Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - projekt drogowy - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8448740 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji na Zagospodarowanie doliny rzeki Nepryszki. opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej swym zakrese...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446693 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą „Dokumentacja Projektowa Budowy ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454968 2021-10-22
godz. 11:00
Lubelskie Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107204L – ul. Marii Dąbrowskiej w Bychawie – opracowanie dokumentacji. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424285 2021-10-25
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085”. Numer referencyjny: DZU.372.190.2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459628 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1095 L (Mosty– Rudno) 1. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowydrogiobejmującej wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467304 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (dalej jako dok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466443 2021-10-27
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi w ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach". 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455642 2021-11-08
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi woj nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – gr państwa na odc od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)