Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - sprawozdania finansowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8408996 2021-09-28
godz. 08:00
Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Puławy za 2021 rok i 2022 rok. Wymagane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399688 2021-09-29
godz. 12:00
Lubelskie Przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8367135 2021-09-30
godz. 00:00
Lubelskie Badanie sprawozdań finansowych należy przeprowadzić w terminie do dnia 31 marca każdego następnego roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417050 2021-10-01
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych Zamawiającego za rok obrotowy 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8384118 2021-10-04
godz. 15:00
Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 i rok 2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421646 2021-10-05
godz. 10:00
Lubelskie Badanie bilansu za 2021 i 2022 rok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421636 2021-10-05
godz. 10:00
Lubelskie FK.333.4.2021 Zapytanie o cenę badania bilansu finansowo-księgowego za 2021 i 2022 rok PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Badanie bilansu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419733 2021-10-07
godz. 00:00
Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok przez podmiot uprawniony zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017 roku (Dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8370461 2021-10-15
godz. 00:00
Lubelskie Badanie: -Sprawozdania finansowego Spółki Lubelskie Dworce S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku wraz ze sporządzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8379353 2021-10-15
godz. 15:00
Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8407554 2021-10-20
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419719 2021-10-20
godz. 00:00
Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413609 2021-10-22
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416077 2021-10-31
godz. 00:00
Lubelskie badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022, sporządzenie sprawozdań z badania rocznych sprawozdań finansowych wraz z opini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)