Kubota V1505-T-E3B o mocy 33,0 kW PRZEDMIOT POSTĘP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416300 2020-04-22
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w zasobach wspólnot mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416069 2020-04-16
godz. 10:00
Lubuskie ZAKUP MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH Sprawa nr 126/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415935 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie usunięcie usterek pokontrolnych instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Krośnie Odrzańskim, sygn. PO VII WB 262.17.2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415924 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej obiektów w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym w Niesulicach, sygn. PO VII WB 262.18.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415783 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie Przeprowadzenie okresowej, rocznej kontroli stanu, technicznego obiektów pozostaj cych w zasobach okr gu zielonogórskiego, zgodnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415432 2020-04-16
godz. 10:00
Lubuskie „Usługi sprzątania obiektów oraz terenu zewnętrznego Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Parku Chopina 3 (Świebodzin), ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415414 2020-04-27
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi nr 1032F w miejscowości Miłaków - Etap II Numer referencyjny: PZD.3411.05.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415412 2020-04-17
godz. 12:00
Lubuskie ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŻARY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer referencyjny: RSZ.271.1.4.2020 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415369 2020-04-28
godz. 11:00
Lubuskie Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Psychiatrycznej na potrzeby utworzenia miejsc noclegowych Numer referencyjny: ZP.221...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415366 2020-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415284 2020-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczeń rehabilitacji na żłobek w Czerwieńsku przy ul. B. Chrobrego 2 Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415245 2020-04-30
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi ul. Przylep – Szewska w ramach zadania inwestycyjnego: „ Bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415233 2020-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Budowa drogi ul. Stary Kisielin – Kolejowa, Okrężna w ramach zadań: 1. Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisieli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415224 2020-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi ul. Przylep – Kokosowa w ramach zadania inwestycyjnego: „ B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415127 2020-04-17
godz. 15:00
Lubuskie Szacunek wartości zamówienia na opracowanie projektu wdrożenia na terenie Powiatu Świebodzińskiego Międzygminnego Zbiorowego Trans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415029 2020-05-14
godz. 09:00
Lubuskie Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim – wyposażenie pracowni Numer referencyjny: IF.272.2.2020 Sprzęt kompute...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)