Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8979607 2022-07-04
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i roboty budowlane w branży elektroenergetycznej, pakiety przyłączy nN na ternie RE-1 i RE-2 - 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989365 2022-07-04
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie budynku dydaktycznego nauk medycznych PWSZ na dz. nr 5/28 przy ul. Stefana Batorego w m. Chełm, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991862 2022-07-05
godz. 10:00
Lubelskie Projekt i budowa przyłącza SN - 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989349 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i roboty budowlane, pakiet przyłączy nN na terenie RE-5 i RE-3 - 4 zadania Prace projektowe i roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 4 zadań.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989372 2022-07-06
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie przyłączy nN w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Przemyśl obejmującym obszar gmin: Medyka,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989370 2022-07-06
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie przyłączy nN w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Przemyśl obejmującym obszar gmin: Bircza,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989371 2022-07-06
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie przyłączy nN w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Przemyśl obejmującym obszar gmin: Przemy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992640 2022-07-07
godz. 10:00
Lubelskie Projektowanie i budowa przyłączy kablowych nN (pakiety) na terenie RE-4 i RE-6 - 4 zadania Projektowanie i budowa przyłączy kablowych nN (pakiet 10 kpl.) na terenie RE-6 Radzyń Podlask...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8952444 2022-07-08
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubycza Królewska, Zakres zamówienia obejmuje montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz budowę linii kablowej oświetlenia u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998391 2022-07-08
godz. 10:00
Lubelskie Projekt i budowa - przyłącza SN oraz dostosowanie pół 15kV w sekcji - 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999107 2022-07-08
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej - 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002010 2022-07-08
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja/naprawa/remont instalacji uziemiającej na stanowiskach słupowych w napowietrznych liniach SN - cyklicznie zlecanych Wykonawcy przez Zamawiającego w postaci Zleceń cząstkowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994818 2022-07-08
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN ze stacji 15/0,4 kV „Amfiteatr” do budynku przy ul. Waleriana Łukasińskiego 8 w Zamościu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995403 2022-07-08
godz. 11:00
Lubelskie CH507 - Wymiana/przebudowa stacji transformatorowej Chełm K-21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995402 2022-07-08
godz. 11:00
Lubelskie Rozbiórka odcinka linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Pikulice 1”, przebudowa słupa nN, budowa sieci kablowej nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998399 2022-07-08
godz. 11:00
Lubelskie CH218 - Demontaż istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa nowej Chełm K-46.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002009 2022-07-11
godz. 10:00
Lubelskie Uziemienia ochronne w liniach SN, modernizacja, przebudowa, pomiar wartości oraz napięć rażenia w linii SN15kV na terenie RE Kraśnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005023 2022-07-11
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej - 6 zadań Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 6 zadań.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999575 2022-07-11
godz. 11:00
Lubelskie CH565 - Demontaż istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa nowej Chełm K-6

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999577 2022-07-11
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN oraz przyłączy kablowych nN w celu zasilenia budynków mieszkalnych na dz. nr 332/41, 332/43 w m. Żółtańce Gmina Chełm realizowane w systemie „zaprojektuj i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008324 2022-07-11
godz. 11:00
Lubelskie Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN (pod klucz) do zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 1005 obr. 212 w m. Przemyśl ul. Żołnierzy I Armii Wojs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999108 2022-07-12
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane (Wykonawstwo) elektroenergetyczne; budowa pakietów przyłączy nN - 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005650 2022-07-12
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane (Wykonawstwo) elektroenergetyczne; budowa pakietów przyłączy nN - 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008323 2022-07-12
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa linii napowietrznej nN ze stacji transf. Ogrody 2 i LO na linię kablową przy ul. Piłsudskiego w m. Biłgoraj, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008927 2022-07-13
godz. 10:00
Lubelskie Roboty remontowo budowlane w branży elektroenergetycznej w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1 Roboty remontowo budowlane na GPZ Lublin UMCS, GPZ Lublin Bursaki, RS Dębowa i RS Szerokie....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014151 2022-07-13
godz. 11:00
Lubelskie Budowa odcinka linii napowietrznej nN i przyłącza kablowego nN ze stacji „Studzian 4” do zasilania budynku garażowego w miejscowości Studzian na dz. nr 628, w związku z przyłączen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011812 2022-07-14
godz. 11:00
Lubelskie Wymiana zabezpieczeń SN analogowych na cyfrowe w stacji 110/15kV Dynów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014150 2022-07-14
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowych 15kV i stacji transformatorowej wnętrzowej, do zasilenia budynku Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza w Przemyślu, na dz.nr 799, 811/2, 830/3, 850/3 obr. 207, w zwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014152 2022-07-15
godz. 11:00
Lubelskie Wymiana zabezpieczeń SN analogowych na cyfrowe w stacji 110/15kV Przemyśl Przekopana.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8970246 2022-07-18
godz. 10:00
Lubelskie Budowa redundantnego systemu łączności na stacjach energetycznych w celu spełnienia kodeksu NC ER dla Oddziałów PGE Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: POST/DYS/OR/OZ/09854/2022 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)