Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8460859 2021-10-20 Lubuskie Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku znajdującego się w Łagowie ul. Chopina 18.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402532 2021-10-20
godz. 09:00
Lubuskie Opracowanie nowej generacji stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o podwyższonej sprawności energetycznej. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437364 2021-10-20
godz. 10:00
Lubuskie "Zakup i montaż szaletu miejskiego przy Placu Wolności, w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" 4.2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zakup, dostawa i montaż wraz z dokonaniem zgłosze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427929 2021-10-20
godz. 10:30
Lubuskie Montaż systemów alarmowania ludności o zagrożeniu dla obiektów: KRNiGZ Lubiatów, KRNiGZ Dębno, KRNiGZ Zielin, KRNiGZ Karlino/PMG Daszewo, PMG Bonikowo, PMG Wierzchowice – dokumentacja projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440492 2021-10-21
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa dróg gminnych w m. Dąbrówka Mała w systemie zaprojektuj i wybuduj 1. Zamówienie obejmuje przebudowę dróg gminnych w m. Dąbrówka Mała w systemie zaprojektuj i wybuduj.2. Opis prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438865 2021-10-21
godz. 10:00
Lubuskie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa budynku wielorodzinnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przemysłowej oraz ul. Prostej”. 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440645 2021-10-21
godz. 10:00
Lubuskie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa budynku wielorodzinnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przemysłowej oraz ul. Prostej”. 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455291 2021-10-21
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowej na remont konstrukcji drewnianej wieży Ratusza wraz z usunięciem zawilgocenia ścian i naprawą attyk 1. Przedmiot zamówienia:1.1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402999 2021-10-22
godz. 09:00
Lubuskie Opracowanie nowej generacji stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o podwyższonej sprawności energetycznej. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440495 2021-10-22
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej wraz z budową placu zabaw w m. Nowe Karcze w systemie zaprojektuj i wybuduj Część 1: 2. Opis przedmiotu zamówienia ZADANIE A:2.1. Przedmiotem zamówienia jest zaproj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456288 2021-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze. 1. Zamawiający informuję, iż inwestycja pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458609 2021-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację ulic Chopina, Sikorskiego, Licealnej, Łukasiewicza, Kopernika, Brama Piastowska i Plac Ratuszowy w Sulechowie ZADANIE A i ZADANIE B Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460496 2021-10-22
godz. 11:00
Lubuskie wykonanie projektu oraz dostawa i montaż układu zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego wraz pracami towarzyszącymi w obiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459127 2021-10-22
godz. 12:00
Lubuskie Wykonywanie opracowania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467519 2021-10-22
godz. 12:00
Lubuskie ZP.271.1.7.2021 Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi Budowa budynku wielorodzinnego na d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444496 2021-10-22
godz. 13:00
Lubuskie opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej na działce oz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437211 2021-10-25
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej w m. Smardzewo w systemie zaprojektuj i wybuduj 1. Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Smardzewo w systemie zaprojektuj i wybuduj.2. Opis przedmiotu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452232 2021-10-25
godz. 10:00
Lubuskie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439744 2021-10-25
godz. 10:00
Lubuskie Budowa, dostawa i montaż pojemników półpodziemnych na odpady w formule “Zaprojektuj i wybuduj” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze 1. Opracowanie dokumentacji pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452013 2021-10-27
godz. 11:00
Lubuskie 02/10/2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia terenu działek nr ewid. 1557/1, 1557/8 we Wschowie PRZED...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471557 2021-10-28
godz. 00:00
Lubuskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 304

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468888 2021-10-28
godz. 23:59
Lubuskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Leśnej w Łęknicy, drogi gminnej nr 101907F oraz budowę chodnika ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464951 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie OD Gorzów; Modernizacja pola nr.21 (kier. Świerkocin) w stacji 110/15 kV GPZ Witnica oraz wykonanie przyłącza Elektrowni Fotowoltaicznej Nowiny Wielkie. (PROJEKT + WYKONAWSTWO)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464952 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie OD Gorzów; Modernizacja pola nr.24 (kier. Kalsko) w stacji 110/15 kV GPZ Zielomyśl oraz wykonanie 3 przyłączy Elektrowni Fotowoltaicznych Szarcz I-III. (PROJEKT + WYKONAWSTWO)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464953 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie OD Gorzów; Wykonanie przyłącza Elektrowni Fotowoltaicznej Łupowo 3. (PROJEKT + WYKONAWSTWO)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464954 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie OD Gorzów; Wykonanie przyłącza Elektrowni Fotowoltaicznej Breń. (PROJEKT + WYKONAWSTWO)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464956 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie OD Gorzów; Modernizacja pola nr.19 (kier. Zdroisk) w stacji 110/15 kV GPZ Wawrów oraz wykonanie 2 przyłączy Elektrowni Fotowoltaicznych Wawrów 6-7. (PROJEKT + WYKONAWSTWO)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466418 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie PROJEKT I BUDOWA DWÓCH JEDNOSTANOWISKOWYCH AUTOMATYCZNYCH TOALET PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA WSCHOWA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454388 2021-10-29
godz. 12:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej nr 101129F ul. Ogrodowa w Iłowej wraz z oświetleniem drogowym w formule...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458148 2021-10-29
godz. 15:30
Lubuskie opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 300 w m. Iłowa (ul. Borowska) w zakresie budowy chodnika (km...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)