Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - Windy i dźwigi - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8074123 2021-04-20
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę wykonanie remontów pomieszczeń w budynku - Górecko/Przysieka Zlecę wykonanie remontów pomieszczeń w budynku. Zainteresowanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070545 2021-04-20
godz. 08:00
Lubuskie 1. Podstawowy zakres obowiązków. 1) Zamówienie obejmuje sukcesywne przeprowadzanie egzaminów sprawdzających potwierdzających kwali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069106 2021-04-20
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI:<br/>Część I – dostawa materiałów budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073041 2021-04-20
godz. 10:00
Lubuskie świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zintegrowanego procesu certyfikacji: systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075114 2021-04-20
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie i sukcesywna dostawa worków na odpady z systemem wiązania, z tworzywa LD-PE, z nadrukiem, w okresie 12 m-cy PRZEDMIOT P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080571 2021-04-20
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa bulw topinamburu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067414 2021-04-20
godz. 12:00
Lubuskie Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie - "Blok A" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064522 2021-04-20
godz. 13:00
Lubuskie 0801-ILN.200.1.2021.4 Remont podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Skarbowego w Świebodzinie przy ul. Jana III Sobieski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070924 2021-04-20
godz. 13:00
Lubuskie Dostawa 2 modułów MAS711 wraz z panelem i jednostką podstawową do pomp Flygt P3 i P4 na CPŚ. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Moduł MAS7...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047719 2021-04-20
godz. 14:30
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli w niżej określonych zakresach: 1. w dziedzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059001 2021-04-20
godz. 15:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy naturalnej wody mineralnej średnio zmineralizowanej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych 0,51, wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029893 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie PSZOK na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061123 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gliśnie Zakres obejmuję przebudowę instalacji technologicznej, instalacji elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061609 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Budowa budynku kontenerowej szatni przepustowej z kontenerów socjalnych i sanitarnych wraz z wyposażeniem w instalacje oraz armatu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067367 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Przegląd systemu napięcia gwarantowanego na Odazotowni Grodzisk, Mieszalni Gazu i KRNiGZ Lubiatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065335 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego na potrzeby Szpitalnego Laboratorium Bakteriologiczno – Serologicznego WS SP ZOZ w Nowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071293 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH I ODZYSKU ENERGII‐ Etap 1 Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dla BUDOWY ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074423 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Usługa wykonywania stałych druków promocyjnych i informacyjnych, druków okazjonalnych oraz gadżetów w ramach przedmiotowej usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079389 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług geodezyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080214 2021-04-21
godz. 10:00
Lubuskie ZAKUP I DOSTAWA NAGRODY RZECZOWEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072448 2021-04-21
godz. 12:00
Lubuskie Rozbudowa Kompleksu Przyrodniczo - Edukacyjnego (mini zoo) przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze”, w ramach projektu pn.: "Europar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072980 2021-04-21
godz. 12:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Kompleksu Przyrodniczo – Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077450 2021-04-21
godz. 12:00
Lubuskie Zakup dysz do lancy wysokiego ciśnienia, dysze 1/4 MEG-SSTC-6509-NPT PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dysza 1/4 MEG-SSTC-6509-NPT Dysza ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078074 2021-04-21
godz. 12:00
Lubuskie Najem, rozstawienie i utrzymanie pojemników przeznaczonych do deponowania odpadów komunalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081975 2021-04-21
godz. 12:00
Lubuskie wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia przy ul. Marii Juchacz"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081829 2021-04-21
godz. 12:00
Lubuskie 4400.6 Wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu remontu budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 67 w Zielonej Górze wraz z uzyskaniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073395 2021-04-21
godz. 14:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wielospecjal¡stycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w niżej określonych zakresach: Zadanie 1 Udzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074468 2021-04-22
godz. 08:00
Lubuskie Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075218 2021-04-22
godz. 08:00
Lubuskie KOWR OT Gorzów Wielkopolski - Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067260 2021-04-22
godz. 09:00
Lubuskie świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)